Balladatár


Címek
1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Évek
1837   1839   1853   1854   1856   1857   1859   1860   1862   1863   1864   1865   1866   1867   1868   1869   1870   1871   1873   1875   1882   1894   1895   1896   1897   1898   1899   1900   1901   1903   1904   1905   1906   1914   1933   1934   1936   1937   1938   1939   1940   1942   1943   1945   1946   1947   1949   1950   1951   1952   1953   1954   1955   1956   1957   1958   1959   1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981   1982   1983   1984   1987   1988   1990   2013   2014   ismeretlen  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Tizenhat esztendős voltam


Gyűjtő: ismeretlen
Gyűjtés ideje: 1860
Gyűjtés helye: Kolozsvár
Közlő: Olosz Katalin
Megjelenés helye: Kanyaró 2015: 437-438/250. sz.
Forrás:

Ürmösi Kálmán unitárius papnövendék dalgyűjteményéből


Szöveg

1. Tizenhat esztendős voltam,
Mikor előbb lovat loptam.
Loptam harmichárom lovat,
Még sem zergettem a vasat.

2. Tele a zsebem bankóval,
Az istállóm lopott lóval.
Eladom a lopott lovat,
Veszek vele igaz lovat.

3. Ha a főbíró háborgat,
Lopok neki egy pár lovat.
Beszállítom udvarára,
Még meg is hí vacsorára.

4. Éjszakának idejébe’
Reám rohant a vármegye,
Ki fokossal, ki láncsával,
Ki kétágú vasvillával.

5. Én sem vettem azt tréfára,
Felugrottam a sárgára;
Elvágtattam Csongorádra,
Barna babám udvarára.

6. Barna babám, nyisd az ajtót,
Hogy mutassam meg sárgámot:
Selyemkantár a fejében,
Barna fickó a nyeregben.

7. Nem szánt vet az égi madár,
Mégis eltartja a határ.

8. Én sem szántok, sem nem vetek,
Mégis a nélkül élhetek.

9. Azt az órát megátkoztam,
Melyben előbb lovat loptam.
Mert tudom, hogy nemsokára
Jutok az akasztófára.1Megjegyzés

1. Egyes strófáit lásd négy dalban elszórva Erdélyinél: Népdalok és mondák, I. 202–205.

(Kanyaró 2015: 438.)

250. Tizenhat esztendős voltam (Kolozsvár, Szentgerice)
Lelőhely: EA 2276: 194–195. lap, 140. sz. Ismeretlen kéz írása.

250.1. A ballada eredeti lejegyzése: AKKvár–MsU 1403: 77–77v/106. sz. Ürmösi Kálmán kézírása. – A millenniumi gyűjtemény számára lemásoltatott szöveg csaknem szó szerint megegyezik az eredeti lejegyzéssel. Változtatások:

5. versszak 3. sorában: Elvágtattam Csorgó várra Csongorádra
6. versszak első sorában: Szőke Barna babám, nyisd ajtódot az ajtót

(Olosz Katalin jegyzete; Kanyaró 2015: 752.)