Balladatár


Címek
1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Évek
1837   1839   1853   1854   1856   1857   1859   1860   1862   1863   1864   1865   1866   1867   1868   1869   1870   1871   1873   1875   1882   1894   1895   1896   1897   1898   1899   1900   1901   1903   1904   1905   1906   1914   1933   1934   1936   1937   1938   1939   1940   1942   1943   1945   1946   1947   1949   1950   1951   1952   1953   1954   1955   1956   1957   1958   1959   1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981   1982   1983   1984   1987   1988   1990   2013   2014   ismeretlen  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Szegény árva asszony


Gyűjtő: Kallós Zoltán
Gyűjtés ideje: 1953
Gyűjtés helye: Somoska
Közlő: Kallós Zoltán
Közlés ideje: 1971
Megjelenés helye: Kallós Zoltán 1971: 92–95/17. sz.

DallamSzöveg

Ud menen, ud menen
Szegén árva asszon,
S e nad régi úton,
S e nad hosszú úton.

S e jobb karján viszi
Kicsi síró lyányát,
S másik karján viszi
Síró kicsi fiát.

„S Istenem, Istenem,
Szerelmes Istenem,
Mellyiket tegyem le,
Mellyiket vegyem fel?

Talán csak leteszem
Síró kicsi lyányom,
Ül le ide, lyányom,
Hogy én es menjek el

E rúzsamezőbe,
Hogy virágot szedjek,
Hogy virágot szedjek,
S e kezedbe tegyek.”

S összetalálkozik
Egy baromállatval,
S jobb szarvába viszi
Félesztendős borját,

Másik szarván viszi
Egyesztendős borját,
Többit csalogassa,
Többit csalogassa.

„Istenem, Istenem,
Szerelmes Istenem,
Ez egy baromállat,
Én egy lelkes állat,

Há én mér tevém le
Kicsi síró lyányom?”
Ő es visszatére
E nad hosszú úton,

Hogy ő es vegye fel
Kicsi síró lyányát.
Csak oda talála
Három fene farkas.

Nagyobb mind azt mondja:
„Szakasszuk háromba!”
Másik mind azt mondja:
„Szakasszuk, nem bánom.”

De küssebb azt mondja:
„Vaj ne, szegént, vaj ne,
Vaj ne, szegént, vaj ne,
Ezt mük es vegyük fel,

Mük es vigyük haza,
Mük es neveljük fel,
Genge malachúsval,
Genge báránhúsval.”

Ők es felnevelték,
Ők es felnevelték
Genge malachúsval,
Genge báránhúsval.

„Ápám, farkas-ápám,
Édes farkas-ápám,
Eresszen el ingem
Erdőkön sétálni.

Erdőkön sétálni.
Mezőkbe játszani.”
„Nem ereszlek, lyányom,
Met puskások járnak,

Met puskások járnak,
Tégedet meglőnek.”
„Vaj, nem, ápám, vaj nem,
Édes farkas-ápám.”

„Mondd meg te bágyédnak:
Bágyém, édes bágyém,
Édes farkas bágyém,
Eresszen el ingem

Erdőkön sétálni,
Mezőkbe jácodni!”
„Szabad, húgom, szabad!”
Ő es elereszté.

Ő es elereszté
Erdőkön sétálni,
Erdőkön sétálni,
Mezőkbe jácodni.

Összetalálkozék
Ző édesanyjával:
„Hájdá, lyányom, hájdá,
Hogy én vegyelek fel.”

„Hallgass, bába, hallgass,
Hallgass, bába, hallgass!
Lyányod lettem lenne,
El sem vettél lenne.

Nekem vagyon ápám,
Édes farkas-ápám,
Nekem vagyon ányám,
Édes farkas-ányám.

Nekem vagyon bágyém,
Édes farkas-bágyém,
Ki ingem felnevelt
Genge malachúsval,
Genge báránhúsval.”Megjegyzés

A gyermekével szemben kegyetlen anya balladai motívumának vannak nagyon távoli rokonai az európai folklóranyagban, maga e ballada azonban Kriza első udvarhelyi változatának közlése óta is csak Udvarhelyszékről és a moldvai csángóvidékről volt ismeretes. A legrégebbi moldvai változatot 1841—42-ben Petrás Ince (Rokonföldi) jegyezte le Klézsén. (Az egyik itt közölt változat is a Klézsével szomszédos Somoskáról való.) A moldvai előfordulás most öt új, a csángó változatokra jellemzően valóban terjedelmes darabbal s egy meseváltozattal gazdagodik. Ez utóbbit lásd kötetünkben a 260. sz. alatt.

Domokos—Rajeczky I, 84—6. — Kriza, Vadr. 317—8. — Gragger 181—2. — Domokos, MM.3 280—1. — Faragó—Jagamas 83—6. — Csanádi—Vargyas 443—4. — Leader 296—300. — Ortutay—Kriza 735.

(Szabó T. Attila jegyzete; Kallós Zoltán 1971: 627.)