Balladatár


Címek
1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Évek
1837   1839   1853   1854   1856   1857   1859   1860   1862   1863   1864   1865   1866   1867   1868   1869   1870   1871   1873   1875   1882   1894   1895   1896   1897   1898   1899   1900   1901   1903   1904   1905   1906   1914   1933   1934   1936   1937   1938   1939   1940   1942   1943   1945   1946   1947   1949   1950   1951   1952   1953   1954   1955   1956   1957   1958   1959   1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981   1982   1983   1984   1987   1988   1990   2013   2014   ismeretlen  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Szép Están


Gyűjtő: Kis András
Gyűjtés ideje: 1895/96-os tanév
Gyűjtés helye: Árkos
Közlő: Olosz Katalin
Megjelenés helye: Kanyaró 2015: 485-486/292. sz.
Adatközlő neve, életkora, foglalkozása:

ismeretlenSzöveg

1. Szép Están, te mit gondolál,
Mikor garatra indulál?1
– Én egyebet nem gondoltam,
Gazdámnak javát akartam.

2. Felléptem a zsiliphelyre,
Zsiványok álltak előmbe,
Hegyes késök belém ütve,
Az én ártatlan szívembe.

3. Molnár Andrásné aludjál,
A szép Están halva van már.
Szép Estánnak piros vére
Árkot mosott a pincébe.

4. Édesanyám, kis koromba,
Mért nem zártál koporsóba.
Koporsóba zártál volna,
Piros vérem most nem folyna.Megjegyzés

1. A garatra felönteni, őrölni

(Kanyaró 2015: 485.)

292. Szép Están (Árkos)
Lelőhelye: EA 2276: 153. lap, 102. sz. Kanyaró Ferenc kézírása. Gyűjtési helyül Kanyaró először Sepsikőröspatakot írta, de azt kihúzta, és föléje „Árkos, Háromszék m.” került. A helynévcsere annyiból érdekes, hogy a balladát egy sepsiszentgyörgyi diák írta le az 1895/96-os tanévben, s a Kanyaró-hagyatékban található „Biztonsági másolat” Sepsiszentgyörgyöt tünteti fel gyűjtési helyül.

292.1. A ballada eredeti lejegyzése: MUEKvGyLtár 40. csomag. Kis András IV. o. t. kézírása. A gyűjtési hely nincs feltüntetve, a gyűjtő sepsiszentgyörgyi volt. Kanyaró csupán annyit változtatott a szövegen, hogy két helyen kijavította a ritmushibát egy rövid, egy szótagos szó betoldásával, illetve kihagyásával.

Szép Están te mit gondolál
Mikor garadra indulál
Én egyebet nem gondoltam
Gazdámnak javát akartam
Felléptem a zsilip helyre
Zsiványok áltak elömbe
Hegyes késök belem ütve
Az én ártatlan szivembe
Molnár András né aludjál
A Szép Están halva van már
Szép Estánnak piros vére
Arkot mosot a pincebe
Édes Anyám kis koromba
Mért nem zártál koporsoba
Ha koporsoba zártál volna
Piros vérem most nem folyna

292.2. A ballada második másolata („Biztonsági másolat”): AKKvár–MsU 2105: 396. lap. Ismeretlen kéz írása. Gyűjtési helyként itt Sepsiszentgyörgy szerepel. A ballada második másolatában Kanyaró több helyen változtatott a szövegen:
 Az első versszakot átírta:

Szép Están, te mit gondolál gondoltál,
Mikor garadra indulál indultál?
– Én egyebet nem gondoltam,
Gazdámnak javát akartam. Csak gazdámnak jót akartam.

 A harmadik versszakot szintén átszövegezte:

Molnár András né aludjál Molnár András ne aludjál,
Szép Están halva van már Mert Szép Están halva van már.
Szép Estánnak piros vére
Árkot mosott a pincébe.

 Kijavította a negyedik versszak harmadik sorának ritmushibáját:

Ha Koporsóba zártál volna

(Olosz Katalin jegyzete; Kanyaró 2015: 774–775.)