[Letters, Documents related to the History of János Kriza’s Folk Poetry Collecting. (Kriza Library)] „Így nőtt fejemre a sok vadrózsa...” Levelek, dokumentumok Kriza János népköltészeti gyűjtőtevékenységének történetéhez. (A Magyar Unitá

Szakál Anna (publ.):


[Letters, Documents related to the History of János Kriza’s Folk Poetry Collecting. (Kriza Library)] „Így nőtt fejemre a sok vadrózsa...” Levelek, dokumentumok Kriza János népköltészeti gyűjtőtevékenységének történetéhez. (A Magyar Unitá


2012 Kriza János Néprajzi Társaság – Magyar Unitárius Egyház

By clicking the following link, you can read the Contents and the Abstract.