Balladatár


Címek
1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Évek
1837   1839   1853   1854   1856   1857   1859   1860   1862   1863   1864   1865   1866   1867   1868   1869   1870   1871   1873   1875   1882   1894   1895   1896   1897   1898   1899   1900   1901   1903   1904   1905   1906   1914   1933   1934   1936   1937   1938   1939   1940   1942   1943   1945   1946   1947   1949   1950   1951   1952   1953   1954   1955   1956   1957   1958   1959   1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981   1982   1983   1984   1987   1988   1990   2013   2014   ismeretlen  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Zereg a brassai utca


Gyűjtő: ismeretlen
Gyűjtés ideje: 1892–1896 májusa között
Gyűjtés helye: Vargyas
Közlő: Olosz Katalin
Megjelenés helye: Kanyaró 2015: 436/248. sz.
Adatközlő neve, életkora, foglalkozása:

ismeretlenSzöveg

1. Zereg a brassai utca,
Mikor végig mentem rajta.1
Egyszer azon veszem észre,
Kilenc csendőr áll előmbe.

2. Csendőr urak, mit akarnak?
Talán vasalni akarnak?
– Nem akarunk mi vasalni:2
Szilaj csikót keresünk mi.

3. Szilaj csikó nem eladó,
Nem is csendőr alá való;
Mert ha csendőr reá ülne,
Még a madár is rab lenne.3Megjegyzés

1. Kálnokon:

Porzik a brassai utca,
Mikor végig megyek rajta.

2. Kálnokon és Etéden: vasazni

3. E költemény jellemző példáját mutatja, mint változik át idővel népdallá a népballada. A két első sort vesd össze Arany–Gyulai: Népkölt. gyűjt. II. 161; Erdélyi: Népdalok és mondák. II. 124. Az 1-ső és 2-ik strófát vesd össze Erdélyi: Népdalok stb. I. 204. A 3-ik strófa megvan más változatban uo. I. 205. l.

(Kanyaró 2015: 436.)

248. Zereg a brassai utca (Vargyas)
Lelőhely: EA 2276. 204. lap 146. sz. Kanyaró Ferenc kézírása. A szöveg eredeti lejegyzését nem találtuk meg.

(Olosz Katalin jegyzete; Kanyaró 2015: 752.)