Balladatár


Címek
1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Évek
1837   1839   1853   1854   1856   1857   1859   1860   1862   1863   1864   1865   1866   1867   1868   1869   1870   1871   1873   1875   1882   1894   1895   1896   1897   1898   1899   1900   1901   1903   1904   1905   1906   1914   1933   1934   1936   1937   1938   1939   1940   1942   1943   1945   1946   1947   1949   1950   1951   1952   1953   1954   1955   1956   1957   1958   1959   1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981   1982   1983   1984   1987   1988   1990   2013   2014   ismeretlen  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Szépen legel Endre báró juhnyája


Gyűjtés ideje: 1984
Gyűjtés helye: Petek
Közlő: Lőrincz József
Közlés ideje: 2014
Megjelenés helye: Lőrincz József 2014: 77-78.
Adatközlő neve, életkora, foglalkozása:

Biró Ferenc Istvánné Kerekes Vilma, 64 éves, PetekDallamSzöveg

Szépen legel Endre báró juhnyája,
Juhűszlegény furulyálgat utána.
Furulyaszó behallszik a pusztába,
Behallszik az Endre báró házába.

Báró házának nyitva volt az ablaka,
Kökényszemű barna kislány hallgatja.
A kisasszony így sóhajt fel magába:
„Mér’ is vagyok az Endre báró szép lánya?”

- Édes lányom, lányomnak se hívnálak,
Ha tégedet egy bojtárnak adnálak.
- Azt sem bánom, édesapám, tagadj meg,
Úgyis a juhászbojtárért halok meg.

Másnap reggel Endre báró bújába
Kilovagolt az endrei pusztába,
Megkérdezte legöregebb gulyását,
Nem látta-e valahol az ő lányát.

- Nem láttam én, báró uram, ha mondom,
Három napja egy bojtárom oda van,
Három napja egy bojtárom oda van,
A kisasszony bizonyosan vele van.

Túl a vízen most faragják azt a fát,
Amelyikre juhászbojtárt akasszák,
Fújja a szél gyócs ingét s a gatyáját,
Mert szerette az Endre báró szép lányát.

Másnap reggel a kisasszony bújába,
Revolvert vett, s két golyót tett magához,
Revolvert vett, s két golyót tett magához,
Elsétált a szeretője sírjához.

- Elvettétek életemnek mindenét,
Elvettétek szívem minden reményét,
Elvettétek szívem minden vígságát,
Elvettétek életem boldogságát.

- Elvettétek életemnek mindenét,
Elvettétek szívem minden reményét,
Elvettétek szívem minden vígságát,
Elvettétek életem boldogságát.Megjegyzés

Szépen legel (A bárókisasszony és a juhász)

Vargyas Lajos szerint a 19. században született, népszerű, egész nyelvterületünkön elterjedt, közkedvelt ballada. Petken többen is énekelték, de az énekelt változatok eléggé hasonlítanak egymáshoz. Azt az egyik változatot közöljük, amelynek a hangfelvétele is megmaradt.

(Lőrincz 2014: 80.)