Balladatár


Címek
1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Évek
1837   1839   1853   1854   1856   1857   1859   1860   1862   1863   1864   1865   1866   1867   1868   1869   1870   1871   1873   1875   1882   1894   1895   1896   1897   1898   1899   1900   1901   1903   1904   1905   1906   1914   1933   1934   1936   1937   1938   1939   1940   1942   1943   1945   1946   1947   1949   1950   1951   1952   1953   1954   1955   1956   1957   1958   1959   1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970   1971   1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980   1981   1982   1983   1984   1987   1988   1990   2013   2014   ismeretlen  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Sugár Jankó


Gyűjtő: Könczei Ádám
Gyűjtés ideje: 1949
Gyűjtés helye: Bardóc
Közlő: Konsza Samu
Közlés ideje: 1957
Megjelenés helye: Konsza 1957: 223-224/155. sz.
Adatközlő neve, életkora, foglalkozása:

Nyáguj Gyula, kb. 50 évesSzöveg

Nagybardócon harangoznak, temetnek,
A Nagy-utcán négy koporsót emelnek.
Az elsőben Sugár János hű neje,
Kit a fia küld az örök életbe.

Másodikban Sugár János leánya,
Az is menyen az örök nyugalomba.
Harmadikban az egy éves Juliska,

Az is menyen az örök nyugalomba.
Negyedikben a háromnak gyilkossa,
Ő is menyen az örök nyugalomba.

Éjfél után egyet ütött az óra,
Sugár Jankó készül a gyilkolásra.
Báránybőrben öltözött fel orosznak,
Ki gondolta, hogy az esze rosszban van?

Sugár Vilma kiszalad a nagy kertbe,
Felsóhajtott a csillagos nagy égre:
– Csillagos ég, vígy fel engem a mennybe,
Hogy ne hulljon piros vérem a földre.Megjegyzés

 E háromszoros gyilkosság és öngyilkosság, amely 1907-ben történt Bardocon, még ma is foglalkoztatja a falut; még ma is olvassák és másolgatják azokat a kéziratos füzeteket, amelyek valamelyik korabeli hírlapnak „Sugár János története. A nagybardoci tragédia” című cikkét tartalmazzák. E cikkre nem sikerült ugyan ráakadnunk, a gyűjtő viszont megtalálta egyik kéziratos másolatát, a végén a következő záradékkal: „Lemásolta Nyáguj Gyula a kedves gyermekei részére, emlékül 1944-ben, augusztus 31-én.”
 A fölöttébb terjengős, szentimentális és moralizáló cikkből kiderül, hogy Sugár Jánost, a falu egyik első legényét, gazdag szülei kitagadással fenyegették, ha szerelmét, a szegény Gáspár Ágnest veszi feleségül. Különösen a legény anyja, valamint húga, Vilma ellenezte a házasságot, akinek egy Juliska nevű egyesztendős szerelemgyereke volt. Az ellentét odáig fajult, hogy Sugár János szept. 1-én, miután ismét sikertelenül igyekezett meglágyítani anyja és húga szívét, éjfélig a kocsmában ivott, majd hazatért és alvó anyját, húgát, valamint a kis Juliskát fejszével agyonütötte. Ezután egész nap az erdőben bujdosott, miközben kedvesének és apjának búcsúlevelet írt. A következő reggel Ágastonfalva és Alsórákos között a Brassó felé robogó vonat alá vetette magát, amely teljesen szétroncsolta. Miként a balladából is kiderül, a négy áldozatot egyszerre helyezték nyugalomra.

(Konsza 1957: 223.)