Balladatár


Címek
1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Évek
1837   1839   1853   1854   1856   1857   1859   1860   1862   1863   1864   1865   1866   1867   1868   1869   1870   1871   1873   1875   1882   1894   1895   1896   1897   1898   1899   1900   1901   1903   1904   1905   1906   1914   1933   1934   1936   1937   1938   1939   1940   1942   1943   1945   1946   1947   1949   1950   1951   1952   1953   1954   1955   1956   1957   1958   1959   1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981   1982   1983   1984   1987   1988   1990   2013   2014   ismeretlen  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Szabó Vilma


Gyűjtő: ismeretlen
Gyűjtés ideje: 1892–1896 májusa között
Gyűjtés helye: Nyárádselye
Közlő: Olosz Katalin
Megjelenés helye: Kanyaró 2015: 266-267/97. sz.
Adatközlő neve, életkora, foglalkozása:

ismeretlenSzöveg

1. Szabó Vilma kiment az erdőre,
Lefeküdt a zöld erdő szélére.
Odamentem, kiáltottam neki:
– Kelj fel, Vilma, mert meglát valaki!

2. Szabó Vilma se vette tréfára,
Beugrott a szebeni csárdába:
– Kocsmárosné, mondja a lányának,
Kilenc icce bort töltsön Vilmának.

3. Szabó Vilma még a borát issza,
Kilenc csendőr az ajtót rányissa.
Csendőrkáplár elkiáltja magát:
– Legények, itt fogjátok meg Vilmát!

4. Szabó Vilmát négy csendőr vallassa;
Édesanyja ajtóban sirassa.
– Sirasd, anyám, gyászos életemet!
Mind miánnad szenvedem ezeket.

5. – Szabó Vilma, valld ki most magadat,
Mer’ rád verik a nehéz vasakat;
Szabó Vilma, vallj ki mindeneket:
Hová tetted négy szép gyermekedet?

6. Egyet tettem diófa tövébe,
Kettőt pedig Dunának vízébe;
Negyediknek én gyilkosa lettem.
Úgy is tudom, örökös1 rab lettem… ||

7. Szabó Vilma lila szín ruhája
Megakadt a börtön ajtajába:
– Arra kérem a csendőr urakat,
Akasszák ki lila szín ruhámat.2

8. Szabó Vilma piros pántlikája
Megakad a börtön ajtajába:
– Akasszák ki, tegyék a ládába!
Jó lesz majd a kisdedek nyakára.

9. Nem tudom én, erdőre visznek ki;
Nem tudom én, a vérem hol foly ki.
Ha megöltek, ti, hóhér legények,
A szeretőm mellé temessetek.3Megjegyzés

1. Így is: örökig rab lettem.

2. E két sor helyett ezt is dalolják:

Arra kérem a csendőr urakat,
Akasszák ki piros pántlikámat.

3. Változatai: Szabó Örzse. Kőváry Béla: Göcseji népdalok, 11–12; Bereg Náni, Arany–Gyulai: Népkölt. gyűjt. I. 222–224.

 

97. Szabó Vilma (Séllye)
Lelőhely: EA 2276: 115–116. lap, 74. sz. Kanyaró Ferenc kézírása.

97.1. A ballada eredeti lejegyzése: MUEKvGyLtár 18. csomag (Énekek c. füzet) Ismeretlen kéz írása. Ugyancsak a 18. csomagban megtalálható a ballada ceruzával, piszkozatban leírt szövege is, mely – még a helyesírási hibákat tekintve is egyezik a füzetbe beírt, letisztázott szöveggel. A piszkozati példányon sincs datálás, illetve ott sincs feltüntetve a gyűjtő neve. Írásából és helyesírási készségéből ítélve alsóbb osztályos tanuló lehetett a gyűjtő.
 Kanyaró Ferenc négysoros strófákra osztotta a ballada szövegét, a megszámlálhatatlanul sok helyesírási hiba javításán túl csak ott módosított a szövegen, ahol szövegromlást észlelt, vagy ritmushibát kellett helyreigazítania.

1. Szabo Vilma ki ment az erdöre
Lefeküt a zöld erdö szélére
Oda mentem kiátotam neki
Kej fel Vilma me mert meg lát valaki
Szabo Vilma se vete tréfára
Be ugrot a szebeni csardába
Korcsmarosné parancsojon mondja a lányának
Kilencz-ice bort tötsön a Vilmának

2. Szabo Vilma mig borát isza
Kilencz csendör az ajtot rá nyisa
Csendör Káplár el kiátja magát ||
Na legenyek itt fogjátok meg Vilmát.
Szabó Vilmát 4 csendor valatja vallassa
Édes anya ajtoba sirasa
Sirasd anyám gyászos életemet
Mind miánad szenvedem ezeket

3. Szabo Vilma vald ki most magadat
Me Mer’ rád verik a nehéz vasakat
Szabo Vilma vald vallj ki mindeneket
Hova teted 4 szép gyermekedet.
Egyet tettem diofa tövébe
Ketöt pedig dunának vizebe, ||
Negyediknek én gyilkosa lettem
Ugy is tudom örökös rab letem.

4. Szabo Vilma lila szin ruhája
Megakadt a börtön ajtajába
Ara kérem a csendör urakat
Akaszák ki lila szín ruhámat
Jo lesz majd a kisdedek nyakára Kihagyott sor

5. Szabo Vilma piros pántlikája
Meg akad a börtön ajtajába
Ara kérem a csendor urakot
Akaszák ki piros pántlikámat Kihagyott két sor ||
Akaszák ki tegyék a ládába
Jo lesz majd a kisdedek nyakara
Nem tudom én melyék erdöre visznek ki
Nem tudom én piros vérem hol fog ki fojni a vérem hol foly ki
Ha meg öltetek ti hóhér legények
A Szeretőm melé temesetek.
„Sejei nota”

(Olosz Katalin jegyzete; Kanyaró 2015: 660-661.)