Balladatár


Címek
1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Évek
1837   1839   1853   1854   1856   1857   1859   1860   1862   1863   1864   1865   1866   1867   1868   1869   1870   1871   1873   1875   1882   1894   1895   1896   1897   1898   1899   1900   1901   1903   1904   1905   1906   1914   1933   1934   1936   1937   1938   1939   1940   1942   1943   1945   1946   1947   1949   1950   1951   1952   1953   1954   1955   1956   1957   1958   1959   1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981   1982   1983   1984   1987   1988   1990   2013   2014   ismeretlen  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Virág Peti


Gyűjtő: Kovács Gábor
Gyűjtés ideje: 1896
Gyűjtés helye: Szentháromság
Közlő: Olosz Katalin
Közlés ideje: 2015
Megjelenés helye: Kanyaró 2015: 582-583/394. sz.
Adatközlő neve, életkora, foglalkozása:

ismeretlenSzöveg

1. A korondfalvi határon
Virág Petit fekve látom.
Mi az oka, hogy ott fekszik,
Talán vélem tréfálkozik?

2. Virág Peti, gyere haza,
Feleséged vár már sírva.
– Nem mehetek, mondd meg neki:
Nekem nem lehet felkelni.

3. Mit beszélsz te, Virág Peti?
Hisz’ téged nem bántott senki.
– Megöltek már régen engem:
Három napja hogy itt fekszem.

4. Agyonvertek, halott vagyok.
Én beszélni már nem tudok.
Megmondnám, ki ölt meg engem:
Halott vagyok, nincsen nyelvem.

5. – – – – – – – – – – – – – – – – –
– – – – – – – – – – – – – – – – –
– – – – – – – – – – – – – – – – –
– – – – – – – – – – – – – – – – – (Elveszett)

6. Mikor el akartam menni,
Eléállott Gyömbér Peti.
Balta vót a jobb kezébe,
Bal kezébe leorvere.[!]

7. Kértem őt, hogy meg ne öljön,
S a halálba el ne küldjön;
De ő reám nem hallgata,
S egy csapással agyon csapa.1

8. Halott vagyok, véres halott.
Túl-országban, hol már vagyok,
Gyömbér Petit megbosszulom,
S én országomba szólítom.Megjegyzés

1. E két sort így is éneklik:

Egy csapással agyon üte,
Itt vagyok a földön vérbe.

(Kanyaró 2015: 582.)

394. Virág Péter (Szentháromság)
Lelőhely: EA 2276: 163. lap, 111. sz. Kanyaró Ferenc kézírása.

394.1. A ballada eredeti lejegyzése: MUEKvGyLtár 18. csomag. Kovács Gábor II. o. t. kézírása. – Kanyaró az első négy versszakot változtatás nélkül másolta át, onnan tovább azonban alaposan átírta a szöveget. A kisdiák kéziratában nincs szó „elveszett” ötödik strófáról, nála a ballada folytatódik az 5–6. versszakkal, melyekből Kanyaró három strófát (6–8) állított elő a következőképpen:

5. Mikor el akartam meni,
Elé álot gyömbér peti
Balta vót a jobb kezébe
Bal kezébe leorvere.
Kértem őt, hogy meg ne öljön,
S a halálba el ne küldjön,
De ő reám nem hallgata
S egy csapással agyon csapa. Kanyaró betoldása a hat sor.
Egy csapással agyon üte
Itt vagyok a földön vérbe. Kihagyott két sor.

6. Halot vagyok, rémes véres halot
Más Túl országba halál vagyok hol már vagyok
Gyömbér Petit meg boszulom,
S az országomba szolitom.

(Szentháromság. Gyűjtő: Kovács Gábor II. o. t.)

394.2. Kanyaró Ferenc második másolata (Virág Peti címen): MUEKvGyLtár 50. csomag. – Ebben a másolatban Kanyaró ragaszkodott az eredeti lejegyzés szövegéhez, de a 4. és 6. versszakon módosított, s az utóbbihoz jegyzetet is csatolt.
 A negyedik versszakot így alakította:

Agyon vertek, halott vagyok,
Én felkelni már nem tudok, ||
Megmondnámom, ki ölt meg engem Kanyaró itt saját magát korrigálta
Halott vagyok, nincsen nyelvem.

 A hatodik versszakot így.

Halott vagyok, hideg halott,
Másvilágon élő vagyok.
Gyömbér Petit megbosszulom,
S az országomba szólítom.*

*„A halott ily beszéltetésében a székely balladák jeleskednek.”

394.3. „Biztonsági másolat”: AKKvár–MsU 2105: 382. lap. Ismeretlen kéz írása. – Kanyaró második másolatát követte az ismeretlen másoló, de a negyedik versszakot tovább alakította:

Agyon vertek, halott vagyok,
Én felkelni már nem tudok.
Megmondom, ki ölt meg engem A másoló húzta ki ezt a sort
Halott vagyok, nincsen nyelvem
Megmondom ki ölt meg engem.

(Olosz Katalin jegyzete; Kanyaró 2015: 817–818.)