Balladatár


Címek
1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Évek
1837   1839   1853   1854   1856   1857   1859   1860   1862   1863   1864   1865   1866   1867   1868   1869   1870   1871   1873   1875   1882   1894   1895   1896   1897   1898   1899   1900   1901   1903   1904   1905   1906   1914   1933   1934   1936   1937   1938   1939   1940   1942   1943   1945   1946   1947   1949   1950   1951   1952   1953   1954   1955   1956   1957   1958   1959   1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981   1982   1983   1984   1987   1988   1990   2013   2014   ismeretlen  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Tisza partján elaludtam


Gyűjtő: Albert Ernő
Gyűjtés ideje: 1972-02-23
Gyűjtés helye: Csíkdánfalva
Közlő: Albert Ernő
Közlés ideje: 2004
Megjelenés helye: Albert Ernő 2004: 178-179/90. sz.
Adatközlő neve, életkora, foglalkozása:

Imre Ferncné Csutak Veronika, 71 évesDallamSzöveg

Tisza partján elaludtam,
Aj de szomorút álmodtam.
Megálmodtam azt az egyet,
Hogy a  babám mást is szeret.

Szeress, szeress, csak nézd meg, kit,
Mert a szerelem megvakít,
Mert engemet megvakított,
Örökre megszomorított.

Reggel, mikor felébredtem,
Kilenc zsandár áll előttem,
Kilenc zsandár kérdi töllem,
Hol az utazólevelem?

 Állj meg, zsandár, megmutatom,
S csak a lájbim kigombolom.
Kigombolom mellényemet,
Eléveszem fegyveremet.

Egyet-kettőt fejbe lőttem,
Ilyen szerencsétlen lettem.
- Jaj Istenem, mi csináljak,
Elfussak-e, vagy megálljak?
Ha elfutok, fejbe lőnek,
Ha megállok, megkötöznek.

                  *
Erdőbe halok meg,
Megesznek a vadak.
Hej, el is énekelnek
Az égi madarak.Megjegyzés

  Itt az utazólevelem – Szilaj csikó nem eladó
  Mint a típuscím is mutatja, néhány változatban összeolvadt a két ballada.
  Itt az utazólevelem: Vargyas Lajos A betyár utazólevele típuscímmel közölte, és sorolta fel 155 változat lelőhelyét (II. 1976. 680). Ezek között csíki Gyimesbükkről és Gyimesközéplokról található. Szilaj csikó nem eladó: ugyanilyen típuscímmel 115 változatának lelőhelyét írta le, (Uo. 702.), amelyek között csíki a gyimesközéploki.
  Bár gyakran ugyanazon balladában található meg a két típushoz tartozó versszakok egyik része, de mindkettőhöz kapcsolódnak más  motívumok, sőt külön lírai dalként is élnek bizonyos részek.
  Az újabb gyűjtemények szinte mindenikében különböző változatokban rendszerint megtalálhatók.
  Szövegünk szerint a következő mozzanatokra osztottuk balladánkat, amelyhez néhány kiadvány adatait soroljuk fel: Itt az utazólevelem:  1–4. Albert Ernő-Faragó József 1973. 199–202:113–116.; 5–8. Ráduly János 1975. 111–114:86–89.; 9–10. Bura László 1978. 102–104:68–69.; 11. Fábián Imre 1979. 248:22.; 12–13. Ág Tibor-Sima Ferenc-Mórocz Károly 1979 247: 25a.; 249:25b.; 14–16. Vargyas Lajos 1981. 447:098.; 460:0124.; 584:0324.; 17–20. Pozsony Ferenc 1984. 187–190:91–94.
  Adatok: 21–26. Fábián Imre 1979. 277:223–228.; 27–29. Ág Tibor-Sima Ferenc-Mórocz Károly 1979. 25–27.; 30–36. Pozsony Ferenc 1984. 243:302–308.
  Szaladjak-e, vagy megálljak? 1. Konsza Samu 1957. 338:463.; 2–3. Albert Ernő-Faragó József 1973. 199–200:113–114.; 4–6. Ráduly János 1975. 111–112:86–87. és 114:90.; 7–8. Tibor-Sima Ferenc-Mórocz Károly 1979. 249:256.; 251:26.a.; 9. Seres András 1984. 119:114.; 10. Vargyas Lajos 1981. 447:098.; 11–13. Kallós Zoltán-Martin György 1989.116:45.; 143:61.; 214:96.; Adatok: 14–16. Ág Tibor-Sima Ferenc-Mórocz Károly 1979. 427:25–27.j.
  Talán vasalni akarnak: 1. Konsza Samu 1957. 198:129.; 2. Faragó József 1965. 339.; 3–7. Albert Ernő-Faragó József 1973. 168:81.; 202–205:116–119.; 8. Ráduly János 1975. 116:93.; 9–10. Bura László 1978. 102–103:67–68.; 11–12. Ág Tibor-Sima Ferenc-Mórocz Károly 1979. 253: 27.a.,b.; 13. Vargyas Lajos 1981. 583:0323.; 14–15. Pozsony Ferenc 1984. 189–190:93–94.;
  Jaj Istenem, minek élek? 1. Kriza János 1975. 104:194.; 2. Vargyas Lajos 1981. 7878; 3. Kallós Zoltán-Martin György 1989. 98:36A.
  Szilaj csikó nem eladó: 1. Erdélyi János I. 1846. 204:247.; 2. Faragó József 1965. 339.; 3. Ortutay Gyula-Katona Imre II. 1970. 481:43.; 4–8. Albert Ernő-Faragó József 1973. 168:81.; 202–205:116–119.; 9–11. Ráduly János 1975. 116–118:93–95.; 12–13. Bura László 1978. 102–103:67–68.; 14–15. Ág Tibor-Sima Ferenc-Mórocz Károly 1979. 253:27.a.,b.;  16. Vargyas Lajos 1981. 583:0323.; 17–18. Pozsony Ferenc 1984. 189–190:93–94.; Adatok: 19. Albert Ernő-Faragó József 1973. 481:473.; 20–30. Ág Tibor-Sima Ferenc-Mórocz Károly 1979. 427:25–27.j.

(Albert Ernő 2004: 322.)