Balladatár


Címek
1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Évek
1837   1839   1853   1854   1856   1857   1859   1860   1862   1863   1864   1865   1866   1867   1868   1869   1870   1871   1873   1875   1882   1894   1895   1896   1897   1898   1899   1900   1901   1903   1904   1905   1906   1914   1933   1934   1936   1937   1938   1939   1940   1942   1943   1945   1946   1947   1949   1950   1951   1952   1953   1954   1955   1956   1957   1958   1959   1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981   1982   1983   1984   1987   1988   1990   2013   2014   ismeretlen  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Szegény koldusasszony


Gyűjtő: Albert Ernő
Gyűjtés ideje: 1971-04-11
Gyűjtés helye: Gyergyóditró
Közlő: Albert Ernő
Közlés ideje: 2004
Megjelenés helye: Albert Ernő 2004: 99-102/6. sz.
Adatközlő neve, életkora, foglalkozása:

Ádám Joakimné Kurkó Juliánna, 98 évesSzöveg

Egy asszonynak vót három leánya,
A hármat férhez adta három országba.
A legkissebbiket bé Törökországba,
A legkissebbiket bé Törökországba.

Hallotta: nagygazda, s a szegényt nem szánja,
Hallotta: nagygazda, s a szegényt nem szánja.
– Uram, édes uram, arra kérlek szépen:
Erejsz el ingemet bé Törökországba,

Legkissebb lányomnak látogatására,
Legkissebb lányomnak látogatására.
– Eredj, kocsis, eredj, fogd bé a lovakot,
S vitesd el asszonyod bé Törökországba,

Legkissebb lányának látogatására,
Legkissebb lányának látogatására.
Béfogta a kocsis, béfogta lovakot,
Béfogta lovakot az üveghintóba.

El is indultak ők bé Törökországba,
El is indultak ők bé Törökországba.
Elérték a kaput, s leszállott az asszon.
– Állj meg, kocsis, állj meg, s hadd öltöjzem én fel!

Akkor felőtözött kúdusi gúnyába,
S a kocsist indíttá vissza a hazába.
Szegény kúdusasszony csak azt fúdogálta,
A kapuba mindig csak azt fúdogálta,

Hogy egy kis kenyeret és egy pohár vizet,
Hogy egy kis kenyeret és egy pohár vizet!
Meghallá a szóga, bément asszonyához:
– Asszonyom, asszonyom, nagyságos asszonyom,

Életem, halálom keziben ajállom,
Életem, halálom keziben ajállom,
Szegény koldusasszony mind ezt fuldogálja,
Hogy egy kis kenyeret és egy pohár vizet!

– Indulj, szolgám, indulj, hajtsd el azt az asszont,
Hogy az én kapumba  ezt ne fuldogálja!
Mindig csak az asszon csak azt fuldogálja,
Hogy egy kis kenyeret és egy pohár vizet!

– Szógám, szógállaim, ebem s kutyájaim,
Menjetek, fogjátok csak meg azt az asszonyt!
Vigyétek tömlecbe, tömlec fenekibe,
Hogy az én kapumba már ne énekeljen!

Elmentek a szolgák, el a szolgálókkal,
Megfogták az asszont, elvitték tömlecbe.
Tömlecbe vetették, tömlec fenekibe,
S rázárták az ajtót, no, hogy ott üljön le.

Szegén koldusasszon mind azt fuldogálja:
– Tartsd fel, anya, tartsd fel, tartsd fel leányodot,
Ontasd ki magadból a piros véredet,
Szípasd ki magadból az édes tejedet,
S méges azt érdemled, hogy tömlecbe tegyen!

Meghallá a szolga, bément asszonyához:
– Asszonyom, asszonyom, nagyságos asszonyom,
Életem, halálom keziben ajállom,
Szegény koldusszon csak azt fúldogálja:

Tartsd fel, anya, tartsd fel, tartsd fel leányodot,
Ontasd ki magadból a piros véredet,
Szípasd ki magadból az édes tejedet,
Méges azt érdemled, hogy tömlecbe tegyen!

