Balladatár


Címek
1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Évek
1837   1839   1853   1854   1856   1857   1859   1860   1862   1863   1864   1865   1866   1867   1868   1869   1870   1871   1873   1875   1882   1894   1895   1896   1897   1898   1899   1900   1901   1903   1904   1905   1906   1914   1933   1934   1936   1937   1938   1939   1940   1942   1943   1945   1946   1947   1949   1950   1951   1952   1953   1954   1955   1956   1957   1958   1959   1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981   1982   1983   1984   1987   1988   1990   2013   2014   ismeretlen  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Szép fehér pakulár


Gyűjtő: Kallós Zoltán
Gyűjtés ideje: 1955
Gyűjtés helye: Klézse
Közlő: Kallós Zoltán
Közlés ideje: 1971
Megjelenés helye: Kallós Zoltán 1971: 149–152/42. sz.

DallamSzöveg

Úgy őrzi, úgy őrzi
Szép fehér pekulár
Ezer báránkáját
Néztelen sok juhát.

S oda es elmene
Három disznópurkár:
„Honn vagy-e, benn vagy-e,
Szép fehér pekulár?”

„Honn vagyok, benn vagyok,
Három disznópurkár.”
„Tudod-e, métt jöttünk?”
„Tudom, ha megmondják.”

„Mük es azétt jöttünk,
Nem adad-e nekünk
Ezer báránkádat,
Néztelen sok johod?”

„Nem adam, nem adam,
Három disznópurkár,
Nem adam, nem adam,
Met nem adni valók.”

„Bizon, ha nem adad,
Mük es azétt jöttünk,
Mük es azétt jöttünk,
Hogy fejedet vegyük.”

„Ha fejem veszitek,
Ingem temessetek
Tellám kapujába,
Bárányok lyászlyába,

Nagyobb furulyámat
Tegyétek fejemhez,
Kisebb furulyámat
Tegyétek lábomhoz,

Ha alól fú je szél,
Fújja, fúdogalja,
S eki azt meghallja,
Mingyá’ es azt mondja:

Szép fehér pekulár,
Magát havallygassa,
Magát havallygassa,
Hazáját sirassa.

S ha fellyül fú e szél,
Fújja, fúdogalja,
S eki azt meghallja,
Mingyá’ es azt mondja:

Szép fehér pekulár
Magát havallygassa,
Magát havallygassa,
Hazáját sirassa.

Ehol elémentek
Egy útval mellyékest,
Ott nekem es vagyan
Egy virágos kertem,

Abba nekem es van
Két hajadon húgom,
Virágot gyomlálnak,
Ingemet gyászolnak.

Tudom jól, megkérdik:
Ingem hol hagytatok?
Tudjátok felelni,
Hogy megházasodtam.

Tudom jól, megkérdik:
Ki lyányát vettem el?
Tudjátok felelni:
E napnak e húgát.

E napnak e húgát
S e fődnek e zsírját.
S ehol elémentek
Egy útval mellyékest,

Ott nekem es vagyon
Egy kicsi házecskám,
S abba nekem es van
Egy öreg mámikám.

Fekete micét tép,
Mind ingemet gyászol,
Tudom jól, megkérdi:
Ingem hol hagytatok?

Tudjátok felelni,
Hogy megházasodtam.
Tudom jól, megkérdi:
Ki lyányát vettem el?

Tudjátok felelni:
E napnak e húgát,
E napnak e húgát
S e fődnek e zsírját.”Megjegyzés

E kétségtelenül a románból átkerült ballada a román Mioriţa (Bárányka) ballada legrégibb csángó változatában 1841—42-ből Petrás Ince gyűjtéséből ismeretes. Az újabb változatok is Moldvából valók. A havasi pásztor balladájának gondolatvilága semmiképpen nem talál bele a magyar balladák tragikumra alapított eszmevilágába; ez is mutatja a ballada kívülről való bekerülését.

Domokos—Rajeczky I, 63—5. — Domokos, MM.3 279. — Ortutay—Kriza 740. — A román balladaanyagra és a szomszéd népek balladáival való összefüggésekre nézve l. Fochi hatalmas monográfiáját: Mioriţa. Bucureşti, 1965; l. még Faragó, Háromszéki magyar Mioriţa: Igaz Szó VII, 690. kk.

(Szabó T. Attila jegyzete; Kallós Zoltán 1971: 629.)