Balladatár


Címek
1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Évek
1837   1839   1853   1854   1856   1857   1859   1860   1862   1863   1864   1865   1866   1867   1868   1869   1870   1871   1873   1875   1882   1894   1895   1896   1897   1898   1899   1900   1901   1903   1904   1905   1906   1914   1933   1934   1936   1937   1938   1939   1940   1942   1943   1945   1946   1947   1949   1950   1951   1952   1953   1954   1955   1956   1957   1958   1959   1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981   1982   1983   1984   1987   1988   1990   2013   2014   ismeretlen  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Túl a vízen van egy város


Gyűjtő: Ferenc Lajos
Gyűjtés ideje: 1953-01-30
Gyűjtés helye: Csíkszentdomokos
Közlő: Albert Ernő
Közlés ideje: 2004
Megjelenés helye: Albert Ernő 2004: 233-234/149. sz.
Adatközlő neve, életkora, foglalkozása:

Kósa Teréz, 19 évesSzöveg

Túl a vízen van egy város reszketve,
Egész város rémes hírrel van tele.
Fodor Eszti meggyilkolta szüleit,
A szerelem bántotta meg a szívét.

Fodor Eszti megszeretett egy legényt,
A szülei azt tőle ellenezték,
Mert a legény nem is volt jóravaló,
Rossz életű s egy szép lány bolondító.

Fodor Eszti búsan szólt az anyjához:
- Édesanyám, rossz híre lesz lányának,
Mert ha nem ad ahhoz, akit szeretek,
A falunak  legrosszabja én leszek.

Fodor Eszti felkereste kedvesit,
Elbeszélte neki a szomorú hírt.
- Kedves babám, nem lehetünk egymásé,
Tehát legyünk mindketten a halálé.

- Nem úgy, nem úgy, édes kedves Esztikém,
Hallgass a szavamra, amit mondok én.
Apád, anyád mészárold le az éjjel,
Hogyha szeretsz, az életüket vedd el!

Fodor Eszti, ahogy mondta, úgy is tett,
Szombat este úgy tíz óra lehetett,
Fodor Eszti belopózott a szobába,
Élesre fent nagy kés volt a markában.

Ahol anyja s kistestvére feküdtek,
Nem gondolták, hogy …  jutottak.
Akkor a kés, az éles kés megvillant,
Anyja keblén a piros vér kibuggyant.

Édesanyja csak annyit szólt: - Jaj nekem!
Akkor erre kistestvére felrezzent,
Fodor Eszti megfogta a testvérét,
Kistestvére keblébe ütte a kést.

Patak módra folyik a vér a házba,
Fodor Eszti kemény szíve nem szánja.
Akkor Eszti kiment az istállóba,
Ahol apja édes álmát aludta.
Amíg apja édes álmát aludta,
Addig lánya tizenkétszer átszúrta.Megjegyzés

  Gyűjteményeinkben ritkán található, bizonyára ponyván terjedt újabbkori ballada. Bura László közlése szerint a Fodor Esztiről szóló ének Fertősalmáson (Ugocsa) megtörtént eseményről szól. Legtöbbször Fodor Eszti a szülőgyilkos, de énekelnek hasonló történetet Halász Mariról, Holl (Holni) Eszterről, Babos Eszterről, Dorog Eszterről, Kálmán Eszterről stb. is.
  Megtalálható: 1. Kallós Zoltán–Szabó T. Attila 1970. 480–180.; 2–4. Albert Ernő–Faragó József 1973. 326–329:238–240.; 5. Bura László 1978. 136:100.; Adatok: 6–17. Uo. 190:412–423.; 18. Sebestyén Dobó Klára 2001. 201:141.

(Albert Ernő 2004: 329.)