ilyés sándor
A moldvai csángók bibliográfiája

 

       bibliográfiák   » A moldvai csángók bibliográfiája
    év 1541 1585 1595 1651 1676 1718 1719 1733 1734 1735 1739 1743 1747 1754 1757 1771 1774 1776 1778 1781 1782 1783 1789 1796 1804 1805 1806 1811 1818 1829 1836 1837 1838 1839 1840 1841 1842 1844 1845 1846 1848 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1868 1869 1870 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
 
  névmutató a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x z  
  szakbeosztás  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű ă î â ţ ş szűkítés -
    105 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 ... 91-105

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 

A. G. [GABOR, Anton]: Sat fără cârciumă! (Răchiteni) [Kocsma nélküli falu! (Domafalva)] Lumina Creştinului. XV évf. (1929) 5. sz. 76.

ANTAL Rozália: Forrófalva történetéből. Honismeret. XX. évf. (1992) 1. sz. 22.

ANTOHI, Alexandru: Monografia comunei Lucăceşti, judeţul Bacău. [A Bákó megyei Lukácsfalva monográfiája.] Bucureşti, 1939

ARTIMON, Alexandru: Începuturile vieţii urbane la Iaşi. [A városiasodás kezdetei Jászvásár esetében.] Carpica. V. évf. (1972) 169-180.

ARTIMON, Alexandru: Oraşul medieval Tg. Trotuş în lumina datelor istorico-arheologice. [A középkori Tatros a történelmi-régészeti adatok tükrében.] Carpica. XIV. évf. (1982) 93-137.

BARTHA András (Borto Andrei): Pusztina-Pustiana. Gondolatok egy csángó falu múltjáról, jelenéről. Balaton Akadémia Könyvek. Balatonboglár, 1998

BARTHA András (Borto Andrei): Pusztuló Pusztina - Félrevert csángó harangok siralmai. Egy szemtanú hiteles beszámolója. Életünk. [München] XXVII. évf. (1999) 145-155.

BENDA Kálmán: Csöbörcsök. Egy tatárországi magyar falu története a 16-18. században. Századok. CIX. évf. (1985) 4. sz. 895-916.

BENDA Kálmán: Csöbörcsök, ein ungarisches Dorf am Dnjester-Ufer. [Csöbörcsök, egy magyar falu a Dnyeszter partján.] In: Kálmán Benda - Thomas von Bogyay - Horst Glassl - Zsolt K. Lengyel (Hg.): Forschungen über Siebenbürgen und seine Nachbarn. Festschrift für Attila T. Szabó und Zsigmond Jakó. [Kutatások Erdélyről és szomszédairól. Ünnepi kötet Szabó T. Attila és Jakó Zsigmond tiszteletére.] München, 1987 253-266.

BITAY Árpád: Suceava a magyarság jelenében és múltjában. Pásztortűz. 1924. jún. 22.

CAITĂR-GHIOLDUM, Constanţa: Din istoria localităţii Oituz. [Ojtoz település történetéből.] Bacău, 2001

CIUBOTARIU, Ion H.: Vetre de civilizaţie populară tradiţională: Cleja-Bacău. [Hagyományos népi civilizáció központja: Klézse.] Cronica. XXX. évf. (1995) 11. sz. 7-15.

CIUBOTARIU, I. H. - DESPINESCU, A. - DOBOŞ, D. - MOLDOVANU, D. - ZAHARIUC, P.: Gherăeşti, un sat din ţinutul Romanului. [Bírófalva, egy Roman járásbeli falu.] Editura Presa Bună. Iaşi, 2004

CIUBOTARU, Mircea - ZARĂ, Petroliana: Comuna Horleşti. Cadre istorice, sociale şi culturale. [Horlest község. Történelmi, társadalmi és kulturális keretek.] Editura Performantica. Iaşi, 1999

CIUREA, Dumitru: Noi contribuţii la istoricul oraşului Baia. [Adalékok Moldvabánya történetéhez.] Studii şi cercetări ştiinţifice. Istorie. VI. évf. (1955) 3-4. sz. 31-50.

CONDREA, Petru: Geografia comunei Bărgăoani din plasa de Sus-Mijlocu, judeţul Neamţ. [A Neamţ megyei Felső-közép járási Bargován község földrajza.] Societatea Geografică Română. Buletin. V. évf. (1884) 2. sz. 47-69.

COŞA, Anton: Misionarii catolici despre Fărăoani. [Katolikus misszionáriusok feljegyzései Forrófalváról.] Carpica. XXVIII. évf. (1999) 141-162.

COŞA, Anton: Comunităţi catolice din Moldova: Cleja. [Moldvai katolikus közösségek: Klézse.] Carpica. XXIX. évf. (2000). 121-138.

COŞA, Anton: Cleja. Monografie etnografică. [Klézse. Etnográfiai monográfia.] Editura Semne. Bucureşti, 2001

COŞA, Anton: Comunităţi catolice din Moldova: Horgeşti şi Văleni. [Moldvai katolikus közösségek: Horgyest és Valény.] In: Almanahul Presa Bună 2001. Iaşi, 2001 159-172.

COŞA, Anton: Comunitatea catolică din oraşul Bacău. [Bákó városának katolikus közössége.] In: Almanahul Presa Bună 2002. Iaşi, 2002 124-134.

CSERNIK József: Lujzi Kalugor csángó falu története . Honismeret. XX. évf. (1992) 1. sz. 21.

DOBOŞ, Dănuţ: Răchiteni - file de istorie monografică. [Domafalva - történeti monográfia.] Editura Presa Bună. Iaşi, 1999

DOBOŞ, Dănuţ (coord.): Sagna. File de monografie istorică. [Szágna. Történeti monográfia.] Editura Sapientia. Iaşi, 2004

DOBOŞ, Dănuţ - VĂCARU, Silviu (coord.): Hălăuceşti, sat de veche tradiţie cultural-religioasă. [Halasfalva - régi kulturális és vallási hagyományok helye.] Editura Sapientia. Iaşi, 2004

DOBOŞ, Fabian (coord.): Săbăoani - file de istorie. [Szabófalva - történeti monográfia.] Editura Presa Bună. Iaşi, 2002

DUMA-ISTVÁN András: Klézséről. Moldvai Magyarság. XIV. évf. (2004). 5. sz. 5.

DUMITRIU-SNAGOV, Ion: Săbăoani - localitate română catolică din totdeauna. [Szabófalva - a mindenkori román katolikus település.] In: Uő (red.): Moldova’99. Sărbătoarea bimileniului creştin. [Moldva ’99. A 2000 éves kereszténység ünnepe.] Editura Europa Nova. Bucureşti, 1999 59-71.

GABOR, Anton: Un vechi oraş catolic în Moldova, Baia. [Egy ősi katolikus város: Moldvabánya.] Calendarul Catolic. XII. évf. (1914) 54-58.

GAZDA László: Cleja - Klézse. Csángó Újság. I. évf. (1990) 4. sz. 3.

kapcsolódó
»  a bibliográfiáról
»  periodikák
»  szerkesztők, gyűjtők
»  tematikus jelzetek
 
   
 


(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Kriza János Néprajzi Társaság, Media Index Egyesület 1999-2022
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék