Balladatár


Címek
1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Évek
1837   1839   1853   1854   1856   1857   1859   1860   1862   1863   1864   1865   1866   1867   1868   1869   1870   1871   1873   1875   1882   1894   1895   1896   1897   1898   1899   1900   1901   1903   1904   1905   1906   1914   1933   1934   1936   1937   1938   1939   1940   1942   1943   1945   1946   1947   1949   1950   1951   1952   1953   1954   1955   1956   1957   1958   1959   1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981   1982   1983   1984   1987   1988   1990   2013   2014   ismeretlen  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Szabó Vilma


Gyűjtő: György János
Gyűjtés ideje: 1897-12-04
Gyűjtés helye: Szentgerice
Közlő: Olosz Katalin
Megjelenés helye: Kanyaró 2015: 269-270/99. sz.
Adatközlő neve, életkora, foglalkozása:

Szentgericei „ifjú lányka” (Iklandon énekelte)Szöveg

1. Szabó Vilma kiment a szöllőbe
Lefekütt a dijófa tövibe.
Odamentem, kijátottam néki:
– Kelj fel, Vilma, mert meglát valaki!

2. Szabó Vilma nem vette tréfára,
Béugrott a szegedi csárdába:
– Korcsmárosné, parancsolja lányának,
Hogy hozzon bé tíz icce bort Vilmának.

3. Szabó Vilma borát meg nem itta,
Hat csendőr az ajtót rányitotta.
Azt kiáltja a csendőrkapitány:
– Jertek fiúk, mert megfogtam Vilmát!

4. Szabó Vilmát hat csendőr vallatja,
Szeretője az ajtón hallgatja.
– Valld ki, Vilma minden bűnödet,
Hová tetted három szép gyermeked?||

5. – Égyet tettem dijófa tövibe,
A másikot Tisza fenekibe,
Harmadiknak én vótam gyilkossa,
Ezért leszek a börtön lakóssa.

6. Szabó Vilmát hat csendőr kíséri;
Szeretője keservesen nézi.
– Ne nézd, rózsám, az én bús életem,
Ezeket én mind érted szenvedem.

7. – Szabó Vilma, nem fáj a te szüved,
Hogy megölted három szép gyermeked?
– Hogyne fájna, mikor majd meghasad:
Halálomig zörgetem a vasat.Megjegyzés

99. Szabó Vilma (Szentgerice–Ikland)
Lelőhely: MUEKvGyLtár 51. csomag. György János kézírása. A gyűjtő, gyűjtési hely és idő megnevezése Kanyarótól. Gondosan letisztázott szöveg, melyben a gyűjtő feltüntette a sajátos nyelvjárási hangalakokat.

99.1. Részlet közlése a balladából: KANYARÓ Ferenc 1906b: 242. Székely balladák című közleményének harmadik részében A gyermekgyilkos nők szerepe balladáinkban címen Bereg Náni és Szabó Vilma balladájának néhány változatát közli, s a változatokhoz fűzött kommentárban idézi a szentgericei szöveg utolsó három strófáját annak illusztrálására, hogy ennek a változatnak is (akárcsak az alsórákosinak) „kibékítő befejezése van, az ismert közhely alkalmazásával”. Az idézett versszakok után még hozzáteszi Kanyaró, hogy „ez utóbbi csinos változatot egy szentgericzei ifjú leányka énekelte Iklandon, lejegyezte dr. György János 1897-ben.” (242) György János a közlemény megjelenésének idejére szerezhette meg a doktori kvalifi kációt, a ballada lejegyzésének idején éppen, hogy bevégezte a középiskolát: 1897 nyarán érettségizett, s annak az évnek decemberében jegyezte le a balladát.
 Érdemes megjegyezni, hogy Kanyaró figyelembe vette azt, hogy szaklapban publikál. Míg a Kisfaludy Társasághoz beküldött gyűjteményében több-kevesebb következetességgel átírta köznyelvire a nyelvjárási szóalakokat, az Ethnographiában György János lejegyzésének nyelvjárási jelenségeit betűhíven reprodukálta.

(Olosz Katalin jegyzete; Kanyaró 2015: 661-662.)