ilyés sándor
A moldvai csángók bibliográfiája

 

       bibliográfiák   » A moldvai csángók bibliográfiája
    év 1541 1585 1595 1651 1676 1718 1719 1733 1734 1735 1739 1743 1747 1754 1757 1771 1774 1776 1778 1781 1782 1783 1789 1796 1804 1805 1806 1811 1818 1829 1836 1837 1838 1839 1840 1841 1842 1844 1845 1846 1848 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1868 1869 1870 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
 
  névmutató a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x z  
  szakbeosztás  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű ă î â ţ ş szűkítés -
    48 tétel lapozás: 1-30 | 31-48

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 

ÁGH BIRÓ Béla: Luza alatt a banyhánd születtem. Lakatos Demeter csángóköltő megjelenő kötete elé. Pest Megyei Hírlap. 1975. ápr. 27.

AMBRUS Lídia: Lakatos Demeter életrajza. Csángó Tükör. II. évf. (2004) 2-3. sz. 10.

B. Gy. [BEKE György]: Lakatos Demeter. In: Dávid Gyula (főszerk.): Romániai Magyar Irodalmi Lexikon. III. Kriterion Könyvkiadó. Bukarest, 1994 314-315.

BARTIS Árpád: Találkozásom Lakatos Demeter csángó-magyar költővel. Csángó Újság. I. [II.!] évf. (1991) 10. sz. 2.

BARTIS Árpád: Őrizzétek hűségesen. Moldvai Magyarság. IV. évf. (1993) 42. sz. 3.

BEKE György: Medret váltott a Moldva. Előre. 1959. júl. 12.

BEKE György: Lakatos Demeter csángó népköltőnél. Falvak Dolgozó Népe. XXVII. évf. (1971) 3. sz. 5.

BEKE György: Lakatos Demeter. Utunk. XXIX. évf. (1974) 36. sz. 2.

BEKE György: Móduvának szép tájaind. Lakatos Demeterről. Korunk. XXXVIII. évf. (1979) 11. sz. 942-943.

BEKE György: Lakatos Demeter hazaérkezése. Honismeret. XX. évf. (1992) 5. sz. 62-64.

BEKE György: Kettős lelkület. Lakatos Demeterről. Magyar Napló. (1995) 1. sz.

BEKE György: Piros-sárga-kék magyarok? In: Halász Péter (szerk.): Csángó sorskérdések. Az újkígyósi tanácskozás előadásai 1994. október 28-30. (Csángó Füzetek 2.) Lakatos Demeter Egyesület. Budapest, 1997 82-86.

BEKE György: Magyar költő Moldvában. In: Lakatos Demeter: Csángú országba. Összegyűjtött versek, mesék és levelek. I. Összeállította: Libisch Győző. Lakatos Demeter Csángómagyar Kulturális Egyesület. Budapest, 2003 3-17.

BEKE György: Magyar költő Moldvában. Nyelvünk és Kultúránk. XXXIII. évf. (2003) 2. sz. 54-66.

BISZTRAY Ádám: Egy költő sírjára. Lakatos Demeter 1911-1974. Új Írás. XV. évf. (1975) 2. sz. 19.

BLÉNESI Ernő: A költő. (Moldvai üzenet IV.) Falvak Dolgozó Népe. XIV. évf. (1958) 14. sz. 7.

CZEGŐ Zoltán: A Szeret vizén. Lakatos Demeter nemrég elhunyt csángó költő emlékére. Brassói Lapok. mai.74

CZEGŐ Zoltán: A Szeret vizén. Lakatos Demeter moldvai csángó költő emlékének. In: Uő: Ezen a parton. Kriterion Könyvkiadó. Bukarest, 1978 46

DEMSE Márton: Lakatos Demeter csángó költő emlékezete. Lakatos Demeter csángó költő emlékezete. Pest Megyei Hírlap. 1995. jan. 21.

DEMSE Márton: Lakatos Demeter csángómagyar költő emlékezete. "Messze ott, hul Nap szentüle." Csángó Tükör. III. évf. (2005) 11. sz. 7.

DOMOKOS Pál Péter: Lakatos Demeter és a csángómagyarok. Vigilia. XXXVII. évf. (1972) 7. sz. 474-780.

DOMOKOS Pál Péter: Lakatos Demeter. In: Lakatos Demeter: Búcsú az ifjúságtul. Közreadja és az előszót írta Domokos Pál Péter. Sajtó alá rendezte Libisch Győző. Áramlat Kiadó. Budapest, 1992 5-8.

DOMOKOS Péter [DOMOKOS Pál Péter, ifj.]: Lakatos Demeterről. In: Hoffmann István - Kis Tamás - Nyirkos István (szerk.): Magyar Nyelvjárások XXXVIII. Debrecen, 2000 119-128.

ERDŐS SZÁSZKA Péter: Lakatos Demeterről. Igazság. 1979. szept. 23.

FARAGÓ József: Egy szabófalvi csángó költő. Utunk. XI. évf. (1956) 48. sz. 4.

GYARMATH János: Hul zseng mindig nóta lankákban. Látogatóban Lakatos Demeter csángó népi költőnél. Előre. 1974. aug. 22.

GYARMATH János: Lakatos Demeter "stafírungja". Előre. 1974. szept. 15.

HAJDÚ Demeter Dénes: Lakatos Demeter sírja a szabófalvi temetőben. Új Ember. XLI. évf. (1985) 22. sz. 4.

HAJDÚ Demeter Dénes: Üzenetek a Szeret partjáról. 75 éve született Lakatos Demeter csángó-magyar költő. Forrás. XXVIII. évf. (1986) 5. sz. 27-30.

HALÁSZ Péter: Lakatos Demeter emléke Szabófalván. Honismeret. XX. évf. (1992) 5. sz. 66.

kapcsolódó
»  a bibliográfiáról
»  periodikák
»  szerkesztők, gyűjtők
»  tematikus jelzetek
 
   
 


(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Kriza János Néprajzi Társaság, Media Index Egyesület 1999-2023
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék