ilyés sándor
A moldvai csángók bibliográfiája

 

       bibliográfiák   » A moldvai csángók bibliográfiája
    év 1541 1585 1595 1651 1676 1718 1719 1733 1734 1735 1739 1743 1747 1754 1757 1771 1774 1776 1778 1781 1782 1783 1789 1796 1804 1805 1806 1811 1818 1829 1836 1837 1838 1839 1840 1841 1842 1844 1845 1846 1848 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1868 1869 1870 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
 
  névmutató a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x z  
  szakbeosztás  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű ă î â ţ ş szűkítés -
    119 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 ... 91-119

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 

AILINCAI, Dan: Erau dacii catolici? [Katolikusok voltak-e a dákok?] Ceahlău. 1992. nov. 18.

ANTAL Mária: Honnan származtak a csángók? Moldvai Magyarság. VI. évf. (1995) 60. [61.!] sz. 1.

BAKER, Robin: The Moldavian Csángos. [A moldvai csángók.] The Slavonic and the East European Rewiew. 75. (1997) 4. sz. 659-680.

BAKÓ Géza: Contribuţii cu privire la problema originii ceangăilor. [Adalékok a csángók eredetének problematikájához.] Studii şi articole de istorie. IV. évf. (1962) 37-44.

BELOIU, Constantin: Profesorul Dimitriu Mărtinaş şi problema originii etnoistorice a ceangăilor din Moldova. [Dimitriu Mărtinaş professzor és a moldvai csángók eredetének etnotörténeti kérdése.] Flacăra. XXX. évf. (1981) 27. sz. 24.

BINDER Pál: Újjáéledő történetírásunk buktatói. Korunk. 3. f. II. évf. (1991) 5. sz. 640-643.

CAITAR, Mihai: Die Tschangos sind Rumanian. [A csángók románok.] Frankfurter Allgemeine Zeitung. 1981. máj. 29.

CIOBANU, Radu Ştefan: Puncte de vedere asupra originii ceangăilor. [Nézőpontok a moldvai csángók eredetének kérdésében.] Flacăra. XXI. évf. (1982) 1. sz. 10.

COJA, Ion: Papa Ioan Paul al II-lea şi România. [II. János Pál pápa és Románia.] Editura Z 2000. Bucureşti, 1999

COJA, Ion - DIACONESCU, Mihail - RUSU, Valeriu: Originea româneascǎ a ceangǎilor. Argumentele limbii române. [A csángók román eredete. A román nyelv érvei.] In: Pascu, Ştefan - Ştefănescu, Ştefan (coord.): Jocul periculos al falsificǎrii istoriei. Culegere de studii şi articole. [A történelemhamisítás veszélyes játéka. Összegyűjtött tanulmányok és cikkek.] Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Bucureşti, 1986 341-386.

COJA, Ion - DIACONESCU, Mihail - RUSU, Valeriu: Der rumänische Ursprung der Tschangos. Argumente der rumänischen Sprache. [A csángók román eredete. A román nyelv érvei.] In: Pascu, Ştefan - Ştefănescu, Ştefan (Hg.): Das gefährlische Spiel der Geschichtsfälschung. Sammlung von Artikeln und Studien. [A történelemhamisítás veszélyes játéka. Összegyűjtött tanulmányok és cikkek.] Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Bucureşti, 1987 266-297.

COŞA, Anton: Problema originii catolicilor din Moldova. [A moldvai katolikusok [csángók] eredetének kérdése.] Carpica. XXXI. évf. (2002) 79-106.

COŞA, Anton: Catolicii din Moldova. Istoriografie. [A moldvai katolikusok [csángók]. Historiográfia.] Revista Asociaţiei Romano-Catolice "Dumitru Mărtinaş". I. évf. (2002) 1. sz. 32-34.

CZEIZEL Endre: A moldvai csángók. In: Uő: A magyarság genetikája. Csokonai Kiadó. Debrecen, 1990 67-71., 164-165.

CZEIZEL Endre: A moldvai csángók hihetetlen hűsége. Kárpát-medencei kapcsolatok. I. évf. (1994) 3. sz. 9-10.

CZEIZEL Endre: Kutatások a csángók származásáról. Békés Megyei Hírlap. 1996. márc. 9.

CZEIZEL Endre: A csángók a honfoglaló magyarság génösszetételét tükrözik. In: Halász Péter (szerk.): Csángó sorskérdések. Az újkígyósi tanácskozás előadásai 1994. október 28-30. (Csángó Füzetek 2.) Lakatos Demeter Egyesület. Budapest. 1997 11-14.

CZELDER Márton: A székely és a csángó telepítés. Missiói Lapok. (1868) 6-7. sz. 86-90.

CSICSÓ Antal: A csángók eredete. Művelődés. LII. évf. (1999) 4. sz. 12.

DEMSE Márton: Kérdőjelek, kérdőjelek. Romániai Magyar Szó. 1990. máj. 8.

DEMSE Márton: Nyilatkozat. Romániai Magyar Szó. 1990. júl. 29.

DESPINESCU, Anton: Chi sono i cattolici dalla Moldavia. [Kik a moldvai katolikusok?] Balcanica. (1984) 4. sz. 117-123.

DIACONESCU, Marius: A moldvai katolikusok identitáskrízise a politika és a historiográfiai mítoszok között. In: Kinda István - Pozsony Ferenc (szerk.): Adaptáció és modernizáció a moldvai csángó falvakban. Kriza János Néprajzi Társaság. Kolozsvár, 2005 9-20.

DIACONESCU, Marius: A moldvai katolikusok identitáskrízise. Krónika. 2005. aug. 26-28., szept. 2-4., szept. 9-11.

DOMOKOS Gergely: "Román-csángó kontinuitás?" (Húsz éve jelent meg D. Mărtinaş hírhedett könyve). Moldvai Magyarság. XV. évf. (2005) 12. sz. 6.; XVI. évf. (2006) 1. sz. 12., 2. sz. 10., 3. sz. 11-12., 4. sz. 12-13.

DOMOKOS Gergely: "Continuitate româno-ceangăiască?" (Cartea notorie a lui D. Mărtinaş a apărut acum douăzeci de ani). ["Román-csángó kontinuitás?" (Húsz éve jelent meg D. Mărtinaş hírhedett könyve).] Moldvai Magyarság. XV. évf. (2005) 12. sz 7.; XVI. évf. (2006) 1. sz. 13., 2. sz. 11., 3. sz. 12-13., 4. sz. 13-14.

DOMOKOS Pál Péter: A moldvai csángómagyarok eredete. Katolikus Szemle. XXXVIII. évf. (1986) 2. sz. 171-174.

DOMOKOS Pál Péter: A moldvai csángómagyarok eredete. TÉKA. (1986) 4-5.

DUMITRIU-SNAGOV, Ion: Ceangăii - dincolo de enigmă. [A csángók - a rejtélyen túl.] Magazin Istoric. XXIV. évf. (1990) 12. sz. 33-38.

ERDÉLYI Lajos: A csángók eredete nyelvjárásaik alapján. Magyar Nyelvőr. XXXVII. évf. (1908) 1-2. sz. 1-13., 63-75.

kapcsolódó
»  a bibliográfiáról
»  periodikák
»  szerkesztők, gyűjtők
»  tematikus jelzetek
 
   
 


(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Kriza János Néprajzi Társaság, Media Index Egyesület 1999-2022
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék