[Magic, Prayer, Mystics. Studies on Folk Religion] Mágia, ima, misztika. Tanulmányok a népi vallásosságról

Tánczos Vilmos – Peti Lehel (eds.)


[Magic, Prayer, Mystics. Studies on Folk Religion] Mágia, ima, misztika. Tanulmányok a népi vallásosságról


2019 Erdélyi Múzeum-Egyesület – Kriza János Néprajzi Társaság