Balladatár


Címek
1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Évek
1837   1839   1853   1854   1856   1857   1859   1860   1862   1863   1864   1865   1866   1867   1868   1869   1870   1871   1873   1875   1882   1894   1895   1896   1897   1898   1899   1900   1901   1903   1904   1905   1906   1914   1933   1934   1936   1937   1938   1939   1940   1942   1943   1945   1946   1947   1949   1950   1951   1952   1953   1954   1955   1956   1957   1958   1959   1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981   1982   1983   1984   1987   1988   1990   2013   2014   ismeretlen  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Szegény legény, gazdag leány


Gyűjtő: Jagamas János
Gyűjtés ideje: ismeretlen
Gyűjtés helye: Ploszkucény
Közlés ideje: 1954
Megjelenés helye: Faragó - Jagamas 1954: 157-158/21B. sz.
Adatközlő neve, életkora, foglalkozása:

Özvegy Csăkălău Györgyné Mărgineanu Róza, 37 éves, PloszkucényDallamSzöveg

(háj cs)Sziginy legény ótam,
Sziginy legény ótam, (háj)
Gazdag lyánkát vettem,
Gazdag lyánkát vettem.

Háj cs azt i̯én hazavittem.
Azt i̯én hazavittem,
Divánba bi̯étettem,
Divánba bi̯étettem.

Háj cs elmenék e városzra,
Elmenék e városzra,
Pirosz fotát¹ vejék,
Pirosz fotát vejék.

Cs elmenék e városzra,
Elmenék e városzra,
Szárig² cizmát vejék,
Szárig cizmát vejék.

Cs elmenék ez erdőre,
Elmenék ez erdőre,
Serebotot vágék,
Serebotot vágék.

Cs azt i̯én hazavittem,
Azt i̯én hazavittem,
Zajtó utá tettem,
Zajtó utá tettem.

Köl fel rózám, mit cinász,
Köl fel rózám, mit cinász?
Kösszed fel a fotádat,
Húzzad fel a cizmádat.

Felkölnék, de nem ura,³
Felkölnék, de nem ura.
Mikor elévettem,
Jól megveregettem.Megjegyzés

1 Fota: általános szóhasználat szerint a moldvai román és csángó nők gyapjúból szőtt, négyszögű darabból álló szoknyája, amelyet maguk köré csavarva, derekukon színes gyapjúövvel erősítenek meg. (Román szó: fotă.) A csángók kivételképpen e ruhadarabot katrincának nevezik. (Román szó: catrinţă.) A fota náluk ugyanilyen szoknyaféle, azonban készen vásárolják. Anyaga fekete selyem, s alul néhány körbefutó keskeny lila vagy rózsaszínű csík díszíti. Csak nagyleányok hordják.
2 Szárig: sárig, azaz sárga.
3 Nem ura: nem bírok, nem vagyok képes. Ploskucéni kifejezés.

(Faragó - Jagamas 1954: 158.)