Balladatár


Címek
1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Évek
1837   1839   1853   1854   1856   1857   1859   1860   1862   1863   1864   1865   1866   1867   1868   1869   1870   1871   1873   1875   1882   1894   1895   1896   1897   1898   1899   1900   1901   1903   1904   1905   1906   1914   1933   1934   1936   1937   1938   1939   1940   1942   1943   1945   1946   1947   1949   1950   1951   1952   1953   1954   1955   1956   1957   1958   1959   1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981   1982   1983   1984   1987   1988   1990   2013   2014   ismeretlen  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

[Váradi]


Gyűjtő: Filep Elek
Gyűjtés ideje: 1867
Gyűjtés helye: Lozsád
Közlő: Kriza János
Közlés ideje: 2013
Megjelenés helye: Kriza János 2013: 168/41. sz.

Szöveg

Jaj be szennyes a kend inge, gatyája,
Elszennyűlt a szentgyörgyi stokházba’.
Édes Anyám mosson engem fejérbe,
Holnap visznek törvényszék eleibe.
Onnét visznek auditor házába,
Leborulok törvényszék asztalára.
Keservesen vasas lábom zőrgetem,
Jaj istenem, most végzik a felherem.
Trombitásim három troppot fujjatok,
Jaj istenem, holnap felakasztatok;
Muzsikásim, három marsot húzzatok,
Jaj istenem, holnap felakasztatok.
Édes anyám, pénz van az én zsebembe,
Nyújtsa kezét, markoljon ki belőle,
Csináltasson szép fekete koporsót,
Sárga szeggel veresse ki a „jaj” szót.
Kertben jártam, rózsát szedtem,
Jaj be szerencsétlen lettem,
Elbucsuztam mindenektől,
Leány, legény barátimtól,
Alsó, felső szomszédímtól, –
Váradinak szép körhaja. . .
Meszes gödör a sírhalma.Megjegyzés

Kéziratból: Filep Elek 1866–1867–Ms: 17. – A Makk-féle összeesküvés résztvevőjéről, a Sepsiszentgyörgyön kivégzett Váradi Józsefről keletkezett ének egy változata még a Vadrózsák megjelenése előtt eljutott Krizához: 1862 áprilisában Bölönből küldte be Barrabás Sándor, aki kísérő levelében arról is tájékoztatta Krizát, hogy Bölönben rendkívül népszerű a Váradiról szóló ének. „A’ Vadrózsába küldök öt szép dalt – olvashatjuk az 1862. április 24-ről keltezett levélben  – az első Están bátyom panassza. Eztet magam írtam. […] A’ 2dik Váradiról – ezt a’ néptől tanultam ’s úgy írtam le, a’ hogy a’ szót kimondották – a’ végin egy kicsint módosítottam – vagy jobban mondva – kifódoztam, mert száraz volt. – A’ 3ik. e’ kedves dal erdő vidéken, fonóba, kalákákba, hol a’ fiatalság együtt van mindig ez az első és a’ Váradié.” (MTAKK 930/1) ­(A levélíró rendkívül kusza szövegét az érthetőség kedvéért én tagoltam mondatokra a szöveg értelme szerint. O. K.) A Vadrózsákban azonban hiába keressük a Váradiról szóló éneket, politikai okok miatt Kriza nem vehette fel gyűjteményébe a rebellist megéneklő balladás dalt. A bölöni változat szövege a Kriza-hagyatékból sem került elő. Előkerült viszont egy másik változata a balladának, melyet Filep Elek dévai alügyész Hunyad megyében (valószínűleg Lozsádon) gyűjtött, s melyet több más dal társaságában 1867. április 18-án küldött el Kolozsvárra a Vadrózsák második kötete számára. (Vö. Filep Elek levele Kriza Jánoshoz. Déva, 1867. április 18. (Filep Elek 1866–1867–Ms: 30)

Filep Elek adata két okból is rendkívül jelentős: egyrészt azért, mert ez az első olyan változat, amelyről biztosan tudjuk, hogy nem a Székelyföldről való, másrészt azért, mert Váradi József szülőföldjén, Hunyad megyében került feljegyzésre.

            A balladás dalt Gyulai Pál nem vette fel az MNGY harmadik kötetébe, jóllehet ismerte Filep Elek kéziratát: abból közölte a Három tolvajlegényt és egy rabéneket.

(Olosz Katalin jegyzete; Kriza János 2013: 636-637.)