Balladatár


Címek
1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Évek
1837   1839   1853   1854   1856   1857   1859   1860   1862   1863   1864   1865   1866   1867   1868   1869   1870   1871   1873   1875   1882   1894   1895   1896   1897   1898   1899   1900   1901   1903   1904   1905   1906   1914   1933   1934   1936   1937   1938   1939   1940   1942   1943   1945   1946   1947   1949   1950   1951   1952   1953   1954   1955   1956   1957   1958   1959   1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981   1982   1983   1984   1987   1988   1990   2013   2014   ismeretlen  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Szabó szép Ilona


Gyűjtő: Gálffy Sándor
Gyűjtés ideje: 1865
Gyűjtés helye: Udvarhelyszék
Közlés ideje: 2013
Megjelenés helye: Kriza János 2013: 136-137/23. sz.

Szöveg

Ablakban ül vala Szabó szép Ilona,
Ugy varja a himet csak egyedül maga.
A szegőit szegte fekete selyemmel,
A töltésit tölté sötét bubánattal.
Hol a bu nem érte, könnyeivel tódta,
Könnyeivel tódta s magát siratozta:
Be sokat könyörgék apámnak anyámnak,
Ne adjanak engem nagy hegyi tolvajnak,
Meguntam, meguntam hajnal előtt kelni,
Piros hajnal előtt véres ruhát mosni,
Könyvemmel áztatni s jajszóval sujkolni.
Könyvemmel áztatni s jajszóval sujkolni –
Istenem, istenem, áraszd meg a vizet,
Hogy hajtson le engem apám kapujába,
Hadd lásson meg engem, kinek adott engem:
Kevély katonának, nagy hegyi tolvajnak.
Most is oda vagyon keresztút állani,
Keresztút állani örmént megfosztani,
Egy pénzért kettőért piros vért ontani,
Piros vért ontani, lelkét elveszteni.
Hát a hires tolvaj az ajtón hallgassa,
Hogy a felesége magát siratgassa.
Nyiss ajtót, nyiss ajtót asszon feleségem?[!]
Nyitva van, nyitva van édes jámbor uram.
Mét sirtál mét sirtál asszony feleségem?
Nem sirtam nem sirtam édes jámbor uram;
Konyhán forgolódtam cserefát égettem,
Cserefának füsti huzta ki a könyem.
Készülj asszon, készülj a rózsamezőbe,
Holnap álló délbe a fővevő helyre.
Nem megmondtam sokszor, ne siratozd magad;
Mett ha siratozod a fejeddel játszasz.
Készen vagyok készen édes jámbor uram,
Vétesd el fejemet, ha azt érdemeltem.
Kocsisom, kocsisom, legkisebb kocsisom!
Abrakolj lovakot, huzd elé a hintóm.
Holnap álló délbe vigy fővevő helyre,
Vigy fővevő helyre a rózsamezőbe.
Ha fejemet vették mosd meg piros borba,
Mosd meg piros borba, takard gyenge gyócsba.           
Tedd fel a hintómba, vidd be Molduvába,
Apámnak anyámnak tedd az asztalára.
Hogy lássanak engem, kinek adtak engem:
Nagy hegyi tolvajnak, ember hohérlónak;
Hogy egész Molduva példát vegyen rólam,
Senki a leányát tolvajnak ne agyja.Megjegyzés

GÁLFFY Sándor 1865b (Korunk Tárcája)  Gálffy Sándor a balladához két lábjegyzetet is csatolt. Először utalt a ballada egy korábban közölt változatára, s egyúttal kitért arra, hogy ebben a változatban a főhőst megnevezik:  „Lásd a »V.Rózsák«-ban a 292. sz. a. Ez annál jóval teljesebb s igy szebb is. Ebben az asszony neve is ki van téve, abban pedig nincs. G. S.” Másodszor a ballada végén hivatkozik egyező vagy eltérő fogalmazási helyekre: „Egy töredék szerint a hires tolvaj a feleségét nagy rácz menyecskének szólitja: »Mét sirtál, mét sirtál te nagy rácz menyecske? Nem sirtam, nem sirtam stb.« Továbbá a kocsisnak nem az asszony, hanem a tolvaj rendelkezik következőleg: »Kocsisom, kocsisom! huzd elé a hintót, Fogd be a lovakat, fogd meg asszonyodat, tedd fel a hintóba, Vidd el őtet vidd el fekete városba; Tedd fel őtet tedd fel a vár tetejére, hadd fujja hideg szél, verje hideg eső«. G. S.”
    Akárcsak a Betlen Annát vagy Fogarasi Istvánt, Szabó szép Ilona balladáját is töredékben találta meg Gálffy Sándor. Az 1862. január 30-án írt (általunk csak Kriza jegyzetéből ismert) levelében A zsivány felesége típusú balladát is felsorolta azok között, melyeknek „Némi vázzát”bírja, „ de variánsai kénenek”. (5. szám alatt névtelen balladaként, melynek kezdő sora: Oh sokat könyörgék Apámnak anyámnak Ne adjanak engem nagyhegyi tolvajnak) (L. Kriza János jegyzetét in MTAKK 413: 30.) Megítélésünk szerint Gálffy töredékességnek érzékelte a ballada in medias res kezdését, ezért egy hat soros bevezetőt szerkesztett hozzá, amiben nevet is adott a ballada asszonyhősének. Hasonlóképpen hiányosnak találta a balladát ott is, ahol drámai csúcspontjára ér a balladai történés: a zsivány kimondja önbíráskodó ítéletét:
            Készülj asszon, készülj a rózsamezőbe,
Holnap álló délbe a fővevő helyre.
mire az asszony higgadt, intézkedő szavai következnek:
            Kocsisom, kocsisom, legkisebb kocsisom!
Abrakolj lovakot, huzd elé a hintóm.
Holnap álló délbe vigy fővevő helyre,
Vigy fővevő helyre a rózsamezőbe.
Gálffy a hiánynak érzett szaggatottságot magyarázó sorokkal „egészítette ki”, ami egyáltalán nem szolgált a ballada javára.
    Alighanem erre a balladára gondolt Gálffy Sándor, mikor a töredékek felsorolása után megjegyezte: „Van olyan is, mely töredékben is erthető, de a hézagok mégis kitünek bennük – de azért mégis kedves gondolatok, s az az édes régi egyszerű tiszta kifejezés bennük csaknem elragadnak.” (MTAKK 413: 30.)
    Ez a változat sem az MNGY III-ban, sem az SZNGY-ben nem szerepel.

(Olosz Katalin jegyzete; Kriza János 2013: 628-629.)