Balladatár


Címek
1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Évek
1837   1839   1853   1854   1856   1857   1859   1860   1862   1863   1864   1865   1866   1867   1868   1869   1870   1871   1873   1875   1882   1894   1895   1896   1897   1898   1899   1900   1901   1903   1904   1905   1906   1914   1933   1934   1936   1937   1938   1939   1940   1942   1943   1945   1946   1947   1949   1950   1951   1952   1953   1954   1955   1956   1957   1958   1959   1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981   1982   1983   1984   1987   1988   1990   2013   2014   ismeretlen  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Tollas Erzsi


Gyűjtő: Ráduly János
Gyűjtés ideje: 1975-09-14
Gyűjtés helye: Kibéd
Közlő: Ráduly János
Közlés ideje: 1979
Megjelenés helye: Ráduly 1979: 70/ 11. sz.
Adatközlő neve, életkora, foglalkozása:

Majlát Józsefné Ötvös Sára, KibédSzöveg

– Jó estét, jó estét, Tollas Erzsi asszonykám,
  Tollas Erzsi leányod talán el is aludt már.

  Költse fel, költse fel, s engedje jel a bálba,
  Bagarijás cipőjét húzza fel a lábába.

  Felkőti, felkőti, hogy engedje ja bálba,
  Elengedte ja bálba, kilenc cigány ott várta.

  – Húzzátok cigányok, kivilágos reggelig,
  Mikor egyik elfárad, a más újra kezdheti.

   Akkora legények táncoltatták a leányt, mikor az egyik legény elfáradt, táncoltatta a másik. Három legény szerre táncoltatta. Addig táncoltatták, amíg a karjuk között összeesett a leány. Kérezett ki:

  – Engedjetek ki, engedjetek ki, engedjetek kimenni,
  Bagarijás cipőmből piros vérem öntsem ki.

– Nem lehet, nem lehet most a bálból kimenni,
  Menyasszonyi táncodot végig ki kell táncolni.

   Addig szépen, hogy a leány meghótt a karjuk között. S azt mondja tovább az ének:

– Nyiss ajtót, nyiss ajtót, Tollas Erzsi asszonykám,
  Tollas Erzsi lányodot halva hozzák a bálból.

   Akkor azt mondja az anyja:

  – Verje meg az Isten azt az édesanyát,
  Aki maga nélkül elengedi lányát,
  Elengedi lányát meghalni.Megjegyzés

    10-11. A halálra táncoltatott leány (Tollas Erzsi)
    Az egész nyelvterületről kerültek elő változatai. Vargyas Lajos összesen 431-ről tud (Vargyas, II. 277-278.). Szerinte 14. századi francia átvétel. Seprődi gyűjteménye nem tartalmazza, első kibédi változatai: Ráduly, 20-23. sz.; 157-158. sz.
    Ötvös Sára fiatalasszony korában tanulta a fonóban, akkoriban „divatos” ének volt. „Énekeltük elég sokszor, de a legtöbbet beszélgettünk rólla. Mondtuk, hogy jaj, szegény leány így, szegény leány úgy, s jól megjárta.” Ötvös Sára másoktól is hallotta, leggyakrabban a Tollas Erzsi nevével énekelték. „Egyszer valami más neveket is mondtak, már nem is tudom, hogy miket, de az nem vót az igazi, mert Tollas Erzsi vót az igazi.” A halálra táncoltatás indoklásaképpen a következő magyarázatot főzte az énekhez: „Három szeretője vót a leánynak, Tollas Erzsinek, s mind a három el akarta venni. A leány azt se tudta, hogy melyikhez menjen. A legények összeverekedtek, aztán arra égyeztek ki, hogy vigyék Erzsit a bálba, s táncoltassák úgy el, hogy haljon belé, mert akkor nem lesz az egyiké se. Hát innen ered ez a történet.” Később Ötvös Sára egyre ritkábban énekelte, öregkorában alig jutott eszébe. „Mostanába nem fújják, keveset énekelem én is, örökké más gond jő a fejembe.” A faluban javarészt csak az öregasszonyok emlékeznek még a teljes változatokra, a fiatalok inkább töredékeit tudják.
    Ötvös Sára két változata közül az első (10. sz.) teljesen hibátlan, a típus eléggé jól kikristályosodott redakciója. A második változatban (11. sz.) a verses részeket meg-megszakítják a prózai betétek: egyrészt magyarázó jellegű, másrészt új tartalmi jegyeket hordozó mondatok. Mindazt, amit Ötvös Sára külön is elmondott a halálra táncoltatás indoklásaképpen, iatt a ballada szövegébe ágyazottan találjuk meg. A három legény szerepeltetése - akik „szerre táncoltatják a leányt” - egészében Ötvös Sára leleménye. Jó néhány eddig közölt változat ugyan még őrzi ezt a motívumot, amely szerint „a szeretőt párjával” tartó lányt büntetik ilyen szigorúan, de ez a motívum kizárólag a ballada végén fordul elő, a történet amolyan tanulságaképpen. A két változat egybevetése során ugyanakkor ismét meggyőződhetünk arról, hogy Ötvös Sára igen fejlett rögtönzőkészséggel rendelkezik. Az első változat e két sora: Húzzátok, cigányok, hogy reggelig kitartson, / Tollas Erzsi szép leány, hogy reggelig mulasson, a második változatban már ilyen formában termelődött újjá: Húzzátok, cigányok, kivilágos reggelig, / Mikor egyik elfárad, a más újrakezdheti. Ez is azt bizonyítja, hogy a két tendencia - hagyományhoz való ragaszkodás és a szüntelen megújításra való törekvés - egyetlen adatkzölő esetében is mindig jelen van, gátolja, erősíti, építi egyik a mást. Ötvös Sára például megpróbál ragaszkodni a már egyszer meghallgatott-megtanult ének eredeti formájához, de közben az elfelejtett szövegrészeket gyakran új megformálású szövegrészekkel helyettesíti. A ballada dallama régi stílusú. Épebb formáját megtaláljuk Vargyas Példatárában (Kodály Zoltán: A magyar népzene. A példatárt szerkesztette Vargyas Lajos. Bp. 1960. 183. sz. dallam).

(Ráduly 1979: 123-124.)