Balladatár


Címek
1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Évek
1837   1839   1853   1854   1856   1857   1859   1860   1862   1863   1864   1865   1866   1867   1868   1869   1870   1871   1873   1875   1882   1894   1895   1896   1897   1898   1899   1900   1901   1903   1904   1905   1906   1914   1933   1934   1936   1937   1938   1939   1940   1942   1943   1945   1946   1947   1949   1950   1951   1952   1953   1954   1955   1956   1957   1958   1959   1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981   1982   1983   1984   1987   1988   1990   2013   2014   ismeretlen  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Takács Róza


Gyűjtő: Ráduly János
Gyűjtés ideje: 1969-07-31
Gyűjtés helye: Kibéd
Közlő: Ráduly János
Közlés ideje: 1975
Megjelenés helye: Ráduly 1975: 161-162/153. sz.
Adatközlő neve, életkora, foglalkozása:

Simonfi Dezsőné Madaras Zsuzsa, 69 évesDallamSzöveg

Hallottátok, a kórháznál mi történt:
Takács Rózát elütötte a nagy gép.
S mire az a nagy masina megállott,
Takács Róza piros vérbe virágzott.

– Gyertek, fiúk, tegyük fel a hordágyra,
Vigyük el a főorvos szobájába.
Főorvos úr fére fordul s azt mondja:
– Ennek csak a jó Isten a doktora.

A kórháznak nagy udvara homokos,
Ott sétál el Csíki Misi főorvos.
– Főorvos úr, adjon Isten jó napot.
– Adjon Isten, barna legény, mi bajod?

– Főorvos úr, csak az az egy kérésem,
Gyógyítsa meg a beteg szeretőmet.
– Eredj haza, barna legény, nem lehet,
Este írtam száz forintos receptet.

Kétszáz forint nem elég orvosságra,
Ha csalfa volt, szenvedjen a kórházba.
Kilenc óra, csengetnek a vizitre,
Megy az orvos második emeletre.

Tüzes lápisz, élles kés a kezébe,
Fehér vizitsapka van a fejébe.
Nagy ablaka van a műtőszobának,
Ahol annyi beteget operálnak.

– Isten veled, te nagy kórház, elmegyek,
Én már többé a viziten nem leszek.
Elbúcsúzom legényektől, lányoktól,
Utoljára a főnővér magától.Megjegyzés

153. Kórházban (Takács Róza)

            Jellegzetesen kórházi eseményt dolgoz fel, de indítása szoros szálakkal kapcsolódik a megelőző csoportban tárgyalt balladákhoz. Gyűjteményeinkben most szerez „polgárjogot” magának. Kibédről ez az első változat. Adatközlője a 20-as években tanulta Kolozsváron, valamelyik cselédtársától: „A Sétatéren sokszor énekeltük vót, sétálás közben.” Ma is elég gyakran énekli. „Utoljára a télen énekeltem, Vásárhelyen vótam a húgoméknál, s ott énekeltem el a leánykáknak, én vagyok nekik az énekesük.”

            Kibéden most van elterjedőben. Dallama átmenetet képez a népdal és műdal között.

(Ráduly 1975: 189.)