Balladatár


Címek
1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Évek
1837   1839   1853   1854   1856   1857   1859   1860   1862   1863   1864   1865   1866   1867   1868   1869   1870   1871   1873   1875   1882   1894   1895   1896   1897   1898   1899   1900   1901   1903   1904   1905   1906   1914   1933   1934   1936   1937   1938   1939   1940   1942   1943   1945   1946   1947   1949   1950   1951   1952   1953   1954   1955   1956   1957   1958   1959   1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981   1982   1983   1984   1987   1988   1990   2013   2014   ismeretlen  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Úgy rakják, úgy rakják magas Déva várát


Gyűjtő: Pozsony Ferenc
Gyűjtés ideje: 1988-01-28
Gyűjtés helye: Klézse
Közlő: Pozsony Ferenc
Közlés ideje: 1994
Megjelenés helye: Pozsony 1994: 32-35/ 1. sz.
Adatközlő neve, életkora, foglalkozása:

Lőrinc Györgyné Hodorog Luca, KlézseDallamSzöveg

    1.    Úgy rakják, úgy rakják magos Déva várát,
           Kit nappal felraknak, s az éjjel mind lehull.

    2.    S kit éjjel felraknak, az nappal mind lehull,
           Kit éjjel felraknak, s az nappal mind lehull.

    3.    Kinek odatalál asszony-felesége,
           Rakják kő korcába, hátha megállana.

    4.    S azt az álmot látta nagyobb kőművesné,
           S azt az álmot látta nagyobb kőművesné:

    5.    S az ő kerek udvarán vérkút fakadt vala,
           S az ő kerek udvarán vérkút fakadt vala.

    6.    – Kelj fel, szolgám, kelj fel, fogd bé a lovakot,
             Fogd bé a lovakot, hogy mü es menjünk el,

    7.    Hogy mü es menjünk magos Déva várra,
            Talán ott nekiek nem történt jó dolgik.

    8.    Talán ott nekiek ott nem lesz jó dolgik,
             Talán ott nekiek ott nem lesz jó dolgik.

    9.    Hat ló, hintó zenyém, s az ostor a tied.–
           S ők es elindultak s a nagy hosszú útra.

    10.    S a legnagyobb kőműves messzinőtt meglássa,
            S úgy menen, s úgy menen asszony-felesége.

    11.    S akkor messzünet meglátá: s úgy menen, s úgy menen,
            S úgy menen, s úgy menen asszony-felesége.
 
    12.    Kezivel es inte szájával es mondá,
            Szájával es mondá, térjenek ők vissza.

    13.    S ők es nem tértek meg, úgyes ők csak mentek.
            – Hajtsad, fiam, hajtsad, hat ló s hintó zenyém,

    14.    Hat ló, hintó zenyém, s ez ostor a tied, –
            S a nagyobb kőműves arra ő megkéré:

    15.    – Istenem, Istenem, adj egy fene farkast,
               Adj egy fene farkast, hogy térjenek vissza! –

    16.    S azt es ad Isten, s úgy sem tértek vissza,
            Szájával es mondja, kezivel es inte,
 
    17.    Kezivel es inte, hogy térjenek vissza,
            De ők nem térnek meg, ők es csak úgy sietnek.

    18.    – Istenem, Istenem, adj egy fene medvét,
            S adj egy fene medvét, hogy térjenek vissza. –

    19.    S azt es ad az Isten, mégsem térének meg,
            S azt es ad az Isten, mégsem térének meg. –
 
    20.    Kezivel es inté, szájával es mondá:
            – Térjetek meg vissza, mert nem jóra juttok!
 
    21.    De Istenem, Istenem, adj egy nagy kőesőt,
            Adj egy nagy kőesőt, hogy térjenek vissza! –
 
    22.    Azt es ad az Isten, mégsem térének meg,
            Csak odaérének magos Déva várához.

    23.    – Jó napot, jó napot, tizenkét kőműves! –
            Azt es felfefele,s azt es felfelele:
 
    24.    – Mi bajotok van nektek, másszor es jártam itt,  
            Másszor es jártam itt, s örökké köszöntem.

    25.    S örökké köszöntem, s örökké fogadták,
            Mi történt, mi történt magos Déva várán?

    26.    – Az történt, az történt, urad törvényt tette,    
            S azt a törvényt tette: kinek ide talál,

    27.    Kinek ide talál asszony-felesége,
            Rakjuk kő korcába, talán megállana.–

    28.    Onnat csak lejöve tizenkét kőműves,
            S az ölikbe vevék, s őt es csak felvivék.

    29.    Ott es csak betevék, kőnek kő korcába,
            – Tréfálni akarunk, bé akarunk rakni.

    30.    Tréfálni akarunk, urad tette törvényt,
            Kinek idetalál asszony-felesége,
 
    31.    Rakjuk kő korcába, talán megállana, –
            Ők es rakni fogták, ők es rakni fogák.

    32.    Azt kérdi, azt kérdi: – Tréfa-e vagy való?
            Felelék nekie: – Ez való, asszonyunk.

    33.    – Az én gyermekemet kire hagyom lenne?
            – Vannak jó asszonyok, s azok odanéznek.

    34.    – S az én gyermekemet ki feresztgeti meg?
            – Vannak gyenge esők, s azok megferesztik.

    35.    – Az én gyermekemet ki rengetgeti el?
            – Vannak gyenge szellők, s azok elrengetgetik.

    36.    – S az én gyermekemnek ad lesz enni?
            – Vannak jó madarak, s azok enni visznek. –
 
    37.    Felrakák hónaljig, s ő es csak kérdi:
             –Mét raktok, mét raktok, tizenkét kőműves?

    38.    – Zurad tette törvényt, mü kellett bérakjunk,
             Zurad tette törvény, ide be kellett rakjunk.

    39.    – Meşterea Manolea, meşterea Manoela,
             Zidul că mă strînge, viaţa mi-o strînge! –

    40.    S onnat es leszálla a nagyobb kőműves,
             S ő es csak leüle egy szép ződ gyepre.

    41.    S ott ő sírni foga, s ott ő sírni foga,
             S az ő könyveiből egy szép kút fakada.

    42.    S az ő könyveivel egy forrás fakada,
             S oda csinálának egy szép nagy kutat.Megjegyzés

    A falba épített feleség
    Csak Erdélyből és Moldvából kerültek elő magyar változatai (Vargyas 1976. II. 25. és 1979. 160). Veress Sándor Trunkon rögzítette 1930-ban egy 12 versszakos variánsát fonográf segítségével (1989. 166-171.). Szegő Júlia Külső-Rekecsinyben bukkant rá változatára (1988. 7. sz. 28-31.) Egy-egy klézsei variánsát Faragó József és Kallós Zoltán közölte (Faragó Jagamas 1954. 2. sz. 63-67. és Kallós 1970. 1. sz. 45-49.). A szintén klézsei Szályka Rózsától is két változata jelent meg (Kallós 1973. 1 A-B. 17-20). Luca nénitől már megjelent egy változat (Seres - Szabó 1991. 104. sz. 166-168). Adatközlőnk balladaszövegében találunk egy román nyelvű strófát is. Megközelítő fordítása magyar nyelven:


    Mánolé mester, Mánolé mester,
    Mivel a fal szorít, kioltja életemet.


    A típushoz kapcsolódó szakirodalomból lásd Faragó 1964, Talos 1973, Fochi 1975. 118-122., 1984. 113-114., Vargyas 1979. 160. Faragó 1981. 151.
    Dallama megegyezik a 7. számú balladáéval, ugyanezt lásd Seres - Szabó 100 a-b.

(Pozsony 1994: 251.)