Balladatár


Címek
1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Évek
1837   1839   1853   1854   1856   1857   1859   1860   1862   1863   1864   1865   1866   1867   1868   1869   1870   1871   1873   1875   1882   1894   1895   1896   1897   1898   1899   1900   1901   1903   1904   1905   1906   1914   1933   1934   1936   1937   1938   1939   1940   1942   1943   1945   1946   1947   1949   1950   1951   1952   1953   1954   1955   1956   1957   1958   1959   1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981   1982   1983   1984   1987   1988   1990   2013   2014   ismeretlen  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Szőrös gubás ember


Gyűjtő: Ráduly János
Gyűjtés ideje: 1969-09-04
Gyűjtés helye: Kibéd
Közlő: Ráduly János
Közlés ideje: 1979
Megjelenés helye: Ráduly 1979: 76/ 17. sz.
Adatközlő neve, életkora, foglalkozása:

Majlát Józsefné Ötvös Sára, KibédSzöveg

1.    – Adj Isten jó estét, szegény ember lánya.
       – Adj Isten jó estét, szőrös gubás ember.

2.    Üljön le, üljön le a kerek tömpölyre,
       Üljön le, üljön le a kerek tömpölyre.

3.    – Azért jöttem hozzád, eljönnél-e hozzám?
       – Nem menyek én hozzád, szőrös gubás ember.

4.    Felöltözött akkor cifra subájával,
       Úgy ment a leányhoz, cifra subájával.

5.    – Adj Isten jó estét, szegény ember lánya.
       – Adj Isten jó estét, cifra ruhás ember.

6.    – Azért jöttem hozzád, eljönnél-e hozzám?
       – Elmenyek én hozzád, cifra subás ember.

7.    – Szegény ember lánya, nem kellesz te nékem,
       Szőrös gubám nem volt jó, cifra gubám se lesz jó.Megjegyzés

    17. A szerelem próbája (Szőrös gubás ember)
    Vargyas Lajos eredeti magyar balladának tartja, más európai népeknél ismeretlen típus. Annál népszerűbb viszont a magyarság körében: az egész nyelvterületről kerültek elő változatai. Gyűjteményeink mintegy 86 variánsát tartalmazzák (Vargyas, II. 514.). Kibéden is egyike a legnépszerűbb epikus énekeinknek. Mind az öregek, mind a fiatalok jól ismerik. Az öregek javarészt a helyi hagyományból tanulták, a fiatalok pedig iskolai tanulmányaik során ismerkedtek meg vele. Balladánknak az Egyszer egy királyfi kezdetű változata évek óta tankönyveink egyik legkedveltebb darabja. Ez a körülmény nagyban hozzájárult a ballada uniformizálódásához. Fokozatosan az öregek körében is teret hódít a tankönyvbeli változat szövege és dallama. Az Ötvös Sára által megőrzött variáns nem ennek az országszerte ismert balladának több-kevesebb helyi színt hordozó redakciója. Az ő éneke ugyanis a balladaköltészetünk régi, klasszikus rétegének a nagyon ritka, refrén nélküli formáját képviseli. Seprődi még nem bukkant rá a századforduló éveiben. Az új kibédi változatok: Ráduly, 40-43. sz. Ebből a 40. sz. az Ötvös Sáráé.
    E ballada már sajátos mondanivalója révén is figyelmet érdemel: a nagyravágyó, a felkapaszkodó szegény leány hopponmaradását énekli meg tömör, frappáns rövidséggel. Ötvös Sára még gyermekkorában tanulta az édesapjától: „Örökkétig mondogatta édesapám, hogy nem kell senkit lenézni. Mert né, a szegény leánynak se kellett a szőrös gubás ember, csak a cifra subás, s jól megjárta.” Fiatalkorában még nagyon gyakran énekelte, de - mint mondja - már akkoriban jórészt csak a magyar ajkú cigányok ismerték. „Régebb mű tudtuk, a cigány leányok, a magyarok nem fújták a szőrös gubás embert.” Érdekesen viszonyul Ötvös Sára a tankönyvbeli balladaváltozathoz: „Mostanában a leánykák mind egyet fúnak, hogy »egyszer egy királyfi mit gondolt magába«. De az ebből van fejlődve, a szőrös gubás emberből. Mondtam többször a leánykáknak, hogy nem úgy van, ahogy tű éneklitek, de nem törődnek vele.” Énekesünk tehát az általa ismert változatot tekinti őseredetinek. „Az az igazi, ahogy régebb vót” -mondta. A ballada eme verzióját Ötvös Sárán kívül a faluban senki sem tudja. A ritkaságáról tett eddigi észrevételek tehát teljes mértékben helytállóak. Sőt egyetlen falu balladatudásában - mint cseppben a tenger - mintha egész régi stílusú balladaköltészetünk helyzete tükröződnék.
    Ötvös Sára mindig ugyanazzal a szép, kikristályosodott szöveggel énekli. Dallama műzenei eredetű.

(Ráduly 1979: 127.)