Balladatár


Címek
1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Évek
1837   1839   1853   1854   1856   1857   1859   1860   1862   1863   1864   1865   1866   1867   1868   1869   1870   1871   1873   1875   1882   1894   1895   1896   1897   1898   1899   1900   1901   1903   1904   1905   1906   1914   1933   1934   1936   1937   1938   1939   1940   1942   1943   1945   1946   1947   1949   1950   1951   1952   1953   1954   1955   1956   1957   1958   1959   1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981   1982   1983   1984   1987   1988   1990   2013   2014   ismeretlen  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Ugyan Majos Feriről egy más


Gyűjtő: Kis András
Gyűjtés ideje: 1895/96. tanév
Gyűjtés helye: Sepsiszentgyörgy
Közlő: Olosz Katalin
Közlés ideje: 2015
Megjelenés helye: Kanyaró 2015: 572/383. sz.
Adatközlő neve, életkora, foglalkozása:

ismeretlenSzöveg

1. Majos Feri, nem fájt-é a te szíved,
Amikor te Bokor Rózsát megölted?
Majos Feri, mért nem néztél az égre,
Vagy pedig a szegény árva gyermekre.

2. Bokor Rózsát viszik a temetőbe,
Téged pedig a szentgyörgyi börtönbe.

3. A szentgyörgyi börtön fala de sárga,
Abba vagyon Majos Feri bezárva.
Kívül sárga, belől pedig fekete,
Ó, nagy Isten, soha meg ne mentsd tőle!Megjegyzés

383. Ugyan Majos Feri ről egy más (Sepsiszentgyörgy)
Lelőhely: EA 2276: 223. lap, 164. sz. Kanyaró Ferenc kézírása.

383.1. A ballada eredeti lejegyzése: MUEKvGyLtár 40. csomag. Kis András IV. o. t. kézírása.

Majos Feri nem fájt e a te szived
A mikor te Bokor Rozát Rózsát megölted
Majos Feri mért nem néztél az égre
Vagy pedig az árva gyermekedre a szegény árva gyermekre.
Bokor Rózát Rózsát viszik a temetöbe
Téged pedig az Aradi a szentgyörgyi börtönbe.
Az Aradi A szentgyörgyi börtön fala de sárga
Abba vagyon Majos Feri bezárva. Kanyaró betoldása ez a sor.
Kívűl sárga belül pedig fekete
Oh nagy Isten soha meg ne mencsd töle.

A ballada végén Kanyaró ceruzás feljegyzése: „Erdélyi Lajostól is _________”

383.2. Kanyaró Ferenc második másolata: MUEKvGyLtár 40. csomag. – Ebben a másolatban Kanyaró másképp osztotta versszakokra a balladát, de jobban ragaszkodott az eredeti lejegyzés szövegéhez. Az első versszak negyedik sorának ritmushibáját itt is javította, úgyszintén pótolta a hiányzó sort a másodikban.

Majos Feri nem fájt-é a te szived,
Amikor te Bokor Rózát megölted?
Majos Feri, mért nem néztél az égre,
Vagy pedig a te árva gyermekedre?

Bokor Rózát viszik a temetőbe,
Téged pedig az aradi börtönbe.
Az aradi börtön fala de sárga,
Abba vagyon Majos Feri bezárva Kanyaró betoldása ez a sor.
Kívűl sárga, belül pedig fekete,
Oh, nagy Isten, soha meg ne mentsd tőle.

(Sepsiszentgyörgy)

A Majosok ma is Rétyen laknak, Laborfalvától 4 km-re. A múlt évtizedben még énekelték mind a két balladát.

383.3. Kanyaró Ferenc további másolata: AKKvár–MsU 2293: 86. A szöveg egyezik a második másolattal, a strófabeosztás viszont a főszövegben közölt változatéval azonos.

383.4. „Biztonsági másolat”: AKKvár–MsU 2105: 399–400. lap. – Megegyezik Kanyaró Ferenc második másolatával.

(Olosz Katalin jegyzete; Kanyaró 2015: 814–815.)