Balladatár


Címek
1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Évek
1837   1839   1853   1854   1856   1857   1859   1860   1862   1863   1864   1865   1866   1867   1868   1869   1870   1871   1873   1875   1882   1894   1895   1896   1897   1898   1899   1900   1901   1903   1904   1905   1906   1914   1933   1934   1936   1937   1938   1939   1940   1942   1943   1945   1946   1947   1949   1950   1951   1952   1953   1954   1955   1956   1957   1958   1959   1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981   1982   1983   1984   1987   1988   1990   2013   2014   ismeretlen  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Vajda János siratója


Gyűjtő: Kallós Zoltán
Gyűjtés ideje: 1959
Gyűjtés helye: Gerlén
Közlő: Kallós Zoltán
Közlés ideje: 1971
Megjelenés helye: Kallós Zoltán 1971: 497-498/191. sz.

DallamSzöveg

Vajda János, mit gondoltál,
Mikor hazul elindultál?
Én egyebet nem gondoltam,
Háromkútnál felindultam.

Istánkámat megcsókoltam,
Asszonyomtól elbúcsúztam,
Szíjjam csattja elszakada
A véletlen halálomra.

Lunguj Tódor, jó barátom,
Béküljünk meg, én nem bánom,
Úgy elvesztem a nagy vérbe,
Mind kicsi hal a tengerbe.
 
Erdő, erdő, mit vétettem,
Mikor rajtad átalmentem?
Én egyebet nem vétettem,
Árnyékodba lefeküdtem.

Ott egy cseppet szenderedtem.
Mikor szemem felvetettem,
Mikor szemem felvetettem,
Három zsendár áll mellettem.

„Ti, zsendárok, mét jettetek?
Hogy ingemet elvigyetek?”
„Érted jettünk, s el es viszünk,
Temlec házaiba teszünk.”

Nem aluszom tulupárnán,
A rekesznek két deszkáján,
A lájbimval takarozom,
Jaj, de keservesen alszom.

Vajda János piros vére,
A fődet festették véle,
Vajda János piros vére,
A fődet festették véle.Megjegyzés

A haragosától lekaszabolt Vajda János balladás hangú siratóját eddig egy gyoszényi és egy lészpedi változatban ismertük. Az újabban lejegyzett 33 versszakos lészpedi változat az eddig előkerült legterjedelmesebb darab; a Gerlénből származó változat csak töredék. A ballada Lészpedre valószínűleg a Gyimesvölgyéből került. Az I. változatbeli Háromkút egyik gyimesvölgyi település neve. A moldvai változattal együtt itt közzétett gyimesvölgyi darabot a lejegyzett több más idevaló változat közül választotta ki közlés céljára a gyűjtő. A balladában a cselekmény első személyben való előadása esetleg ősi, ugorkori előadásmódbeli sajátságot őrizhet.

Csanádi—Vargyas 563—5. — Ortutay-Kriza 781—2.

(Szabó T. Attila jegyzete; Kallóz Zoltán 1971: 640-641.)