Balladatár


Címek
1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Évek
1837   1839   1853   1854   1856   1857   1859   1860   1862   1863   1864   1865   1866   1867   1868   1869   1870   1871   1873   1875   1882   1894   1895   1896   1897   1898   1899   1900   1901   1903   1904   1905   1906   1914   1933   1934   1936   1937   1938   1939   1940   1942   1943   1945   1946   1947   1949   1950   1951   1952   1953   1954   1955   1956   1957   1958   1959   1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981   1982   1983   1984   1987   1988   1990   2013   2014   ismeretlen  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Szilágyi József kesergő siralma


Gyűjtő: ismeretlen
Gyűjtés ideje: 1892–1896 májusa között
Gyűjtés helye: Sepsikőröspatak
Közlő: Olosz Katalin
Megjelenés helye: Kanyaró 2015: 511-512/308. sz.
Adatközlő neve, életkora, foglalkozása:

ismeretlenSzöveg

1. Ó, egek bírája! Mi történt most velem!
Be nem gondoltam, hogy kifoly ma a vérem!
Nem gondoltam ugyan, és nem is reméltem,
Hogy akit szeretek, azért ontsák vérem.

2. Mért tiltottad, atyám, tőlem szeretőmet,
Mivel ő szívéből szeretett engemet?
Édes fiad vagyok, mindig azt értettem,
Mégis oroszlánként tőled megölettem.

3. Én hív fiad voltam neked, mint atyámnak,
Mégis ily vétkesen adtál a halálnak.
Ártatlan véremet kész voltál ontani,
Mintsem kedvem szerint hagynál házasodni.

4. Mi hasznod van, atyám, hogy engem megöltél?
Szintén kedvesemnek szívére gyászt kötél,
Öreg napjaidra ily bajba kerültél:
A sötét tömlecnek bús lakója lettél.

5. Mikoron temettek, szintén keseregtél,
Városház ablakján hogy utánam néztél:
Bár ezerszer mondjad, hogy te eztet bánod,
Ezzel már fiadat te fel nem támasztod.

6. Jobb lett volna tetted előbb meggondolnod,
Fiaddal s menyeddel most boldogul laknod.
Isten hozzád, atyám, ezért megbocsátok!
Ámbár veled többé kezet nem foghatok.

7. Kész volnék, ugyan kész, síromból felkelni,
És tégedet, atyám, egyszer megölelni,
Ősz hajad fürtjeit könnyemmel öntözni,
És szép szavaimmal tőled elbúcsúzni.

8. Csak testvérhúgommal bár kezet foghatnék,
Ő testvérbátyjának csókjából nyújthatnék:
Minden rokonimnak itt megbocsájtanék,
Nem bánnám, ha akkor újonnan meghalnék. ||

9. De mivel nem lehet ez, kedves rokonim,
Így isten hozzátok mind jó akaróim,
Kik engem kísértek egész sírhalomig,
És el nem hagytatok egész sírhalmomig.

10. Vasárnap délután esett megölésem,
Akkoron végeztem keserű ebédem.
Mert atyám agyon szúrt, bár mit sem vétettem,
Már hétfőn délután el is temettettem.

11. De kedves rokonim, atyám ne szidjátok!
Ezzel végzem szavam, most isten hozzátok!
Mert van igaz bíró, aki fog ítélni:
Igaz isten előtt ő fog számot adni.Megjegyzés

308. Szilágyi József kesergő siralma (Sepsikőröspatak)
 Lelőhely: EA 2276: 333–334. lap, 264. sz. Ismeretlen kéz írása Kanyaró Ferenc autográf javításaival. E javításokkal ugyanúgy jártunk el, mint az előző, 307. számú vers esetében. Kanyaró javításai ebben a versben a következők: oroszlánykép (oroszlánként); ép (szép); bár (ez a szó Kanyaró betoldása); sírhalomig (sírhalmomig), megöletésem (megölésem).

(Olosz Katalin jegyzete; Kanyaró 2015: 785–.)