Balladatár


Címek
1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Évek
1837   1839   1853   1854   1856   1857   1859   1860   1862   1863   1864   1865   1866   1867   1868   1869   1870   1871   1873   1875   1882   1894   1895   1896   1897   1898   1899   1900   1901   1903   1904   1905   1906   1914   1933   1934   1936   1937   1938   1939   1940   1942   1943   1945   1946   1947   1949   1950   1951   1952   1953   1954   1955   1956   1957   1958   1959   1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981   1982   1983   1984   1987   1988   1990   2013   2014   ismeretlen  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Szabó Anna


Gyűjtő: Kallós Zoltán
Gyűjtés ideje: 1968
Gyűjtés helye: Sötétpatak
Közlő: Kallós Zoltán
Közlés ideje: 1971
Megjelenés helye: Kallós Zoltán 1971: 487/186. sz.

Szöveg

Szabó Anna egy vasárnap délután
Kikönyökölt ződre festett ablakán,
Úgy hullott a sűrű könny a szeméből,
Mind a záporeső a magos égből.

Szabó Gyula jő alóról lóháton,
Azt kérdezi: „Mét sírsz, Anna, galambom?”
„Hadd el, Gyula, ne kérdezd, hogy mét sirok,
Te tetted el az én fényes napomot!”

Szabó Anna azt gondolta magába:
Gyilkojsa lesz négy hónapos babbának,
Gyilkojsa lesz babbájának, magának,
Bánatot hoz az egész rokonságnak.

Szabó Annát azt kérdezi az anyja:
„Hogy érzed még, édes lányom, magadat?”
„Édesanyám, rojszul érzem magamat,
Vigyenek a csíkszépvízi doktorhoz.”

Csíkszépvizen azt kérdezi a doktor:
„Ki okozta ezt a nagy bajt magának?”
„Doktor uram, magának megmondhatom,
Úgy es tudom, közeleg a halálom.”

Szeredába három orvos vizsgálja,
Mind a három komoly baját találja,
Elbúcsuzott jó apjától-anyjától,
S azután a kósteleki lányoktól.Megjegyzés

A már eddig közzétett, jóval terjedelmesebb moldvai csángó változatok mellett az itt adott klézsei változat csak töredék, a gyimesvölgyi, mezőségi és kalotaszegi darabok azonban már jóval teljesebbek. Az eddig ismert moldvai változatokban a régi stílusú balladák előadásmódja a viszonylag újabb keletű tárgy ellenére is megőrződött. Minthogy a gyilkos leányanya tragikus története kétségtelenül örök emberi balladai tárgy, teljesen valószínű az a Vargyastól megfogalmazott vélemény, hogy a kelet-európai folklórban évszázadok óta közkeletű téma középkori forrásokból táplálkozik, és az e körből való nyugati folklórdarabokból is ismert tragikus történetekkel tart rokonságot. A Kolozsvár és Szék közötti mezőségi részen Utra Mari néven ismert hősnő neve még ebben az észak-mezőségi szólásban is szerepel: Csak Utra Mari tett el annyi gyermeket. Az Utra Mari szövegéhez társuló dallamok mind régi stílusúak.

Solymossy: MNépr.2 III, 109, 126. — Csanádi—Vargyas 557—8. — Ortutay—Kriza 779—80.

(Szabó T. Attila jegyzete; Kallós Zoltán 1971: 640.)