Balladatár


Címek
1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Évek
1837   1839   1853   1854   1856   1857   1859   1860   1862   1863   1864   1865   1866   1867   1868   1869   1870   1871   1873   1875   1882   1894   1895   1896   1897   1898   1899   1900   1901   1903   1904   1905   1906   1914   1933   1934   1936   1937   1938   1939   1940   1942   1943   1945   1946   1947   1949   1950   1951   1952   1953   1954   1955   1956   1957   1958   1959   1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981   1982   1983   1984   1987   1988   1990   2013   2014   ismeretlen  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Templom előtt egy kis házikóban


Gyűjtő: Baló Dénes
Gyűjtés ideje: 1896
Gyűjtés helye: Sepsikőröspatak
Közlő: Olosz Katalin
Közlés ideje: 2015
Megjelenés helye: Kanyaró 2015: 594-596/415. sz.
Adatközlő neve, életkora, foglalkozása:

ismeretlenSzöveg

1. Templom előtt egy kis házikóban
Egy vénleány sírdogál magában.
Falba veri fejét bánatában,
Hogy nem vitték férjhez a farsángba.

2. Farsang, farsang, ezer elé jőne,
Mégis a szer reám nem kerülne.
Ha még egyszer anyám újra szülne,
Talán rám is a sor elkerülne.

3. Párta, párta, búra termett párta,
A szégyen s bú szívem általjárta.
Ha megfoglak, messze elhajítlak,
A patakba kővel is benyomlak.

4. Kiseprem a kipingált házamat,
Fölvetem a paplanyos ágyamat,
Ágyam olyan, hogy a padlót éri,
Parasztlegény még sem mer megkérni.

5. Elmegyek én igen-igen messze,
Magyarország kellő közepére,
Veres gyöngyöt kötök a nyakamra,
Grófok, bárók jőnek látásomra.

6. Minden estve várom a kérőket,
Tán az ördög mind elvitte őket.
Már meguntam a kérőket várni,
Magam fogok szerencsét próbálni.

7. Bárcsak immár azt hallanám hírbe,
Hogy valahol legényeső lenne,
Kiállanék az út közepére,
Hogy essék ott egy az én részemre.||

8. Adjon isten olyan törvényt,
Leány kérje meg a legényt,
Hogy a legény várakozzék,
S a leány csak figurázzék.

9. Nekem anyám azt mondotta,
Ne vágyjam én férjhez soha:
Várjak békében, csendesen,
Időre minden megleszen.

10. Jámbor jó anyám szavának
Hittem, mint a szentírásnak.
Addig-addig várakozám,
Míg a szebb időt elrugám.

11. Anyám is olyan próféta,
Szép hazugság minden szava.
Mától minden nap vénülök,
S a pártában itthon ülök.

12. Ci, be büdös ez a párta,
Veszett volna a pokolba.
De elcserelném jó szívvel
Egy viseltes főkötővel!

13. Azt mondják, a szüzesség kincs,
Hogy annál drágább semmi sincs.
Istenadta szüzessége,
Kinek leszek felesége?!

14. Azon kérem istenemet,
Szánja meg szegény szívemet,
Rendeljen nekem egy legényt,
Ha nem ifjút, bárcsak fél vént.

15. Hogyha én azt megérhetném,
Hogy magam férjhez küldhetném,
A pártámat felgyújtanám,
Hamvát szélnek bocsátanám. ||

16. Adna isten olyan törvényt:
Leány kérje meg a legényt,
Elindulnék, addig járnék,
Míg egy hányt-vetettet kapnék.

17. Kérem, néne, szívességgel,
Valakinek szerezzen el.
Imádkoznám eletéért[!],
S a lelke üdvösségéért.Megjegyzés

415. Templom előtt egy kis házikóban (Sepsikőröspatak)
Lelőhely: AKKvár–MsU 2105: 343–345. lap, XVII. sz. Baló Dénes V. o. t. kézírása.

(Olosz Katalin jegyzete; Kanyaró 2015: 825.)