ilyés sándor
A moldvai csángók bibliográfiája

 

       bibliográfiák   » A moldvai csángók bibliográfiája
    év 1541 1585 1595 1651 1676 1718 1719 1733 1734 1735 1739 1743 1747 1754 1757 1771 1774 1776 1778 1781 1782 1783 1789 1796 1804 1805 1806 1811 1818 1829 1836 1837 1838 1839 1840 1841 1842 1844 1845 1846 1848 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1868 1869 1870 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
 
  névmutató a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x z  
  szakbeosztás  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű ă î â ţ ş szűkítés -
    48 tétel lapozás: 1-30 | 31-48

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 

BENEDEK H. Erika: A terhesség, szülés, csecsemőgondozás múltja és jelene egy moldvai csángó faluban. In: Pozsony Ferenc (szerk.): Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 5. Dolgozatok a moldvai csángók népi kultúrájáról. Kriza János Néprajzi Társaság. Kolozsvár, 1997 56-72.

BENEDEK H. Erika: Út az életbe. Világképelemzés csángó és székely közösségek szüléshez fűződő hagyományai alapján. Stúdium Könyvkiadó. Kolozsvár, 1998

CIUBOTARU, Ion H.: Folclorul obiceiurilor familiale din Moldova. [Az emberi élet fordulóinak szokásköltészete Moldvában.] Cu un capitol de etnomuzicologie de Florin Bucescu şi Viorel Bârleanu. Caietele Arhivei de Folclor. Vol. VII. Iaşi, 1986.

CIUBOTARU, Ion H.: Marea trecere. Repere etnologice în ceremonialul funebru din Moldova. [A nagy átmenet. A moldvai temetkezési szertartás etnológiai vonzatai.] Editura Grai şi Suflet-Cultura Naţională. Bucureşti, 1999

DOMOKOS Pál Péter: Csángómagyar lakodalom. In: Péterbencze Anikó (szerk.): "Moldovának szíp táiaind születem ..." Magyarországi Csángó Fesztivál és Konferencia. Jászberény, 1993 91-94.

DOMOKOS Pál Péter: Trunki lakodalmas búcsúztató. Moldvai Magyarság. XIII. évf. (2003) 11. sz. 18-19.

ERŐSS Mónika - HALÁSZ Péter: A leányság, a házasélet és a várandóság a moldvai csángóknál. Néprajzi Látóhatár. X. évf. (2001) 1-4. sz. 345-357.

FARAGÓ József: Udvarlás a moldvai Lészpeden. Művelődés. XXXIX. évf. (1990) 6-7. sz. 32-34.

FOKY István: Csángó ara szájában vizet tart... Magyar Képes Újság. (1974) 2. sz. 9.

HALÁSZ Péter: A leányság, a házasélet és a várandóság. In: Uő: Bokrétába kötögetem vala. A moldvai magyarok néprajzához. Európai Folklór Intézet. Budapest, 2002 335-346.

ISTÓK György - POZSONY Ferenc: Lakodalom a moldvai Klézsén. Művelődés. XLI. [XLV.!] évf. (1992) 12. sz. 34-36.

ISTÓK György - POZSONY Ferenc: Lakodalom a moldvai Klézsén. Művelődés. LI. évf. (1998) 7-8. sz. 159-162.

IVÁCSONY Zsuzsa: Szerelem, udvarlás, leánykérés Moldvában. Korunk. 3. f. XIV. évf. (2003) 9. sz. 86-91.

JÁNOS-SZATMÁRI Ildikó: A moldvai csángó lakodalom szokásvariánsai. In: Szabó Á. Töhötöm (szerk.): Életutak és életmódok. (Kriza Könyvek 15.) Kriza János Néprajzi Társaság. Kolozsvár, 2002 110-129.

KALLÓS Zoltán: Leánykérés és szabogatás Moldvában. Etnológiai Adattár. 5604. 1960

KALLÓS Zoltán: Moldvai csángó guzsalyas. Művelődés. XXII. évf. (1969) 7. sz. 33-39.

KALLÓS Zoltán: Lakodalom előtti "szabogatás" a moldvai magyarok közt. Ethnographia. XCVIII. évf. (1987) 2-4. sz. 350-359.

KÓS Károly: Moldvai csángó menyegző (1949). In: Pozsony Ferenc (szerk.): Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 5. Dolgozatok a moldvai csángók népi kultúrájáról. Kriza János Néprajzi Társaság. Kolozsvár, 1997 73-95.

LACZKÓ István: Csángó népszokások a moldvai Lábnyikban. Honismeret. XVII. évf. (1989) 1. sz. 40-49.

MOHAY Tamás: Temetés a moldvai Frumószán. Művelődés. XLI. [XLVI.!] évf. (1993) 11. sz. 41-45.

MOHAY Tamás: Temetés a moldvai Frumószában. In: Pozsony Ferenc (szerk.): Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 5. Dolgozatok a moldvai csángók népi kultúrájáról. Kriza János Néprajzi Társaság. Kolozsvár, 1997 96-105.

MOHAY Tamás: Temetés a moldvai Frumószában. Moldvai Magyarság. X. évf. (2000) 10. sz. 12-13.

NAGY Emőke: "Megszabadultak." A szülés szokásköre és hiedelmei egy moldvai székelyes csángó településen. In: Szabó Á. Töhötöm (szerk.): Lenyomatok 2. Fiatal kutatók a népi kultúráról. (Kriza Könyvek 19.) Kriza János Néprajzi Társaság. Kolozsvár, 2003 175-187.

NYISZTOR Tinka: "Rendes" temetések Pusztinában. A szokás szerepe a hagyományos kultúrában. In: Pozsony Ferenc (szerk.): Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 5. Dolgozatok a moldvai csángók népi kultúrájáról. Kriza János Néprajzi Társaság. Kolozsvár, 1997 106-112.

ROKONFÖLDI [PETRÁS INCE János]: Lakodalmi meghívó. Magyar Nyelvőr. III. évf. (1874) 6. sz. 285-286.

SERES András: Nyirász [sic!] után indultunk. Művelődés. XXIX. évf. (1976) 3. sz. 59-62.

SERES András: Moldvai magyar lakodalmi szokások. Csernátoni Füzetek. II. évf. (1992) 5. sz. 13-15.; III. évf. (1993) 6. sz. 14.

SERES András: Moldvai magyar lakodalmi szokások. Néprajzi Látóhatár. III. évf. (1994) 1-2. sz. 89-114.

SZATMÁRI F. Ildikó: A moldvai csángó lakodalom szokásvariánsai. Szakdolgozat. Irányító: Pozsony Ferenc. BBTE. Kolozsvár, 2001

SZENIK Ilona: Erdélyi és moldvai magyar siratók, siratóparódiák és halottas énekek. Kriterion Könyviadó. Bukarest-Kolozsvár, 1996

kapcsolódó
»  a bibliográfiáról
»  periodikák
»  szerkesztők, gyűjtők
»  tematikus jelzetek
 
   
 


(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Kriza János Néprajzi Társaság, Media Index Egyesület 1999-2022
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék