Balladatár


Címek
1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Évek
1837   1839   1853   1854   1856   1857   1859   1860   1862   1863   1864   1865   1866   1867   1868   1869   1870   1871   1873   1875   1882   1894   1895   1896   1897   1898   1899   1900   1901   1903   1904   1905   1906   1914   1933   1934   1936   1937   1938   1939   1940   1942   1943   1945   1946   1947   1949   1950   1951   1952   1953   1954   1955   1956   1957   1958   1959   1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981   1982   1983   1984   1987   1988   1990   2013   2014   ismeretlen  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Szép a magyar nóta


Gyűjtő: ismeretlen
Gyűjtés ideje: 1856
Gyűjtés helye: Torockó
Közlő: Olosz Katalin
Megjelenés helye: Kanyaró 2015: 347-348/157. sz.
Forrás:

A Szívet gyönyörködtető világi énekek (1856) című kéziratos énekeskönyvből


Szöveg

1. Szép a magyar nóta, de szomorú:
Hazánkat borítja a háború.
Szegény magyar, be sokat szenvede,
Míg a piski hídnál verekede!

2. Négy nap kergete Pukner bennünket,
Hogy elfogja magyar seregünket,
De az ötödik napon megálla,
Bém Puknerrel ismét szembeszálla.

3. De ezt Pukner nem vette tréfára,
Bereterált Károlyfejérvárra;
Egyik része bevonult Szebenbe:
– Jere, magyar, most nézz a szemembe!

4. De a magyar nagyra vette magát,
Tönkretette Szeben erős várát.
Felkiálta a magyar istenére
Hogy tekintsen ő szép nemzetére.1Megjegyzés

1. Máig is éneklik a Székelyföldön, pl. Székelykeresztúr környékén.

(Kanyaró 2015: 348.)

 

157. Szép a magyar nóta (Torockó)
Lelőhely: EA 2276: 241. lap, 182. sz. Ismeretlen kéz írása.

157.1. Az ének eredeti lejegyzése: AKKvár–MsU 1212: számozatlan lapok

1. Szép a magyar nota de szomoru
Hazánkott borittya az háboru
Szegény magyar besokatt szenvede
Míg a piskihidnal verekede

2. Négy nap kergete pukner bennüket[!]
Hogy elfogjaamagyar sergünket elfogja magyar seregünket||
De az ötödik napon meg álla bém
Puknerrel ismét szembeszálla

3. De eszt pukner nem vette tréfára
Béreterált károly Fejér várra
Egyik része bevonult Szebembe
Gyerenemett most néz a szemembe

4. De az magyar nagyra vette magát
Tönkretette Szeben erős várátt
Fel kiálltak felkiálta a magyar Istenre istenére
Hogy tekintsen ő Szép nemzetére.

 Az énekben említett harcok 1849. február negyedike és kilencedike között zajlottak a piski híd körül, és súlyos veszteségek árán Bem csapatainak győzelmével végződött a küzdelem. Az ellenség a 3. versszak szerint vonult vissza. E harcokról írta Petőfi a Négy nap dörgött az ágyú című versét. Károlyfehérvár Gyulafehérvár neve a 18–19. században. Puchner: az erdélyi császári katonai főparancsnok.

(Olosz Katalin jegyzete; Kanyaró 2015: 713-714.)