ilyés sándor
A moldvai csángók bibliográfiája

 

       bibliográfiák   » A moldvai csángók bibliográfiája
    év 1541 1585 1595 1651 1676 1718 1719 1733 1734 1735 1739 1743 1747 1754 1757 1771 1774 1776 1778 1781 1782 1783 1789 1796 1804 1805 1806 1811 1818 1829 1836 1837 1838 1839 1840 1841 1842 1844 1845 1846 1848 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1868 1869 1870 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
 
  névmutató a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x z  
  szakbeosztás  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű ă î â ţ ş szűkítés -
    35 tétel lapozás: 1-30 | 31-35

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 

BAKA János (szerk.): Erdélyegyházmegyei énekeskönyv. Gyergyószentmiklós, 1920

BÁLINT Zsolt: Újmise a moldvai Somoskán. Igen. II. évf. (1990) 6. sz. 15-18.

BARBU, Violeta: O etapă a constituirii terminologiei religioase catolice în limba română: 1760-1780. [A román nyelvű római katolikus terminológia kialkulásának egyik szakasza: 1760-1780.] Verbum. I. évf. (1990) 7-12. sz. 123-131.; II. évf. (1991) 1-6. sz. 115-126.

BENDA Kálmán: Moldvai katolikusok egyházi szertartásrendje 1642-ból. Erdélyi Magyarság. (1991) 5. sz. 31-32.

BENDA Kálmán: Moldvai katolikusok egyházi szertartásrendje 1642-ból. Moldvai Magyarság. XI. évf. (2001) 2. sz. 8-9.

CADAR, Cornel: Vizita Sfântului Părinte în România. [A Szentatya romániai látogatása.] Lumina Creştinului. X. évf. (1999) 6. sz. 7-14.

COSMA, Viorel: 300 de ani de la apariţia antologiei de cântece a lui Ioan Căianu. [300 éve jelent meg Kájoni János énekeskönyve.] Muzica. XXVII. évf. (1977) 1. sz. 21-28.

DĂNCULESEI, Anton: Sărbătoare în Pralea. [Ünnep Práleán.] Lumina Creştinului. X. évf. (1999) 10. sz. 17.

DÉCSY Gyula: A Miatyánk legrégibb magyar szövege. Új Látóhatár. (München) (1960) 3. sz. 483-486.

DOBOŞ, Fabian: Sinodul de la Cotnari. [A kotnári zsinat.] Lumina Creştinului. XIII. évf. (2002) 11. sz. 13.

DOMOKOS Pál Péter: A csíki énekeskönyvek. In: Csutak Vilmos (szerk.): Emlékkönyv a Székely Nemzeti Múzeum ötvenéves jubileumára. Sepsiszentgyörgy, 1929 102-112.

DUMEA, Emil: Limba română în pastoraţia catolicilor din Moldova (sec. XVII-XIX). [A román nyelv a moldvai katolikusok lelkipásztori tevékenységében (XVII-XIX. század).] Lumina Creştinului. V. évf. (1994) 6. sz. 13-15.

ERŐSS Péter: Újabb támadási kísérlet a pusztinai csángómagyarok ellen? Moldvai Magyarság. XV. évf. (2005) 9. sz. 7.

HALÁSZ Péter: A moldvai csángók magyar nyelvű vallásgyakorlatának helyzete és a megoldás lehetőségei. In: Fekete Gyula (szerk.): Százak Tanácsa 2000. Trikolór Könyvkiadó. Budapest, 2000 156-160.

HALÁSZ Péter: A moldvai csángók magyar nyelvű vallásgyakorlatának helyzete. Moldvai Magyarság. X. évf. (2000) 11. sz. 10-11.

HALÁSZ Péter: A moldvai csángók magyar nyelvű vallásgyakorlatának helyzete. In: Uő: Nem lehet nyugtunk...! Esszék, gondolatok, útirajzok a moldvai magyarokról. Magyar Napló. Budapest, 2004 374-381.

JÉNÁKI Ferenc: Kájoni János énekeskönyve és forrásai. (Értekezések a Kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem Magyar Irodalomtörténeti Szemináriumából. 3. sz.) Kolozsvár, 1914

KÁJONI János: Cantionale Catholicum. Csíksomlyó, 1676

KÁJONI János: Cantionale Catholicum. Csíksomlyó, 1719

KÁJONI János: Cantionale Catholicum. Csíksomlyó, 1805/1806.

KISDI Benedek - SZŐLŐSY Benedek: Cantus Catholici. Lőcse, 1651

MOCANU, Vasile: Ioan Căian. [Kájoni János.] Editura Muzicală a Uniunii Compozitorilor. Bucureşti, 1973

NAGHIU, Iosif E.: Catechisme catolice româneşti în sec. XVII-XVIII. [Román nyelvű katolikus katekizmusok a XVII-XVIII. században.] Cultura Creştină. XXXII. évf. (1943) 593-601.

NYISZTOR Tinka: Sinodul Diecezian 2001-2004. [Egyházmegyei zsinat 2001-2004.] Moldvai Magyarság. XII. évf. (2002) 10. sz. 4-5.

PĂTRAŞCU, Mihai: Vizită pastorală în Parohia Siret. [Lelkészi látogatás a Szeretvásári Egyházközségben.] Lumina Creştinului. XIII. évf. (2002) 8. sz. 13.

PETI Lehel: Vallási mozgalom a Bákó környéki falvakban. In: Kinda István - Pozsony Ferenc (szerk.): Adaptáció és modernizáció a moldvai csángó falvakban. Kriza János Néprajzi Társaság. Kolozsvár, 2005 157-192.

POZSONY Ferenc: Church Life in Moldavian Hungarian Communities. [Egyházi élet a moldvai magyar közösségekben.] In: Diószegi László (ed.): Hungarian Csángós in Moldavia. Essays on the Past and Present of the Hungarian Csángós in Moldavia. [Moldvai csángómagyarok. Írások a moldvai csángómagyarok múltjáról és jelenéről.] Teleki László Foundation-Pro Minoritate Foundation. Budapest, 2002 83-115.

POZSONY Ferenc: Viaţa religioasă a comunităţilor maghiare din Moldova. [Egyházi élet a moldvai magyar közösségekben.] In: Uő: Ceangăii din Moldova. [A moldvai csángók.] Asociaţia Etnografică Kriza János. Cluj, 2002 55-85.

POZSONY Ferenc: Viaţa religioasă a comunităţilor maghiare din Moldova. [Egyházi élet a moldvai magyar közösségekben.] Moldvai Magyarság. XIII. évf. (2003) 11. sz. 10-11., 12. sz. 12-13.; XIV. évf. (2004) 1. sz. 8-9., 3. sz. 10-11., 4. sz. 13-15., 5. sz. 8.

POZSONY Ferenc: Egyházi élet a moldvai magyar közösségekben. Moldvai Magyarság. XIII. évf. (2003) 11. sz. 12-13., 12. sz. 14-15.; XIV. évf. (2004) 1. sz. 8-9., 3. sz. 12-13., 4. sz. 15-17., 5. sz. 9.

kapcsolódó
»  a bibliográfiáról
»  periodikák
»  szerkesztők, gyűjtők
»  tematikus jelzetek
 
   
 


(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Kriza János Néprajzi Társaság, Media Index Egyesület 1999-2022
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék