Balladatár


Címek
1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Évek
1837   1839   1853   1854   1856   1857   1859   1860   1862   1863   1864   1865   1866   1867   1868   1869   1870   1871   1873   1875   1882   1894   1895   1896   1897   1898   1899   1900   1901   1903   1904   1905   1906   1914   1933   1934   1936   1937   1938   1939   1940   1942   1943   1945   1946   1947   1949   1950   1951   1952   1953   1954   1955   1956   1957   1958   1959   1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981   1982   1983   1984   1987   1988   1990   2013   2014   ismeretlen  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Vásárhelyi csárdába


Gyűjtő: Ráduly János
Gyűjtés ideje: 1967-12-06
Gyűjtés helye: Kibéd
Közlő: Ráduly János
Közlés ideje: 1979
Megjelenés helye: Ráduly 1979: 87-89/ 33. sz.
Adatközlő neve, életkora, foglalkozása:

Majlát Józsefné Ötvös Sára, KibédSzöveg

1.    Vásárhelyi csárdába,
       Vásárhelyi csárdába
       Ecet ég a lámpába,
       Ecet ég a lámpába.

2.    S meg se gyújtsák, mégis ég,
       S meg se gyújtsák, mégis ég,
       Csikós huszár a vendég,
       Csikós huszár a vendég

3.    Csikós huszár berúgja,
       Csikós huszár berúgja,
       Hazamenni nem tuda,
       Hazamenni nem tuda.

4.    Nem vagyunk mi betyárok,
       Nem vagyunk mi betyárok,
       Útonálló zsiványok,
       Útonálló zsiványok.

5.    S nem bántsuk mi ja szegényt,
       S nem bántsuk mi ja szegényt,
       Csak a nagy büszke legényt,
       Csak a nagy büszke legényt.

6.    Aztot se ja pénziér,
       Aztot se ja pénziér,
       Csak a büszkeségiér,
       Csak a büszkeségiér.

7.    Édesanyám, édesem,
       Édesanyám, édesem,
       Van-e ingem szennyesen,
       Van-e ingem szennyesen?

8.    Ha nincs ingem szennyesen,
       Ha nincs ingem szennyesen,
       Adok egyet véresen,
       Adok egyet véresen.

9.    Kocsmárosné, édesem,
       Kocsmárosné, édesem,
       Van-e bora mézesen,
       Van-e bora mézesen?

10.    Van egy kicsi savanyó,
        Van egy kicsi savanyó,
        Nem betyároknak való,
        Nem betyároknak való.Megjegyzés

    33. Nem bántjuk mi a szegényt (Vásárhelyi csárdába)
    Kutatóink általános észrevétele szerint ma is nagyon ismert balladás ének, amely „ponyva-nyomtatványról terjedt el” (Ortutay Gyula - Kriza Ildikó: Magyar népballadák. Bp. 1968. 776.). Seprődi gyűjteménye is tartalmazza (Seprődi, 426.; ESzD. 70.). Újabb kibédi változatok: Ráduly, 82-83. sz., illetve 168-169. sz.
    Ötvös Sára még leányka korában tanulta a szüleitől: „Édesapám is, édesanyám is sokszor fútta, ejsze az egész család s rokonok tudták. Mikor Sászmagyaróson laktunk, még ott is tudták mindenfelé. Fúvogassák most is.” Valóban, ma is közismert ballada Kibéden: lakodalomban, mulatozás közben gyakran éneklik, ennélfogva a fiatalabb nemzedék is tudja, így akárhány gyűjthető. Adatkölzőnk a többszöri újraénekeltetés során jóformán semmi átalakítást nem végzett a szövegen, mindössze a versszakok sorrendjén változtatott: a két kezdő versszak kivételével a többi strófa általában szabadon lebeg, minden sorrendi kötöttség nélkül. Az adatközlő leginkább arra figyelt éneklés közben, hogy lehetőleg minden motívumot hiánytalanul megőrizzen.
    A dallam műzenei eredetű.
 
(Ráduly 1979: 133.)