ilyés sándor
A moldvai csángók bibliográfiája

 

       bibliográfiák   » A moldvai csángók bibliográfiája
    év 1541 1585 1595 1651 1676 1718 1719 1733 1734 1735 1739 1743 1747 1754 1757 1771 1774 1776 1778 1781 1782 1783 1789 1796 1804 1805 1806 1811 1818 1829 1836 1837 1838 1839 1840 1841 1842 1844 1845 1846 1848 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1868 1869 1870 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
 
  névmutató a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x z  
  szakbeosztás  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű ă î â ţ ş szűkítés -
    58 tétel lapozás: 1-30 | 31-58

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 

ANTAL Árpád: Kései számvetés csángó ügyben. Székelyföld. VI. évf. (2002) 11. sz. 93-121.

ARENS, Meinolf: A moldvai magyarok/csángók kutatásának feladtai. In: Kinda István - Pozsony Ferenc (szerk.): Adaptáció és modernizáció a moldvai csángó falvakban. Kriza János Néprajzi Társaság. Kolozsvár, 2005 336-351.

BALASSA Iván: Szabó T. Attila és az erdélyi magyar néprajzkutatás. Ethnographia. CVI. évf. (1995) 2. sz. 1017-1023.

CSEKE Péter: Népi kultúránk tudományos műhelyei. In: Horváth Andor (szerk.): Haza, szülőföld, nemzetiség. A Hét évkönyve 1978. Bukarest, 1978 269-279.

DÖBRENTEI Gábor: Döbrentei Gábor kérdései s Petrás Incze feleletei a moldvai magyarok felől. Tudománytár. VII. év. XII. köt. (1842) 7-31., 67-98., 147-163.

DÖBRENTEI Gábor: Petrás Incze János tudósításai. Moldvai Magyarág. XIV. évf. (2004) 5. sz. 14-15., 6. sz. 1-13., 7. sz. 7-8., 8. sz. 10-11., 9. sz. 9-10., 10. sz. 15-16., 11. sz. 14-15.

DÖBRENTEI Gábor: Înştiinţările lui Petrás Incze János. [Petrás Incze János tudósításai.] Moldvai Magyarág. XIV. évf. (2004) 5. sz. 15-16., 6. sz. 14-15., 7. sz. 8-9., 8. sz. 12-13., 9. sz. 10-11., 10. sz. 17-18., 11, sz, 16-17.

DÖBRENTEI Gábor: Petrás Incze János tudósításai. Petrás Incze János. Hargita Kiadóhivatal. Csíkszereda, 2004 19-91.

DÖBRENTEI Gábor: Înştiinţările lui Petrás Incze János. [Petrás Incze János tudósításai.] Petrás Incze János. Editura Harghita. Miercurea Ciuc, 2004 93-160.

GELLÉRT Gyöngyi: Cui prodest? A romániai magyar néprajzkutatás hétköznapjai. Mozgó Világ. VIII. évf. (1982) 10. sz. 30-35.

GUNDA Béla: A moldvai magyarok néprajzi kutatása. In: Máténé Szabó Mária Rózsa (szerk.): A határainkon kívüli magyar néprajzi kutatások. TIT. Budapest, 1984 66-112.

GUNDA Béla: A moldvai magyarok kutatásának újabb eredményei. In: Petercsák Tivadar (szerk.): A határainkon kívüli magyar néprajzi kutatások II. TIT-MNTárs. Budapest, 1989 59-78.

GUNDA Béla: A moldvai magyarok kutatásának újabb eredményei. Alföld. XL. évf. (1989) 6. sz. 58-69.

GUNDA Béla: A moldvai magyar népi műveltség jellegéhez. Néprajzi gyűjtőúton a moldvai magyaroknál. In: Kósa László (szerk.): Népi Kultúra - Népi Társadalom XV. Akadémiai Kiadó. Budapest, 1990 37-86.

HALÁSZ Péter: Eredmények és feladatok a moldvai csángók néprajzi kutatásában. Néprajzi Látóhatár. III. évf. (1994) 1-2. sz. 1-37.

HALÁSZ Péter: Eredmények és feladatok a moldvai csángók néprajzi kutatásában. In: Uő: Bokrétába kötögetem vala. A moldvai magyarok néprajzához. Európai Folklór Intézet. Budapest, 2002 19-45.

HATOS Pál: A moldvai magyarság kutatása a kilencvenes években. Protestáns Szemle. IV. évf. (1995) 3. sz. 236-245.

HATOS Pál: Szempontok a csángókérdés kulturális kontextusainak értelmezéséhez. Pro Minoritate. (2002) Tél. 5-16.

HEGYELI Attila: Csángók a politológia, emberjog és etnográfia között. Tusványos Press `98. 1998. júl. 21.

KALLÓS Zoltán: Gyűjtési élményeim Moldvában. In: Péterbencze Anikó (szerk.): "Moldovának szíp táiaind születem..." Magyarországi Csángó Fesztivál és Konferencia. Jászberény, 1993 95-109.

KESZEG Vilmos: Cserépbe a csángókat! Romániai Magyar Szó. 1993. febr. 6-7.

KESZEG Vilmos: Cserépbe a csángókat! Pest Megyei Hírlap 1993. febr. 13.

KESZEG Vilmos: A romániai magyar néprajzkutatás egy évtizede. 1990-2001. In: Tánczos Vilmos - Tőkés Gyöngyvér (szerk.): Tizenkét év. Összefoglaló tanulmányok az erdélyi magyar tudományos kutatások 1990-2001 közötti eredményeiről. I. Scientia Kiadó. Kolozsvár, 2002 119-170.

KÓS Károly: Néprajzi kutatóút Észak-Moldvában. Igazság. XXXII. évf. (1970) 10 sz. 5.

KÓS Káro1y: A romániai magyarság néprajzáról. In: Uő. (szerk.): Népismereti Dolgozatok 1976. Kriterion Könyvkiadó. Bukarest, 1976 8-29.

KÓS Károly: A romániai magyarság néprajzáról. In: Koppándi Sándor (szerk.): A romániai magyar nemzetiség. Kriterion Könyvkiadó. Bukarest, 1981 313-332.

KÓS Károly: Cercetări de etnografie. [A romániai magyarság néprajzáról.] In: Sándor Koppándi (red.): Naţionalitatea maghiară din România. [A romániai magyar nemzetiség.] Editura Kriterion. Bucureşti, 1981 309-328.

KÓSA László: A romániai magyar néprajzi kutatás könyvcímekben 1970-1982. In: Máténé Szabó Mária Rózsa (szerk.): A határainkon kívüli magyar néprajzi kutatások. TIT. Budapest, 1984 113-130.

KÓSA László - NAGY Ilona: Magyar néprajzi kutatások Romániában. In: Diószegi Vilmos (szerk.): Népi Kultúra - Népi Társadalom V-VI. Akadémiai Kiadó. Budapest, 1971 45-69.

KOVÁCS Ferenc: Bitay Árpád és a csángók. Keresztény Szó. I. évf. (1990) 5. sz. 6.

kapcsolódó
»  a bibliográfiáról
»  periodikák
»  szerkesztők, gyűjtők
»  tematikus jelzetek
 
   
 


(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Kriza János Néprajzi Társaság, Media Index Egyesület 1999-2022
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék