Balladatár


Címek
1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Évek
1837   1839   1853   1854   1856   1857   1859   1860   1862   1863   1864   1865   1866   1867   1868   1869   1870   1871   1873   1875   1882   1894   1895   1896   1897   1898   1899   1900   1901   1903   1904   1905   1906   1914   1933   1934   1936   1937   1938   1939   1940   1942   1943   1945   1946   1947   1949   1950   1951   1952   1953   1954   1955   1956   1957   1958   1959   1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981   1982   1983   1984   1987   1988   1990   2013   2014   ismeretlen  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Szegény árva asszony


Gyűjtő: Pozsony Ferenc
Gyűjtés ideje: 1988-03-02
Gyűjtés helye: Klézse
Közlő: Pozsony Ferenc
Közlés ideje: 1994
Megjelenés helye: Pozsony 1994: 37-39/ 3. sz.
Adatközlő neve, életkora, foglalkozása:

Lőrinc Györgyné Hodorog Luca, KlézseDallamSzöveg

1. Szegény árva asszony, mit gondolt magában,
    Induljon el ö es e nagy hosszú útra.

2. S a nagy hosszú útra, rengeteg erdőre,
    S e nagy hosszú útra, rengeteg erdőre.

3. Jobb karjára vevé síró lányecskáját,
    Bal karjára vevé az ő ládecskáját.

4. S ő es elindula s e nagy hosszú útra,
    S e nagy hosszú útra, rengeteg erdőkön.

5. Mene, mendegele, mene, mendegele,
    S ő es csak elére s e rózsamezőbe.

6. S ő es csak leveté síró lányecskáját,
    Síró lányecskáját rózsabokor alá.

7. S ő es csak elhagyá, ő es csak elhagyá,
    Hamarabb megcsalá egy rózsavirágval.

8. Ő es csak megcsalá egy rózsavirágval,
     S elmene ő messze e rózsamezőtől.

9. Mene, mendegele, s e nagy hosszú úton,
    S e nagy hosszú úton, rengeteg erdőkön.

10. Ni hol találkozék egy baromállatval,
      S annak a baromnak négy borjúja vala.

11. S a legküsebb borját a szájába vitte,
      S e második borját a szarvába vitte,

12. S e harmadik borját utána elcsalta,
      S e harmadik borját utána elcsalta.

13. Szegény árva asszony ő es sírni foga;
      – Istenem, Istenem, ez egy baromállat!

14. S ez egy baromállat, há én lelkes állat,
      Né hol ő elviszi s e három borjúját.

15. Mét tudám letenni síró lányecskámot,
      Mét tudám megcsalni rózsavirágszálval?

16. S onnat visszatére síró lányecskához,
      Messzinet meglátá, messzinet meglátá:

17. Né hol körbevette három fene farkas,
      S azt mondja ő nekie s a legnagyobb farkas:

18. – E helyett mü farkasok szakasszuk háromba. –
      Azt mondja kettődik: – Szakasszuk, nem bánom. –

19. S a legküsebb farkas erre a szózatra
      Ő úgy megsajnálta: – Ne szakasszuk szegényt.

20. Ne szakasszuk szegényt, vigyük méhes előtt,
      Vigyük méhes előtt s a mi ballangunkba.

21. Növeljük fel mü es gyenge malachúsval,
      Gyenge malachúsval, gyenge bárányhúsval.

22. Növe, nődögéle, növe, nődögéle,
      Ő es csak azt kérdi a legnagyobb farkast:

23. – Apám, édesapám, kedves farkas-apám,
      Eresszen el ingem mezőre játszodni,

24. Mezőre játszodni, erdőre sétálni.
      – Nem méssz, lányom, nem méssz, mert vadászok járnak,

25. Mert vadászok járnak, gyengén feltalálnak,
      Mert vadászok járnak, gyengén feltalálnak.

26. De menj el, te kérd meg a farkas-anyádat,
      Talán ő elereszt, talán ő elereszt.

27. – Anyám, édesanyám, farkas-édesanyám,
      Eressz el ingemet s e rózsamezőbe,
 
28. Rózsamezőbe, mezőbe játszodni,
      Mezőbe játszodni, erdőre sétálni.

29. – Nem mensz, lányom, nem mensz, mert vadászok járnak,
      Mert vadászok járnak, gyengén feltalálnak.

30. De te csak es menj el s a te bátyikádhoz,
      Kérdezd meg te őköt, talán ő elereszt.

31. – Bátyim, édes bátyim, édes farkas-bátyim,
      Eresszen ingemet mezőre játszodni,

32. Mezőre játszodni, erdőre sétálni,
      – Menj el, húgom, menj el mezőre játszodni,

33. Menj el, húgom, menj el, mezőre játszodni,
      Mezőre játszodni, erdőben sétálni. –

34. Ő es csak elmene erdőben sétálni,
      Ni hol csak meglátá, egy asszony jövöget.

35. Az anyja jövöget, s az anyja jövöget,
      Ő es megismeri a kedves leányát.

36. – Leányom, édes leányom, édes - kedves leányom!
      – Hallgass, asszony, hallgass, hallgass, asszony, hallgass!

37. Anyám lettél lenne, lányod lettem lenne,
      S a rózsamezőben le nem tettél lenne,

38. S a rózsamezőben le nem tettél lenne,
      Rózsavirágszálval meg nem csaltál lenne.Megjegyzés

    A szívtelen anya
    Csak Erdélyből és Moldvából kerültek elő variánsai (Vargyas 1976. II. 70. és 1979. 159.). Legkorábbi lejegyzésére szintén Klézsén került sor 1841-42-ben (Domokos 1979. 1370-1371.). Veress Sándor Trunkon találta meg (1989. 100-102.). Bartók szintén lejegyezte egy Budapesten tartózkodó trunki asszonytól (Domokos 1981. 23-25.). Külső-Rekecsinyben Dobó Klára bukkant rá (Szegő 1988. 12. sz.). Faragó József ennek a típusnak klézsei változatát közölte (Fragó - Jagamas 1954. 83-86.). Kallós Zoltán Rácsilán, Lészpeden, Gerlénben és Somoskán találta meg veretes variánsait (1970. 76-95.), Szályka Rózsától szintén ő közölte (1973. 24-26.). Hodorog Lucától más dallammal közöltek már egy változatot (Seres - Szabó 1991. 142-144.). Ugyanott erre a dallamra a 232. sz. alatt adatközlőnk más szöveget énekelt.

(Pozsony 1994: 251.)