Balladatár


Címek
1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Évek
1837   1839   1853   1854   1856   1857   1859   1860   1862   1863   1864   1865   1866   1867   1868   1869   1870   1871   1873   1875   1882   1894   1895   1896   1897   1898   1899   1900   1901   1903   1904   1905   1906   1914   1933   1934   1936   1937   1938   1939   1940   1942   1943   1945   1946   1947   1949   1950   1951   1952   1953   1954   1955   1956   1957   1958   1959   1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981   1982   1983   1984   1987   1988   1990   2013   2014   ismeretlen  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Tollas Erzsi


Gyűjtő: Szász István
Gyűjtés ideje: 1899
Gyűjtés helye: Kál
Közlő: Olosz Katalin
Megjelenés helye: Kanyaró 2015: 199-200/55. sz.
Adatközlő neve, életkora, foglalkozása:

ismeretlenSzöveg

– Jó estét, jó estét Tollas Erzsi asszonyság:
Hol van az én Erzsi babám? Talán le is feküdt már?
– Lefeküdt, lefeküdt piros paplan ágyába,
Bagariás cipőit le húzta az lábáról.
– Költse fel, költse fel, eressze el a bálba
Bagariás cipőit húzza fel az lábára.
Felkölti, felkölti, elereszti az bálba,
Bagariás cipőit felhúzta az lábára.
– Jó estét, jó estét korcsmárosné asszonyság.
Hol van az a két betyár, aki engem rég, hogy vár?||
– Menjen be, menjen bé, üljön le az dívánra!
Akkor az a két betyár kacsintgat a cigánra.
Be is ment, be is ment, le is ült az divánra,
Akkor az a két betyár kacsintgat a cigánra.
– Húzzad cigán, húzzad, reggeli négy óráig!
Tollas Erzsi elalszik.
– Eressz ki, eresz ki, csak hütteni menjek ki,
Bagariás cipőmből piros vérem öntsem ki.
– Nem mész ki, nem mész ki, mert elhüttöd magadat,
Most is a nagy aranygyűrű az ujjodba dagadott.
Szép lányok, szép lányok, rollam példát vegyetek ||
Kis betyárt igazán soha se szeressetek!Megjegyzés

55. Tollas Erzsi (*Kál)
Lelőhely: MUEKvGyLtár 18. csomag. Szász István V. o. t. kézírása.
A balladát mai helyesírás és ritmikai egységek szerint tördelve közöljük. Az eredeti lejegyzés így néz ki:
Jó estét jó estét tollas erzsi
    asszonyság:
Hol van az én erzsi babám?
Talán le is feküdt már?
Le feküdt, le feküd piross
    paplan ágyába
Bagariás czipőit le huzta az
    labarol.
Költse fel, költse fel, eressze
    el az bálba
Bagariás czipőit huzza fel
    az lábára.
Fel költi, fel kolti, elereszti
    az bálba,
Bagariás czipoit felhuzta az
    lábára.
Jo estét jo estét korcsmaros
    ne asszonyság
Hol van az a két betyár a ki
    engem rég hogy vár.||
Menjen be menyen bé üljön le
    az divánra
Akkor az a két betyár kacsint
    gat a czigánra.
Be is ment be is ment le is
ült az divánra
Akkor az a két betyár kacsintgat
    a czigánra.
Huzzad czigán huzzad regeli
    4 oráig
Tollas erzsi elalszik.
Eresszki eresz ki csak hutteni
    menyjek k[!]
Bagariás czipomból piros verem
ontsem ki,
Nem mesz ki nem mész ki
Mert el hüttod magadat
Mostis a nagy arany gyürü az
    újodba dagadot.
Szép lányok szép lányok rollam peldát
    vegyetek ||
Kis betyárt igazán soha se szeressetek.

Kanyaró bejegyzése a kézirat végén: Szász Istv. V. 1899.

(Olosz Katalin jegyzete; Kanyaró 2015: 627-628.)