Balladatár


Címek
1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Évek
1837   1839   1853   1854   1856   1857   1859   1860   1862   1863   1864   1865   1866   1867   1868   1869   1870   1871   1873   1875   1882   1894   1895   1896   1897   1898   1899   1900   1901   1903   1904   1905   1906   1914   1933   1934   1936   1937   1938   1939   1940   1942   1943   1945   1946   1947   1949   1950   1951   1952   1953   1954   1955   1956   1957   1958   1959   1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981   1982   1983   1984   1987   1988   1990   2013   2014   ismeretlen  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Szabó Vilma


Gyűjtő: ismeretlen
Gyűjtés ideje: 1892–1896 májusa között
Gyűjtés helye: Marosszék
Közlő: Olosz Katalin
Megjelenés helye: Kanyaró 2015: 268-269/98. sz.
Adatközlő neve, életkora, foglalkozása:

ismeretlenSzöveg

1. Szabó Vilma kiment a szőlőbe,
Lefeküdt a diófa tövébe.
Én ’s kimentem, kiáltottam neki:
– Kelj fel, Vilma, mer’ meglát valaki!

2. Szabó Vilma nem vette tréfára,
Beugrott a kövesdi csárdába,
S parancsolta csapláros lányának:
Tíz icce bort mérjen ki Vilmának.

3. Szabó Vilma a borát megissza,
Kilenc csendőr az ajtót kinyitja.
Csendőrkáplár elkiáltja magát:
– Jertek, fiúk, mer’ megfogtam Vilmát!

4. Szabó Vilmát hat csendőr kíséri,
Szeretője keservesen nézi.
– Ne nézd, rózsám, gyászos életemet;
Mert éretted szenvedem ezeket.

5. Szabó Vilmát hat csendőr vallatja,
Szeretője az ajtón hallgatja.
– Ne halld, rózsám, gyászos életemet,
Mert éretted szenvedem ezeket!

6. Valld ki Vilma, minden bűneidet:
Hová tetted három szép gyermeked?
– Az egyiket a Duna vizébe,
A másikat diófa tövébe…
Harmadiknak is gyilkosa lettem.

7. Ugyan, Vilma, nem fáj a te szíved,
Hogy eltetted három szép gyermeked?
– Hogyne fájna, mikor majd meghasad;
Életemig zörgetem a vasat. ||

8. Szabó Vilma lila szín szoknyája
Megakadt a tömlöc ajtajába:
– Arra kérem a csendőr urakat,
Akasszák ki lila szín szoknyámat.

9. Szabó Vilma cúgos topánkája
Megakadt a tömlöc rostélyába.
– Szépen kérem a csendőr urakot:
Akasszák ki cúgos topánkámot.Megjegyzés

 Ez érdekes változatból tudjuk meg azt, hogy Szabó Vilmát mi vonzotta a diófa tövébe, s mily komoly oka volt félni attól, hogy meglátja ott valaki. Mindjárt reá a tíz icce bort azért kéri, hogy lelkiismerete háborgását eloltsa vele. A bor mámora feledteti el azután vele az elővigyázatot, annyira, hogy a csendőrök a csárdában könnyen meglephetik. Igen jellemző még szeretőjének passzív magatartása, s a bukott leánynak élénk részvéte mégis őt meg nem szabadítható bűntársa iránt.
 A két első versszakot csaknem szórul szóra Szentgericén (Udvarhelyszék [helyesen: Marosszék]) is így éneklik.

(Kanyaró 2015: 269.)

 

98. Szabó Vilma (Marosszék)
Lelőhely: EA 2276: 117–118. lap, 75. sz. Kanyaró Ferenc kézírása.
A ballada eredeti lejegyzését, illetve másolatát nem találtuk meg a Kanyaró-hagyatékban.

(Olosz Katalin jegyzete; Kanyaró 2015: 661.)