Balladatár


Címek
1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Évek
1837   1839   1853   1854   1856   1857   1859   1860   1862   1863   1864   1865   1866   1867   1868   1869   1870   1871   1873   1875   1882   1894   1895   1896   1897   1898   1899   1900   1901   1903   1904   1905   1906   1914   1933   1934   1936   1937   1938   1939   1940   1942   1943   1945   1946   1947   1949   1950   1951   1952   1953   1954   1955   1956   1957   1958   1959   1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981   1982   1983   1984   1987   1988   1990   2013   2014   ismeretlen  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Térdig vasban vagyok


Gyűjtő: Kallós Zoltán
Gyűjtés ideje: 1955
Gyűjtés helye: Klézse
Közlő: Kallós Zoltán
Közlés ideje: 1971
Megjelenés helye: Kallós Zoltán 1971: 559-560/235. sz.

DallamSzöveg

Rab vagyok, rab vagyok,
Török rabja vagyok,
Tatár tömlecibe
Térdig vasba vagyok.

Rab vagy, fiam, rab vagy,
Ién es beteg vagyok,
Ha te megszabadulsz,
Ién es meggyavulok.

Ha te megszabadulsz,
Ién es meggyavulok,
Ha meg nem szabadulsz,
Tám ién es meghalok.

Anyám, iédesanyám,
Kár volna ién nékem
Debrecen mezein
Száraz fán függeni,

Debrecen mezein
Száraz fán függeni,
Késem hüvellyemet
Rozsdával iétetni.
 
Sziép sárig hajamat
Sziélvel lobogtatni,
Kiét fekete szemem
Hollókval liggatni.Megjegyzés

A balladás ének első versszaka egy XVII. század közepéig visszakövethető olyan énekből való, amelyet régebben Kemény János fejedelem nevéhez fűztek. E szakasz és a hozzá tartozó versszakok nagyon gyakran kerülnek elénk a múlt századi és újabb népköltési termékekben, s mások mellett a csángó énekszövegekben is. Énekünk három végső szakasza valamelyik betyárballadából tapadhatott e töredékes énekhez.

Domokos—Rajeczky 69, 75, 121—2. — Szabó T. Attila, Egy állítólagos Kemény-ének: ErdMúz. L, 120—2.

(Szabó T. Attila jegyzete; Kallós Zoltán 1971: 645.)