Balladatár


Címek
1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Évek
1837   1839   1853   1854   1856   1857   1859   1860   1862   1863   1864   1865   1866   1867   1868   1869   1870   1871   1873   1875   1882   1894   1895   1896   1897   1898   1899   1900   1901   1903   1904   1905   1906   1914   1933   1934   1936   1937   1938   1939   1940   1942   1943   1945   1946   1947   1949   1950   1951   1952   1953   1954   1955   1956   1957   1958   1959   1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981   1982   1983   1984   1987   1988   1990   2013   2014   ismeretlen  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Vénus kies zöld kertjében


Gyűjtő: Rédiger Ödön
Gyűjtés ideje: 1892–1896 májusa között
Gyűjtés helye: Szabéd
Közlő: Olosz Katalin
Megjelenés helye: Kanyaró 2015: 170/20. sz.
Adatközlő neve, életkora, foglalkozása:

Dimény Mózesné Szabó Anna, 69 évesSzöveg

1. Vénus kies zöld kertjében
Volt egy szép szűz víg kedvében.
Kérdem tőle: Te bárányka!
Asszony vagy-é vagy leányka?

2. Se nem asszony, se nem lányka;
Csak egy kerti violácska.
– Ha te kerti viola vagy,
Kérlek, engem melléd fogadj!

3. Én is olyan harmat vagyok,
Melyben az erők oly nagyok,
Hogy ki rám tekint szemével,
Tüstént meghal teljességgel.

4. Én is olyan harmat vagyok,
Ki sok palántát táplálok.
Estefelé, nap lemenvén,
Nyugszom szép virágok kelyhén.

5. Akkor kelek fel majd reggel,
Mikor nap süt ki meleggel.
Boldog, kinek ez nap fénylik,
Kinek ez a virág nyílik.Megjegyzés

20. Vénus kies zöld kertjében (Szabéd)
Lelőhely: EA. 2276: 292. lap, 227. sz. Kanyaró kézírása.
20.1. A ballada eredeti feljegyzése *Rédiger Ödön kézírásában: MUEKvGyLtár 40.
csomag.
Bénus Vénus kies zöld kertjébe
____Volt egy szép szűz víg kedvébe.
Kérdem tölle: te bárányka!
aszony vagy-e, vagy leányka?
Se nem aszony, se nem lányka
Csak egy kerti violácska.
Ha te kerti viola vagy,
Kérlek, engem melléd fogadj.
Énis olyan harmat vagyok,
Melyben az erők oly nagyok,
Hogy aki reám tekint szemvel Hogy ki rám tekint szemével
Meghal tüstént teljességgel.
Én is olyan harmat vagyok,
Aki sok plántát táplálok. Ki sok palántát táplálok.
Este felé nap lemenvén
Fekszem szép virágok keblén.
Akor kelek fel majd reggel
Mikor nap sűt ki meleggel
Nézd el beh csendesen alszik, |
Híves árnyékok közt nyugszik | Ezt a négy sort más kéz utólag toldta be,
Szemit zafir, gyöngy száját | másolatában Kanyaró nem vette fi gyelembe.
Fogta rubint ajakát. |
Boldog kinek ez nap fénylik
Kinek eza rozsa nyillik
Enélkül a kert csak gaz,
Rozsa nélkül nincs tavasz. Kanyaró a két utolsó sort kihagyta.

H. n. [Szabéd ] *1896 március–május között.
Gyűjtő: *Rédiger Ödön. Adatközlő: *Dimény Mózesné Szabó Anna.

Hevenyészett feljegyzés egy olyan csomagolópapír-darabon, melyen címzés van: „Rédiger Gézáné sz. Nagy Amália ő ngnak Mező-Rücs Szabéd.” Rajta olvasható a mezőrücsi postai bélyegző dátuma: „96 már.” A szövegegyezés mellett a címzett neve is kétségtelenül a mellett bizonyít, hogy Rédiger Ödön jegyezte le a balladát 1896. tavaszán, olyan időben, amikor még a ballada helyet kaphatott az 1896 májusában beküldött nagy gyűjteményben. Másolatában Kanyaró Ferenc versszakokra tagolta a szöveget, kihagyta az utólagosan betoldott négy sort és a vers utolsó két sorát. Néhol a helyesírási hibákon túl is javított a szövegen.

20.2. A ballada nyomtatásban: KANYARÓ Ferenc–RÉDIGER Ödön–OLOSZ Katalin 2009: 76/16. sz. és 165–166/16. sz.

(Olosz Katalin jegyzete; Kanyaró 2015: 613-614.)