Balladatár


Címek
1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Évek
1837   1839   1853   1854   1856   1857   1859   1860   1862   1863   1864   1865   1866   1867   1868   1869   1870   1871   1873   1875   1882   1894   1895   1896   1897   1898   1899   1900   1901   1903   1904   1905   1906   1914   1933   1934   1936   1937   1938   1939   1940   1942   1943   1945   1946   1947   1949   1950   1951   1952   1953   1954   1955   1956   1957   1958   1959   1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981   1982   1983   1984   1987   1988   1990   2013   2014   ismeretlen  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

[Véremmel irattam]


Gyűjtő: Filep Elek
Gyűjtés ideje: 1867
Gyűjtés helye: Lozsád
Közlő: Kriza János
Közlés ideje: 2013
Megjelenés helye: Kriza János 2013: 170-171/43. sz.

Szöveg

Véremmel irattam
E kis czédulácskám,
De nincs oly követem,
Kitől elküldhessem. ||

Méhemtől küldeném,
Félek mezőre száll,
Kedve szerint való
Virágjára talál.

Szarkától küldeném,
De igen cserregő,
Titkos bánatimat,
Félek kicserregi.

Készülj édes fecském,
Vidd el levelecském.
Se nem olyan kőzel,
Se nem olyan messze

Csak túl a tengeren,
Harmincz mértföldnyire,
A hól nevekedik
Egy kerek dombocska.

S a kerek dombocskán
Egy kicsi falucska;
Tudom megismered
Melyik rózsám háza.

Ónos az ablaka,
Üveg az ajtaja,
Az ablak alatt van
Egy édes almafa.

Édes az almája,
Hamis a gazdája,
Adta volna isten
Ne ismertem volna.

Fekete két szemem
Ki nem sírtam volna,
Gesztenyeszín hajam
Meg nem őszűlt volna.


Ha kérdi, hogy vagyok,
Mondd meg, hogy rab vagyok;
Magam egésségben,
Szívem gyötrelemben.Megjegyzés

Kéziratból: Filep Elek 1866–1867–Ms: 27–28.– Ua. in MNGY III. 1882: 33-34/18. sz.  Filep Elek gyűjteményének ezt a darabját Gyulai  A rab legény címmel, tagolatlan versformában, egyetlen sorban tett apró módosítással tette közzé. A gyűjtés helyét, idejét, a gyűjtő nevét nem tüntette fel.

(Olosz Katalin jegyzete; Kriza János 2013: 637.)