[Yearbook of the Kriza János Etnographical Society Nr. 18. Education, Research, Institutions in Cluj.] Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 18. Oktatás, kutatás, intézmények Kolozsvárt

Czégényi Dóra – Keszeg Vilmos – Pozsony Ferenc (eds.)


[Yearbook of the Kriza János Etnographical Society Nr. 18. Education, Research, Institutions in Cluj.] Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 18. Oktatás, kutatás, intézmények Kolozsvárt


2010 By clicking the following link, you can read the Contents and the Abstract.