Balladatár


Címek
1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Évek
1837   1839   1853   1854   1856   1857   1859   1860   1862   1863   1864   1865   1866   1867   1868   1869   1870   1871   1873   1875   1882   1894   1895   1896   1897   1898   1899   1900   1901   1903   1904   1905   1906   1914   1933   1934   1936   1937   1938   1939   1940   1942   1943   1945   1946   1947   1949   1950   1951   1952   1953   1954   1955   1956   1957   1958   1959   1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981   1982   1983   1984   1987   1988   1990   2013   2014   ismeretlen  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Tollas Erzsi


Gyűjtő: Mátyás Samu
Gyűjtés ideje: 1903/1904. tanév
Gyűjtés helye: Nyárádandrásfalva
Közlő: Olosz Katalin
Megjelenés helye: Kanyaró 2015: 198-199/54. sz.
Adatközlő neve, életkora, foglalkozása:

ismeretlenSzöveg

1. – Jó estét, jó estét Tollasiné asszonyság,
Hol van az én Erzsi babám, talán le is feküdt már.
– Lefeküdt, lefeküdt zöld paplanyos ágyába,
– Ugyan az én Erzsi babám mit gondol most magába.
Menjen bé, költse fel, eressze el a bálba,
Majdegan[?] a két betyár rákacsint a cigányra.

2. – Jó reggelt, kocsmárosné asszonyság,
Hol van az a két betyár, aki engem régen vár.
– Menjen be, menjen be, üljen le a díványra
Majd osztán a két betyár rákacsint a cigányra.
– Húzzad csak, húzzad csak kivilágos reggelig,
Reggeli négy órára Tollas Erzsi elalszik.

3. – Eressz ki, eressz ki, csak hűteni menjek ki,
Magas sarkú cipőmből piros vérem öntsem ki.
– Nem mész ki, nem mész ki, mert meghűtöd magadot,
Mert a kilenc aranygyűrű az ujjodra dagadott.

4. – Jó reggelt, jó reggelt, Tollasiné asszonyság,
Itt hozzák szép lányodot, aki régen halott mán.

5. Hej, lányok, szép lányok, rólam példát vegyetek,
Hogy egyszerre két legényt soha se szeressetek.Megjegyzés

54. Tollas Erzsi (Nyárádandrásfalva)
 Lelőhely: MUEKvGyLtár 40. csomag. A gyűjtő, Mátyás Samu VI. o. t. kézirata. Másolatát nem találtuk, Kanyaró Ferenc azonban hivatkozik rá az Ethnographia-beli publikációjában (KANYARÓ Ferenc 1906b: 237, 5. sz. lábjegyzet).

Tollas Erzsi
1. Jó reggelt estét, jó reggelt1 estét Tollasiné asszonyság
Hol van az én Erzsi babám talan le is feküdt már.
Lefeküdt, lefeküdt zöld paplanyos agyába
Ugyan az én Erzsi babám mit gondol most magaba.
Menyen bé kölcse fel eresze el a bálba
Majdegan a két betyár rá kacsint a czigányra.

2. Jó reggelt kocsmarosné asszonyság
Hol van az a két betyár aki engem engem régen vár
Menyen be, menyen be uljen le a diványra
Majd asztán a két betyár rá kacsint a czigányra. ||
Huzad csak huzad csak ki világos reggelig
Reggeli 4 orára Tollas Erzsi elalszik.

3. Ereszki Ereszki csak hüteni menyek ki
Magassarkú czipőmből piros vérem öncsömki
Nem méssz ki, nem mész ki mert meghütöd magadot
Mert a kilencz arany gyürű az ujadra dagadot.

4. Jo reggelt, joreggelt Tollasi né asszonyság
Itt hozzák szép lányodot a ki régen halot mán.

5. Hely lanyok szép lanyak rolam peldát vegyetek
Hogy egyszere két legényt soha se szeressetek.

Mátyás Samu, Nyárád Andrásfalva.


1. A diák maga javította ki a szövegben a napszakot. A második versszak elején viszont elfelejtette átírni a reggel szót estére.

(Olosz Katalin jegyzete; Kanyaró 2015: 626-627.)