Balladatár


Címek
1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Évek
1837   1839   1853   1854   1856   1857   1859   1860   1862   1863   1864   1865   1866   1867   1868   1869   1870   1871   1873   1875   1882   1894   1895   1896   1897   1898   1899   1900   1901   1903   1904   1905   1906   1914   1933   1934   1936   1937   1938   1939   1940   1942   1943   1945   1946   1947   1949   1950   1951   1952   1953   1954   1955   1956   1957   1958   1959   1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981   1982   1983   1984   1987   1988   1990   2013   2014   ismeretlen  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Végigmentem az ormodi temetőn


Gyűjtő: ismeretlen
Gyűjtés ideje: 1853
Gyűjtés helye: Kolozsvár
Közlő: Olosz Katalin
Közlés ideje: 2015
Megjelenés helye: Kanyaró 2015: 587/401. sz.
Adatközlő neve, életkora, foglalkozása:

ismeretlenSzöveg

1. Végigmentem az ormodi temetőn,
Elvesztettem piros bárson keszkenőm.
Piros bárson keszkenőmet nem bánom,
Csak a régi szeretőmet sajnálom.1

2. Elszakadt a rózsám inge, ruhája,
Mert megverték Szalontán a csárdába.
Varrd meg, rózsám, az ingemet tűdzelve,2
Hadd menjek én szolgabíró elibe.

3. Szolgabíró rám vereti a vasat,
Úgy írja meg Nagyváradig a marsat,
Nagyváradon bétesznek az egyesbe,
Ott sirathatsz, kedves rózsám, örökre.Megjegyzés

1. Első strófát vesd össze Erdélyi: Népdalok és mondák, I. 82.
2. [A tüdzelve szót Kanyaró toldta be a verssor végére, mert a másoló nem tudta kibetűzni a szót az eredeti lejegyzésből.]

(Kanyaró 2015: 587.)

401. Végigmentem az ormodi temetőn (Kolozsvár, Kisbún)
Lelőhely: EA 2276: 237. lap, 178. sz. Ismeretlen kéz írása Kanyaró javításaival és jegyzetével.

401.1. A ballada eredeti lejegyzése: AKKvár–MsU 1153: 56v – Ismeretlen kéz írása.
 A datálatlan, név nélküli és lokalizálatlan kéziratos vers- és énekgyűjteményt Kanyaró egyik kolozsvári tanítványa ajándékozta a kollégium könyvtárának. Feltehetően Kanyaró ezért tekintette kolozsvárinak a gyűjteményt; az évszámot pedig, valószínű, tanítványa szóbeli információja alapján következtette ki és rögzítette. A millenniumi gyűjteménybe felvett szöveg szóról szóra megegyezik a kéziratos énekeskönyvben található balladával. A kisbúni adatot nem találtuk meg.

(Olosz Katalin jegyzete; Kanyaró 2015: 821.)