Balladatár


Címek
1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Évek
1837   1839   1853   1854   1856   1857   1859   1860   1862   1863   1864   1865   1866   1867   1868   1869   1870   1871   1873   1875   1882   1894   1895   1896   1897   1898   1899   1900   1901   1903   1904   1905   1906   1914   1933   1934   1936   1937   1938   1939   1940   1942   1943   1945   1946   1947   1949   1950   1951   1952   1953   1954   1955   1956   1957   1958   1959   1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981   1982   1983   1984   1987   1988   1990   2013   2014   ismeretlen  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Szabó Vilma


Gyűjtő: Antal József
Gyűjtés ideje: 1896
Gyűjtés helye: Alsórákos
Közlő: Olosz Katalin
Megjelenés helye: Kanyaró 2015: 270-271/100. sz.
Adatközlő neve, életkora, foglalkozása:

ismeretlenSzöveg

1. Szabó Vilma kiment az erdőbe,
És leült a diófa tövébe.
Egyet-kettőt kiáltottam neki:
– Kelj fel, Vilma, mert meglát valaki!

2. Szabó Vilma nem vette tréfára,
Befordult a szegedi csárdába.
Poroncsolá kocsmáros lányának,
Kilenc deci bort töltsön Vilmának.

3. Amíg Vilma borát illogatta,¹
Hat csendér az ajtóját megnyítja.
Csendérkáplár elkiáltja magát:
– No legények, most kaptuk meg Vilmát.

4. Szabó Vilmát hat csendér vallassa,
A babája az ajtón hallgassa.²
– Valld ki, rózsám, minden bűneidet:
Hová tetted négy kis gyermekedet?

5. Kettőt tettem a Duna vizébe,
Egyet tettem diófa tövébe.
Negyediknek is gyilkosa leszek,
Úgy is tudom, míg élek, rab leszek. ||

6. Szabó Vilmát hat csendér kíséri,
Édesanyja az ablakból nézi.
– Ne nézd, anyám, gyászos életemet,
Mert mind érted szenvedem ezeket.

7. Szabó Vilma piros pántlikája
Megakadt a tövisfa ágába.
– Arra kérem a csendér urakat:
Akasszák ki piros pántlikámat.

8. Vigyék haza, tegyék a ládába,
Jó lesz majd a kisdedek számára.
Ha leány lesz, jó lesz a hajába,
Ha fiú lesz, jó lesz kalapjába.Megjegyzés

1. Illogat: ivogat

2. Vallassa, hallgassa: vallatja, hallgatja

 

100. Szabó Vilma (Alsórákos)
Lelőhely: EA 2276: 119–120. lap, 76. sz. Kanyaró Ferenc kézírása.

100.1. A ballada eredeti lejegyzése a gyűjtő, Antal József VII. o. t. kézírásában: MUEKvGyLtár 18. csomag. A gondosan letisztázott szöveget Kanyaró szóról szóra, strófáról strófára változtatás nélkül másolta át a Kisfaludy Társasághoz beküldött gyűjteménybe.

100.2. Részlet közlése a balladából: KANYARÓ Ferenc 1906b: 241–242. A ballada utolsó két versszakát idézi bizonyítékul, hogy van a balladának olyan változata/befejezése is, mely „némileg kibékítően hangzik”. „Az elesett nő a javulás útjára tért. Utolsó kincsét, a hivalkodóan s jog nélkül viselt piros pántlikát is megmaradt gyermekeinek szánja.” (242)

(Olosz Katalin jegyzete; Kanyaró 2015: 662.)