Balladatár


Címek
1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Évek
1837   1839   1853   1854   1856   1857   1859   1860   1862   1863   1864   1865   1866   1867   1868   1869   1870   1871   1873   1875   1882   1894   1895   1896   1897   1898   1899   1900   1901   1903   1904   1905   1906   1914   1933   1934   1936   1937   1938   1939   1940   1942   1943   1945   1946   1947   1949   1950   1951   1952   1953   1954   1955   1956   1957   1958   1959   1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981   1982   1983   1984   1987   1988   1990   2013   2014   ismeretlen  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Szabó Gyula


Gyűjtő: Könczei Ádám
Gyűjtés ideje: 1949
Gyűjtés helye: Erdőfüle
Közlő: Konsza Samu
Közlés ideje: 1957
Megjelenés helye: Konsza 1957: 212-214/143. sz.
Adatközlő neve, életkora, foglalkozása:

Boda Dezső, 19 éves

Kis Sándor, 20 évesSzöveg

Szabócs megye, nyíregyházi nagy erdő,
Vérrel van ott megöntözve ja mező.
Zúg az erdő, suttog a szél szüntelen,
Jaj istenem, milyen is a szerelem.

Szabó Gyula Horvát Jolánt szereti,
De szülei nem akarják engedni.
– Hadd el, Jolán, ha nem szabad szeretni,
Szerelemért mit fogok én megtenni!

Szabó Gyula egy vasárnap délután
Találkozik Jolánkával az utcán.
Kihivja ja ződ erdőbe sétálni,
Hogy ott majd ők virágot fognak szedni.

Amikor ők kiérnek az erdőbe,
Így szól Gyula: – Üljél hát az ölömbe.
Nem engedem,¹ hogy te legyél a másé,
Még az éjjel² meg kell haljunk egymásér.

Szabó Gyula belenyúl a zsebébe,
Fényes beretva villan a kezébe.
– Evvel vágom ki ja gyönge szívedet,
Szerelemért ezt áldozom fel neked.

Szabó Gyula benyúl a más zsebébe,
Fényes revolver villan a kezébe.
Kettőt lőtt a Jolánkának szívébe,
S ráborult a Jolánka holttestére.

– Apák, anyák, ti rajtunk tanuljatok,
A szerelmet soha meg ne tiltsátok!
Jaj istenem, bár ne születtem volna,
Kit szerettem, meg sem üsmertem volna!

Gyászba borul a főutca ki végig,
Horvát Jolánt rajta viszik ki végig.
Koporsóján végtől végig koszorú,
S megy utánna édesanyja, szomorú.

– Lánybarátim, isten legyen veletek,
A síromhoz szép fehérbe jöjjetek.
Késérjetek ki jengem a főutcán,
Úgyse lássuk soha többé meg egymást.

Jolán anyja, ha bemegy a szobába,
Ráborul a Jolánka jasztalára,
S úgy sirassa: – Isten sincsen az égen,
Hová tette szép gyermekem az éjjen?

Ó te Gyula, hogy nem fájt a te szíved,
Amikor a szép gyermekem meglőtted?
– Akkor nem fájt, de most mindjárt meghasad,
Viselem a tizenkét fontos vasat.

– Tizenkettő, tizenhárom, tizennégy,
Ó te Gyula, ilyen későn hová mensz?
– Megyek ki a gyásztemető aljába,
Rózsát viszek Jolánkámnak sírjára.³Megjegyzés

1 Változat: Nem akarnám.
2 Változat: Mi most ketten.
3 Változat: Jolánkám sírhalmára.

(Konsza 1957: 213-214.)