Balladatár


Címek
1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Évek
1837   1839   1853   1854   1856   1857   1859   1860   1862   1863   1864   1865   1866   1867   1868   1869   1870   1871   1873   1875   1882   1894   1895   1896   1897   1898   1899   1900   1901   1903   1904   1905   1906   1914   1933   1934   1936   1937   1938   1939   1940   1942   1943   1945   1946   1947   1949   1950   1951   1952   1953   1954   1955   1956   1957   1958   1959   1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981   1982   1983   1984   1987   1988   1990   2013   2014   ismeretlen  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Szegvári Mariska


Gyűjtő: Bura László
Gyűjtés ideje: 1975
Gyűjtés helye: Nagypeleske
Közlő: Bura László
Közlés ideje: 1978
Megjelenés helye: Bura 1978: 34-35/13. sz.
Adatközlő neve, életkora, foglalkozása:

Fintás Lászlóné Csizmadia Jolán, 67 évesSzöveg

– Jó estét, jó estét, Szegvári Katica,
Hol van a leányod, Szegvári Mariska?

– Benn van a szobába, fekszik már, nyugszik már,
Aranyos ágyába fekszik már, nyugszik már.

– Kelj fel, lányom, kelj fel, eridj el a bálba,
Hamuszín cipődet húzzad a lábodra,
Páros aranygyűrűt húzzál az ujjodra!

– Jó estét, jó estét, csaplárosné asszony,
Hol van az a legény, ki engem hivatott?

– Üljön le, Mariskám, a gombos diványra,
Ráparancsolok a szegedi bandára:

Húzzátok, cigányok, estétől reggelig,
Szegvári Mariskát muszáj mulattatni!

– Eresszetek ki, fiúk, hűtőzni,
Hamuszín cipőmből a vért kiönteni!

– Ne menj ki, Mariskám, mert meghűtöd magad,
Páros aranygyűrű az ujjodon marad.

– Verje meg az Isten azt az édesanyát,
Aki szombat este elbocsássa lányát.

Este elbocsássa, reggelig nem látja,
Reggel nyolc órára halva viszik haza.

Harangoznak délre, de nem délebédre,
Szegvári Mariskát viszik temetőbe.

Hat legény kíséri, négy a sírba teszi,
Édesanyja, apja könnyes szemmel nézi.Megjegyzés

9–16. A halálra táncoltatott lány

            Az egyik legelterjedtebb balladánk, huszonegy kutatóponton huszonhat változatát jegyeztük fel, közülük tizennyolcat dallammal. A dallamok hat típusba csoportosíthatók. A legtöbb változat a lány nevét is említi: Csáki Bözsike, Csáki Juliska, Csáki Mariska, Kati, Rozáli, Rózsika, Sági Erzsike, Sági Mariska, Sári Erzsike, Sári Rózsika, Sári Mariska, Szegvári Mariska. Másokban Csáti, Csáji bíró lánya a halálra táncoltatott leány.

 

            Felnőttek, többnyire idősebb adatközlők énekelték. A balladaváltozatok motívumai általában nem térnek el az ismert típusoktól. Kivétel a 16. sz. ballada utolsó két versszaka, amelyben méreggel telt pohár várja a bűnös legényt. A lányt „babája”, vagy három, hat, tizenkét betyár, zsivány hívja a bálba. Az ördög egyik változatban sem szerepel.

            A 12. sz. dallamot vö. a 43. sz.-val.

 

            Vö.: Ortutay–Kríza, 82. sz.; Albert–Bura, 1. sz.; Albert–Faragó, 41–55. sz.; Zolcsák–Fejér, 58. sz.; Jagamas–Faragó, 309. sz.; Ráduly, 20–23. sz.; Vargyas, 26/71. sz.; M. XXVI. évf. (1973) 4: 34.; SzH. IV. évf. (1971), 235. sz.

            Megj. SzH. VII. évf. (1974), 100. sz.

 

(Bura 1978: 201–202.)