– Indulj, s takarodjál, mer sok dógom vagyon,
Az a koldusasszony ott csak hadd pihenjen!
Megint ment a szolga, elment a dógára,
Szegén koldusasszon csak azt fuldogálja:

– Tartsd fel, anya, tartsd fel, tartsd fel leányodot,
Ontasd ki magadból a piros véredet,
Szípasd ki magadból az édes tejedet,
Méges azt érdemled, hogy tömlecbe tegyen!

Hallá a szolgálló, bément asszonyához:
– Asszonyom, asszonyom, nagyságos asszonyom,
Életem, halálom kezibe ajállom,
Szegény koldusasszony maga édesanyja.

– Indulj, s takarodjál, mer sok dolgom vagyon,
Az én édesanyám nem jő ide hajzám!
Elment a szolgálló, s még es hallgatózott,
De a szegén asszon mind azt fuldogálja:

– Tartsd fel, anya, tartsd fel, tartsd fel leányodot,
Ontasd ki magadból a piros véredet,
Szípasd ki magadból az édes tejedet,
Méges azt érdemled, hogy tömlecbe tegyen!

– Menj, szolgállóm, elől, hadd menjek utánnad,
Lássam azt a szegén asszont, milyen forma!
Menjetek előttem, nyitsátok az ajtót!
Kinyitták az ajtót, s szegén koldusasszon
Csak mind fuldogálta a szép leányának.

  Arra ő mondta:

– Anyám, anyám, anyám, lelkem édesanyám,
Miért nem tudatta, hogy maga itten jár?
Jőjön bé szobámba, a belső szobámba,
Első pohár borom ott magának adom!

– Dőjtse fel pokolszél első pohár borod,
Égje meg sebes tűz a belső szobádot,
Ha te nem sajnáltad az édesanyádot,
Tömlecbe tetettél, s tömlecbe tetettél!


Akkor elment szegén, kiment a kapuba,
Ott állott a kocsis, kocsis a lovakkal.
Felüle az asszon, no, hát mennek haza.
– Jó napot, jó napot, kedves drága uram!

– Hozott Isten, hozott, drága feleségem,
Hazajöttetek hát, és hogy járhattatok?
– Megjártam én szépen, mindenbe részt vettem,
Koldusasszon vótam, s tömlecbe vettettem.
Minden anya könnye ója meg leányát,
Hogy a más országba oda el ne adja!Megjegyzés

  Hosszú ideig alig néhány változatát ismerték. Korábban Az anyját fel nem ismerő leány típuscímen közölték (Ortutay Gyula-Kríza Ildikó 1976. 165:56.). Vargyas Lajos A gazdag asszony anyja (II. 248:22.) típuscímmel 12 változat lelőhelyét sorolta fel, amelyek között 6 csíki  a következő helységekből: Csíkmadaras, Ditró, Gyimesfelsőlok–Ránapataka 3, Gyimesfelsőlok–Sántatelek.
  Az Édesanyám sok szép szava kötetben e típus újabb 13 változat adataival sikerült gyarapítanunk. (Albert Ernő 1989. 152–153.) Ebben a kötetben újabb két változatot közölhettünk, s így 27-re emelkedik a rögzített adatok száma.
  Az átfogó európai kutatást végző Vargyas Lajos e balladának mását sehol nem találta.
  Külön is ki kell térnünk az átok motívumára. Katona Imre 500 erdélyi ballada vizsgálatakor 321 szövegben talált rá különböző átkokra, ami 64,2 százalékot jelent. Bizonyára a gyűjtés mennyiségének gyarapodásával magyarázható, hogy a XIX. században gyűjtött balladák között kevesebben fordul elő az átok, mint a XX. századiakban. (Katona Imre 1982. 319.)

(Albert Ernő 2004: 304-305.)