Balladatár


Címek
1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Évek
1837   1839   1853   1854   1856   1857   1859   1860   1862   1863   1864   1865   1866   1867   1868   1869   1870   1871   1873   1875   1882   1894   1895   1896   1897   1898   1899   1900   1901   1903   1904   1905   1906   1914   1933   1934   1936   1937   1938   1939   1940   1942   1943   1945   1946   1947   1949   1950   1951   1952   1953   1954   1955   1956   1957   1958   1959   1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981   1982   1983   1984   1987   1988   1990   2013   2014   ismeretlen  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Szabó Orsik


Gyűjtő: ismeretlen
Gyűjtés ideje: 1865
Gyűjtés helye: ismeretlen
Közlő: Kriza János
Közlés ideje: 2013
Megjelenés helye: Kriza János 2013: 119-120/14. sz.

Szöveg

Ahol fogva esék szegény Szabó Orsik
Szentistván falvában a biró házánál,
A biró házánál, Mezei Mártonnál,
Törvényire kijött három királybiró,
Ugy teszik a törvényt a biró házánál.
A biró házánál, Mezei Mártonnál.
Egyik királybiró jó Kibédi Máté,
Másik királybiró Adorjáni Balázs,
Harmad királybiró hitetlen Pap János.

Szóval felfeleli jó Kibédi Máté:
Biz az én törvényem nem öli meg őtet,
Mert én nem hallottam magzatja rivását.
Szóval felfeleli Adorjáni Balázs:
Biz az én törvényem sem öli meg őtet,
Mert én sem hallottam magzatja rivását.
Szóval felfeleli hitetlen Pap János:
Biz az én törvényem majd is megöleti,
Mert én is hallottam magzatja rivását;
Estve vacsorakor, tizenkét órakor
Csiány közi vágta s a disznónak adta.||

Azon ahajt szóla a fekete hengér :
Készülj te is, készülj szegény Szabó Orsik,
A rózsa-mezőbe, a fővevő-helyre.
Szóval felfelelé szegény Szabó Orsik:
Halaszd halálomat te fekete hengér,
Mert a halottnak is hármat harangoznak,
Leányi fejemnek egyet sem konditnak.
Istenem, istenem, a viznek két szélin
Nálamnál szebb sem volt, nálamnál jobb sem volt,
Mért vesztél el engem, átkozott Csog Péter?!

Ne higyj a legénynek, a hamis hitünek,
Meg szokta ő csalni embernek gyermekit,
Asszonynak leányit,
        Széles pántlikákkal,
        Apró édes csókkal,
        Zergő mogyoróval,
        Csattogó dióval.
Istenem, istenem, jaj be nem gondoltam,
Hogy kamuka szoknyám koporsóm is legyen,
Patyolat gyócs ruhám szemfedelem legyen.
Azon ajtón szóla a fekete hengér:
Készülj te is, készülj szegény Szabó Orsik!
Halaszd halálomat te fekete hengér!
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Példa legyek nektek, én leány barátim,
Én leány barátim és asszony társaim,
Hogy igy ne járjatok, a mint én is jártam.Megjegyzés

Kriza János 1865b (Hazánk s a Külföld) – Töredék. Sem az MNGY-ben, sem az SZNGY-ben nem jelent meg, következésképpen nem tartja számon a Kriza-irodalom, jóllehet Faragó József könyvészeti összeállításában szerepel (Faragó József 1971b: 249), s ugyanő közzétette a ballada szövegét is. (Faragó József 1973: 280–282/83. sz. Szabó Orzsik címen, egységesen hosszú sorokba s – egy-két kivételtől eltekintve – három soros strófákba rendezett szöveggel. – Ua. in Faragó József 1999: 115-116/14. sz.). Faragó József  A gyermekgyilkos leányanya típusba sorolta a töredéket (Faragó József 1999: 288/13, 14a, b jegyzet).  Feltehetően nem vette figyelembe, hogy töredékes szöveggel áll szemben (szövegközlésében sem jelölte a hiányt), amelyből éppen az élve eltemetés motívuma hiányzik.

(Olosz Katalin jegyzete; Kriza János 2013: 621-622.)