Balladatár


Címek
1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Évek
1837   1839   1853   1854   1856   1857   1859   1860   1862   1863   1864   1865   1866   1867   1868   1869   1870   1871   1873   1875   1882   1894   1895   1896   1897   1898   1899   1900   1901   1903   1904   1905   1906   1914   1933   1934   1936   1937   1938   1939   1940   1942   1943   1945   1946   1947   1949   1950   1951   1952   1953   1954   1955   1956   1957   1958   1959   1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981   1982   1983   1984   1987   1988   1990   2013   2014   ismeretlen  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Szépen legel a báró úr gulyája


Gyűjtő: Ferenczi Kálmán
Gyűjtés ideje: 1894-09-18
Gyűjtés helye: Medesér
Közlő: Olosz Katalin
Megjelenés helye: Kanyaró 2015: 323/132. sz.
Adatközlő neve, életkora, foglalkozása:

ismeretlenSzöveg

1. Szépen legel a báró úr gulyája,
Vígan sétál a kisasszony utána.
Még messziről kiáltja a gulyásnak:
– Szívem gulyás, terítsd le a subádat!

2. – Én, kisasszony, nem terítem le subám:
Édesapád majd behajtja a gulyám!
– Jaj te, szívem gulyás, avval ne gondolj:
Kiváltja az édesanyám, ha mondom.

3. – Én istenem, én istenem, istenem!
Látod, anyám, mivé tett a szerelem.
Még a búza ki sem hányta a fejét,
Két szép galamb mind elhordta a szemét.

4. – Édes anyám, pénz vagyon a zsebembe’.
Szépen kérem, ki ne vegyen belőle:
Avval nékem csináltasson koporsót:
Hármassával veresse rá a jajszót.

5. – Jaj istenem, én istenem, istenem!
Látod anyám, mire vitt a szerelem.
Az erdőből kivágatom azt a fát,
Amelyikre a gulyást felakasszák.1Megjegyzés

1. A 4-ik strófát egy katonadalból szőtték ide. Érdekes, hogy Erdélyben majd mindenütt felakasztják azt a gulyást, aki a báró úr vagy a báróné kisasszonyát szerette.

(Kanyaró 2015: 323.)

 

132. Szépen legel a báró úr gulyája (Medesér)
Lelőhely: EA 2276: 112. lap, 71. sz. Ismeretlen kéz írása.

132.1. A ballada eredeti lejegyzése 1894. szeptember 18-i keltezéssel: MUEKvGyLtár 18. csomag, Ferenczi Kálmán VII. osztályos diák kézírása. A Kisfaludy Társasághoz beküldött szöveg szóról szóra megegyezik az eredeti lejegyzéssel.

(Olosz Katalin jegyzete; Kanyaró 2015: 702.)