Balladatár


Címek
1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Évek
1837   1839   1853   1854   1856   1857   1859   1860   1862   1863   1864   1865   1866   1867   1868   1869   1870   1871   1873   1875   1882   1894   1895   1896   1897   1898   1899   1900   1901   1903   1904   1905   1906   1914   1933   1934   1936   1937   1938   1939   1940   1942   1943   1945   1946   1947   1949   1950   1951   1952   1953   1954   1955   1956   1957   1958   1959   1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981   1982   1983   1984   1987   1988   1990   2013   2014   ismeretlen  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Vajda asztala


Gyűjtő: Becze Antal
Gyűjtés ideje: 1864 előtt
Gyűjtés helye: ismeretlen
Közlő: Kriza János
Közlés ideje: 2013
Megjelenés helye: Kriza János 2013: 174-175/46. sz.

Szöveg

Bódog asszon este
Zápor esső hull le.
Oláh vajda Bálványosból
Esze veszve fut le.

Hova hova vajda!
Menyek Moduvába,
Nincsen tovább maradásom
Bálványos várába.

Gyere fíjam Ijjes,
Megélünk mű így es;
Hozod-e a sok szép kéncset?
Nem én csak egy kéncset.

Barna leán barna,
Hezza simul karja,
Zápor esső sürű esső,
Nem lássa a vajda. ||

Rengetegbe futnak,
Nincs nyoma az utnak.
Hajnal felé regvel felé
Saj havasra jutnak.

Esztenába mennek,
Oláh bácsra néznek;
Az oláh bács firis sajtot
Levág egy darabot.

Laposkő az asztal,
Leűlnek nagy bajval,
Buson esznek eddegélnek
S tovébb mennek azval.

Barna leán barna,
Holován az arcza,
Arczájára gyűngy harmat hull
S vissza vissza fordul.Megjegyzés

Nem népballada. Kéziratból: EA 10734: 1–2. A ballada címét lábjegyzetben magyarázta meg a gyűjtő: „Vajda asztala” egy jókora laposkő a moldvai határszélen. – A ballada első közlése: Kriza János 1866e (Hazánk s a Külföld) („Becze Antal gyűjteményéből” pontosítással); Ua. a közlő vagy gyűjtő neve nélkül: N. n. 1874 (A „Magyar Polgár” Nagy Naptára)

A Vajda asztala nem szerepel sem az MNGY III-ban, sem az SZNGY-ben. Jelen gyűjteménybe is csak azért került be, mert ez is a Kriza-hagyaték része, s általa felvillantható, hogy milyen sokféle szöveganyaggal találkozott Kriza János.

Feltehetően ez is megverselt helyi monda, szerzője a gyűjtőként szereplő Becze Antal. De lehet, hogy a téma is költői invenció. Maga Kriza is sejtette/tudta, hogy Becze-kreációval van dolga. Közvetve erre utal, hogy a ballada közlésekor – szokásától eltérően – feltűntette a gyűjtő nevét, ezzel mintegy jelezve, hogy nem azonosul a „gyűjtő” közleményével.

A közvetett utaláson túl Kriza egyik levelében is megfogalmazta fenntartásait a Becze Antal által „gyűjtött” „folklórszövegekkel” kapcsolatban. 1866. augusztus 11-ről keltezett levelében a következőket írja Gyulai Pálnak: „Most Becze Antal ügyvédsegéd közlött egy néprege féle „Sárig kigyót”, a miről irhatott Szabó Károly barátunk Önnek is. Ez modernizálva volt nekem megküldve a Vadrózsák II-ik kötete számára, de felküldtem a Zilahy „Aurora-Albumába” nemrég az ő kértére, s ugyanez okból nem küldtem fel külön is Önnek, mivel Zilahy azt jelentette volt, hogy Zsebkönyve már-már meg fog jelenni, – de a mely késvén, ime küldöm Barátom Uramnak is. Én irtam Beczének, hogy ne modernizáljon, alakitson át semmit, a mit föl talál fedezni. Igy küldött nekem még vagy két ballada formát, de plané egészen ugy van irva, mint ha valaki csak az idén irta volna Arany Jánosnak balladai vers formájában. [Kiemelés tőlem: O. K.] Egymást érik az irodalmi szók benne, mint a „Sárig kígyó”-ban is – , szünetlen, azzal, sat. nincsenek meg a székely nyelvben, aztán a tárgynak, mesének ellapitása.” (Kriza János Gyulai Pálhoz. Kolozsvár, 1866. augusztus 11. In: Szakál Anna: 2012.) –  A Krizának küldött „ballada-formák” egyike még ha levelében nem is nevezi meg Kriza – kétségtelenül a Vajda asztala: nem nehéz benne ráismerni Arany János Zách Klárájának ritmusára-strófaszerkezetére. (A másik a Vajda asztala társaságában beküldött cím nélküli versezet lehet (l. EA 10734: 3.), ami a „gyűjtő” lapalji jegyzete szerint „a szabadságosok utolsó beszólításából” ihletődött: valamilyen katonai behívóra, helyi eseményre utalva a magára maradt feleség bánatát ecseteli nagyon gyenge versben. Ennek a ritmusa más, mint a Vajda asztaláé. A levélben emlegetett Sárig kígyóról l. bővebben a Források jegyzékében, az MTAKK 412 kézirategyüttes ismertetésében.)

            A kézirat, amiből a balladát közzé tesszük, az írásszakértő megállapítása szerint is Becze Antalé.

(Olosz Katalin jegyzete; Kriza János 2013: 637-638.)